Lamechs vraagt hoe een geest door de materie gevangen kan worden gehouden? Henochs antwoord.

Jakob Lorber - De Huishouding van God (deel 3)

«« 88 / 366 »»
[1] Onderweg spraken de reizigers nog met elkaar over vele bijzonderheden van dit huiveringwekkende gebeuren, dat evenwel te weinig algemene maar slechts een voor die tijd plaatselijke waarde had.
[2] Eén vraag van de zijde van Lamech, gericht aan Henoch toen zij bijna de hoogte hadden bereikt, is echter van groot belang en het antwoord daarop nog des te meer, en mag daarom in dit nieuwe Boek des Levens niet ontbreken; dat willen wij hier nog toevoegen. - Die vraag luidde aldus:
[3] 'Luister naar mij, mijn lieve broeder Henoch in de Heer, onze liefdevolle Vader! Zie, de grote aartsvijand van God en van al het leven is toch slechts een geest! Hoe kan die eigenlijk door materie vastgehouden worden terwijl die voor hem zo goed als niet bestaat?! En als een geest niet door de stof kan worden vastgehouden, wat voor zin heeft het dan Satan in een kerker op te sluiten in het middelpunt van de aarde? Zal hij er niet zijn zodra hij het maar zal willen?!
[4] Ik weet wel dat de almachtige wil van de Heer de oude booswicht overal kan binden en vasthouden; maar of er ook nog naast de almachtige wil van de Heer een materiële kerker in het centrum van de aarde nodig is, dat zie ik voorwaar niet zo goed in! Daarom vraag ik je mij dat duidelijk te willen uitleggen!'
[5] En Henoch glimlachte tegen Lamech en zei toen tegen hem: 'Luister, mijn geliefde broeder, dat je dat nu nog niet duidelijk inziet ligt vast aan het feit dat ieder mens datgene het slechtst ziet wat zo te zeggen bovenop zijn neus zit!
[6] Zie, wat je lichaam betreft ben jij toch ook maar enkel stof, net zoals het hele aardrijk! Zeg mij, betekent die niets voor je geest? Kan hij daar op een gewone manier uit weggaan wanneer hij wil?
[7] Ja, de geest kan wel door de liefde tot God geleidelijk aan de materie steeds meer meester worden en haar doordringen en dan in al haar delen volkomen actief zijn; maar hij kan haar toch niet eerder verlaten dan dat de Heer het wil!
[8] En ook als de geest volgens de wil van de Heer de stof verlaat, verlaat hij haar toch nooit als een volkomen zuivere, vrije geest, maar hij verlaat haar steeds in een nieuw etherisch lichaam, dat hij dan eeuwig nooit kan verlaten.
[9] En dit etherische lichaam kan, omdat het ook een zekere ruimte in moet nemen, als de Heer het wil nog heel goed door de grovere materie worden vastgehouden, en kan zich daar niet eerder van losmaken dan dat de Heer het wil!
[10] Maar waarom dan? - Omdat de materie op zichzelf ook niets anders is dan de gefixeerde wil van God en daarom in staat is om iedere geest gevangen te nemen, en door niets anders is te overwinnen dan alleen door de grootste deemoed, zelfverloochening en liefde tot God!
[11] Begrijp je dat? - Ja, je begrijpt het; daarom zullen wij nu naar onze bestemming gaan! Amen.'
«« 88 / 366 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.