De plagende woorden van Fungar-Hellan tot Agla, die zich in de kooi bevindt en om vrijlating smeekt.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 294 / 366 »»
[1] Daar Fungar-Hellan zich gedurende de tien dagen die de brand duurde meestal in de burcht van de koning ophield om van daaruit met de koning zijn zaken te beslechten en wel in hetzelfde vertrek als waarin zich de beide kooibewoners bevonden, gebeurde het dan ook meerdere malen dat met name Agla hem vroeg haar uit deze allersmadelijkste gevangenschap te bevrijden of haar dan toch te doden; want daar te smachten was te ondraaglijk.
[2] En de generaal antwoordde haar altijd met zijn zachtste stem: 'Jij bent wel een wonderbaarlijk mooi vogeltje, - maar toch ook zeer slecht en boosaardig; omdat je zo wonderbaarlijk mooi bent, wil ik je niet doden. Maar omdat je zo slecht en boosaardig bent, wil ik je in deze kostbare kooi houden zoals men altijd mooie vogeltjes pleegt te houden, die ook vaak slecht en boosaardig zijn wanneer zij zich in vrijheid bevinden; zijn zij echter in de kooien, dan worden ze echt zachtaardig, tam en goed. Wie weet of deze mooie kooi niet ook hetzelfde bij jou teweeg zal brengen!
[3] Zie, toen je in het heerlijkste leven van de wereld vrij was, dacht je aan niets anders dan aan het verdelgen van mensen die je niet aanstonden! Omdat ik je ook niet aanstond, heb je al het mogelijke geprobeerd mij uit de wereld te helpen; maar de ware God moet toch niet hebben gewild, mooi vogeltje, dat jouw boze list ten aanzien van mij zou lukken! En zie, ik ben nog wat ik was; maar jij bent nu niet meer wat je was, maar intussen alleen maar mijn lieve, mooie vogeltje!
[4] Zie, ik kan nu heel gemakkelijk je mooie kopje laten afsnijden of je mooie, zachte lijfje een beetje kietelen met een vergiftigde naald! Maar ik ben niet zo slecht en boosaardig als jij; daarom doe ik het ook niet en zal het wel nooit doen! Maar je vrijlaten kan ik niet eerder dan dat ik er volledig van overtuigd zal zijn dat jij heel zacht en tam zult worden!
[5] Het zal je daarom ook aan niets ontbreken in dit mooie lusthuisje! Je zult genoeg te eten en te drinken hebben! Voor je lichamelijke behoeften is het kleine zijvertrekje dat dagelijks driemaal moet worden gereinigd en goed is af te sluiten, zodat er geen nare reuk in je neusgaten kan komen. Je hebt daarbinnen eveneens een zacht bed en een echt gerieflijk rustbankje. Desnoods kun je in dit kleine huisje ook een klein wandelingetje maken. Wat wil je dan nog meer? Blijf daarom maar rustig daarbinnen; het zal je aan niets ontbreken!
[6] Drohuit is er weliswaar niet zo gerieflijk aan toe als jij, maar in feite komt ook hij niets te kort!'
[7] Telkens als Agla de generaal vroeg om haar vrij te laten, kreeg zij hetzelfde antwoord en heimelijk ergerde zij zich daar geweldig aan; maar zij verborg haar ergernis om Fungar-Hellan om de tuin te leiden. Maar Fungar-Hellan was nu zeer voorzichtig en luisterde altijd naar wat Mahal hem aanraadde.
«« 294 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.