De verheerlijking van de Heer voor het volk, dat vol eerbied terugschrikt. De vaderlijke woorden van de Heer aan het volk, dat Hem herkend heeft. De Heer verdwijnt voor hun ogen.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 80 / 366 »»
[1] Na deze heilige woorden van de Heer begaven Henoch en de beide Lamechs zich meteen met Hem naar de drempel van de tempel.
[2] Toen zij daar aankwamen, werd het kleed van de Heer witter dan vers gevallen sneeuw in het hooggebergte, en Zijn gelaat, Zijn handen en voeten straalden een licht uit dat duizendmaal sterker was dan dat van de zon!
[3] En toen het volk deze majesteit rond de eerder hoogst eenvoudige, wijze Man zag, viel het plotseling op de aarde neer en riep luid: 'O Jehova Zebaoth, heb erbarmen met ons, en oordeel en straf ons niet naar wij verdienen, en wat wij nog altijd met onze slechte gedachten, begeerten en daden hebben verdiend! Wij zijn grote en zware zondaars ten aanzien van U! Daarom roepen wij tot U om genade en erbarmen omdat wij U hebben herkend in Uw eindeloze heerlijkheid en majesteit, o Jehova Zebaoth!'
[4] Nu trok de Heer Zijn licht van alle licht in Zich terug en zei toen tegen de hevig geschrokken en bevende menigte: 'Kindertjes, sta op; want Ik, jullie God, Schepper en Vader, ben niet bij jullie gekomen om jullie te oordelen en te straffen, maar om voor jullie de juiste leiders op te wekken, die jullie in je zwakte moeten leiden op de wegen die naar het ware rijk van het eeuwige leven voeren! Sta daarom op, en wees niet bang voor Mij, jullie goede Vader, die jullie boven alles liefheeft!'
[5] Nu stond de hele menigte nieuw gesterkt van de aarde op en keek met een verbaasde blik naar Heer, op wiens gezicht nu geen gloed meer, maar grote vriendelijkheid was te zien en wiens gewaad van stralend wit overging naar hemelsblauw, en het vroeg Hem als het ware stilzwijgend: 'Bent U wel Degene wiens eindeloos machtige licht ons ter aarde wierp, - of hebt U een aartsengel op Uw plaats gezet?'
[6] Maar de Heer opende weer Zijn allerheiligste mond en zei tegen het volk: 'O kindertjes, waarom willen jullie Mij, je Vader, niet liever aan Mijn grote liefde tot jullie herkennen dan aan Mijn licht? - Is de liefde dan niet meer dan het licht?
[7] Zie, toen Ik Mij in Mijn licht aan jullie toonde vielen jullie allemaal onmiddellijk als geoordeeld op de grond, maar toen Ik Mijn licht verhulde en Me met Mijn liefde tot jullie wendde, twijfelden jullie of Ik het wel was die tevoren lichtend voor jullie verscheen!
[8] Maar Ik, dezelfde Heer, God en jullie aller Vader, zeg nu tegen jullie, Mijn kindertjes, dat Ik helemaal geen plaatsvervanger van de Heer, maar de Heer en jullie Vader Zelf ben, en toon jullie nu alles wat Ik Zelf heb gedaan om jullie waarachtig in je geest gelukkig te maken.
[9] Dit is wat Ik heb gedaan: Ik heb uit jullie midden zeer wijze leraren opgewekt. Luister altijd naar hen en volg hun raad vol ernst, zowel in de vreugde als in het verdriet van het leven; dan zullen jullie Mij volgen en Ik zal volledig lichamelijk en in de geest bij jullie zijn in diegenen die Ik nu voor jullie heb gewekt!
[10] Wie van jullie hen, die Ik voor jullie gewekt heb, zal zien en horen en zelfs de zachtste wenken uit hun door Mij verlichte ogen zal volgen, die zal Mij werkelijk in den lijve zien, horen en Mij volgen! Want de gewekten dragen Mijn lichaam en Mijn Geest levend in zich!
[11] Hiermee zegen Ik jullie nu allemaal, want jullie zullen Mij voortaan niet anders zien en horen dan alleen in degenen die Ik voor jullie heb gewekt.
[12] En jij, Henoch, en jij, Lamech in het dal, en jij, Lamech op de hoogte, jullie zijn het die Ik hier één maak met Mij, opdat jullie altijd van Mij zullen getuigen! Met alle kracht en macht van Mijn liefde rust Ik jullie uit; werk voortaan in deze kracht tot de tijd van je aflossing en tot de overgang van dit huis in dat waar Ik Zelf oereeuwig woon. Amen.'
[13] Na deze woorden verdween de Heer, en het hele volk weende en snikte en aanbad God.
«« 80 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.