Het uitzenden van de boden. De goddelijke ideale orde van de staat en de stad Hanoch. Henochs en koning Lamechs vertrek naar de hoogte.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 82 / 366 »»
[1] In de stad aangekomen trof Lamech na het genuttigde ochtendmaal meteen maatregelen waardoor nog op dezelfde dag de berichten over Gods grote wonderen naar alle overige tien steden werden gebracht. Dat was niet zo moeilijk, omdat geen van deze steden meer dan hooguit een kleine dagreis van de hoofdstad Hanoch lag en bovendien ook de wegen naar ieder van deze steden tamelijk recht waren.
[2] Nadat de boden uitgezonden waren, ordende Lamech met behulp van Henoch in de loop van drie dagen alles in de stad Hanoch, stelde wachters aan voor de hooggelegen tempel en liet zelfs door Mum en Cural een vaste woning bouwen iets beneden de tempel op een klein, maar voor een niet al te groot woonhuis ruimschoots voldoende vooruitspringend deel van de berg, en dat allemaal op bijna wonderbare wijze voor jullie, hedendaagse bewoners van de aarde, in diezelfde drie dagen.
[3] In Hanoch was nu alles in korte tijd volkomen volgens Mijn orde geregeld en het hele volk had geen ander gebod dan alleen dat van de liefde tot God en tot de naaste. En ontucht werd als een kwaad bestempeld, waardoor ieder mens zijn geest en zodoende ook al zijn geestelijke krachten ondermijnt.
[4] En zo werd ook nog menig ander euvel door de leraren onder het volk uitgeroeid, niet door wettelijke straffen, maar alleen door wijze lessen waarmee de leraren in het helderste licht aan de mensen toonden wat voor slechte gevolgen daar noodzakelijkerwijze uit voort moeten komen.
[5] En mettertijd vond dan ook iedere man die ook maar enigszins geestelijk sterker geworden was evenals iedere vrouw die ook maar enigszins beschaafd was, dat de wijze leringen van de leraren voelbaar in hen bewaarheid begonnen te worden.
[6] En zo leefde dit volk alleen door de leer geruime tijd rechtvaardig, eerst natuurlijk door leraren en dan vanuit zichzelf, zonder wetten.
[7] Het hele geestelijke en maatschappelijke welzijn van de mensen was dus gelegen in de wijze opvoeding.
[8] Maar het vervolg zal duidelijk laten zien waardoor de mensheid tegen de tijd van de zondvloed zo geheel en al van Mij is afgevallen, en als gevolg daarvan hun wil gevangen werd genomen en zij daardoor geheel in de macht kwamen van de grote vijand van het leven.
[9] Maar in de tijden na Lamechs bekering waren zowel de hoogte als de laagte zo volkomen, dat er in de hemelen nauwelijks een betere, zuiver geestelijke orde aangetroffen zou kunnen worden dan die toen op de aarde bestond.
[10] Als destijds ook de slang zich gevoegd zou hebben, dan zou de aarde weer in het oude paradijs veranderd zijn; maar ze had spoedig spijt dat zij Mijn voorwaarde ook maar enigszins had aangenomen, en zo begon zij op grond van haar vrije wil al weer spoedig met haar oude slechte praktijken.
[11] Zij had gedurende een tijd van ongeveer zevenhonderd jaar de mensen slechts ten goede beproefd, maar na deze tijd kregen haar beproevingen een heel ander karakter; zij werden kwaadaardig en steeds listiger, en de mensheid liet zich vrijwillig gevangennemen! Maar het vervolg zal dit allemaal duidelijk laten zien; dus voorlopig genoeg daarover!
[12] Na die drie belangrijke dagen begaf Henoch zich weer naar de hoogte en nam deze keer Lamech en verschillende mannen van aanzien uit Hanoch met zich mee, om de oer-stamvader Adam en de oermoeder Eva te leren kennen; intussen werd in de laagte de leiding van het volk aan Hored toevertrouwd.
«« 82 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.