Het gedenkteken van de zeven witte stenen in de tempel. Over de oorsprong van de Steen der Wijzen. De terugtocht naar de stad

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 81 / 366 »»
[1] Ruim een uur heerste grote stilte onder het volk, evenals onder de drie met grote macht begiftigde leiders.
[2] Maar na dit uur richtte Lamech zich tot Henoch en zei tegen hem: 'Broeder Henoch, nu hier reeds alles volgens de wil en volgens de orde van de almachtige en allerliefdevolste Vader en Schepper van hemel en aarde is bewerkstelligd, denk ik dat wij weer naar de stad kunnen gaan om er onmiddellijk voor te zorgen dat deze heilige boodschap naar alle overige steden wordt overgebracht!'
[3] En Henoch antwoordde Lamech: 'Ja broeder, laat dat vandaag nog gebeuren, want het heil en het licht van God komt nooit te vroeg bij de volkeren! Daarom is je zorg buitengewoon te waarderen en we zullen dan ook meteen aanstalten maken om met zijn allen naar de stad te gaan.
[4] Maar één ding moeten wij tot een zichtbaar getuigenis van de tegenwoordigheid van de Heer doen, opdat onze nakomelingen zich zullen herinneren dat de Heer Zelf deze tempel voor de wijsheid van de menselijke geest gezegend heeft, en dat ene bestaat daarin, dat wij zeven witte stenen hiernaartoe brengen - ieder zo groot als het hoofd van een mens - en ze voor altijd op de trede van het altaar leggen waar de Heer heeft gerust en ons Zelf gedurende de hele nacht de ware, innerlijke heilige wijsheid van de geest heeft onderwezen voor het eeuwige vrije en volkomen leven.
[5] Zie, broeder Lamech, dat moet nog gebeuren en dan zullen wij ons meteen volgens jouw buitengewoon heerlijke en goede plan naar de stad begeven!'
[6] Toen Lamech dat van Henoch had gehoord, sprong hij vol vreugde uit de tempel en buiten riep hij de aanwezige Mum en Cural bij zich en deelde hen de wens van Henoch mee.
[7] Deze beiden gingen dadelijk naar een plaats op de berg waar een aantal losse witte stenen lagen die niet voor de bouw van de tempel waren gebruikt en zochten de zeven mooiste en zuiverste met de juiste afmetingen bijeen en brachten ze naar Lamech en samen met Lamech toen ook de tempel in.
[8] Toen dat was gedaan zei Henoch tegen Lamech: 'Zie, wij zijn nu slechts met zijn vijven! Laat ter getuigenis nog twee mannen komen en dan moet iedere steen met onze zeven namen beschreven worden en dan pas op de trede van het altaar gelegd worden.
[9] Ik zal vervolgens de stenen in naam van de Heer aanraken en dan zal er voortdurend een kracht van deze stenen uitgaan, waardoor allen die ze aanraken enige tijd lang wijsheid zullen ontvangen!'
[10] Het gebeurde allemaal. En dat was de eigenlijke oorsprong van de `Steen der Wijzen' en de kracht van dit oord bleef overeenkomstig Mijn wil behouden tot in de tijd der profeten van Israël; en de berg was dezelfde waarop zelfs Saul de gave van het profeteren voor korte tijd kreeg, en waarbij het volk zei toen hij van de berg kwam: 'Wat is dat? Behoort Saul dan ook tot de profeten?'
[11] Nadat de stenen geplaatst waren, werd dat aan het hele volk meegedeeld. En Lamech kondigde toen luid de terugtocht aan; en iedereen ging rustig vanaf de berg terug naar de stad.
«« 81 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.