De geestelijk doden.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 2)

«« 123 / 244 »»
[1] Dan komt de OVERSTE naar Mij toe en vraagt Mij (Matth. 15:1): "Meester, wie zijn die mensen, die bij u aan tafel zitten?"
[2] IK zeg: "Het zijn Mijn leerlingen!"
[3] De OVERSTE vraagt verder: " Waarom overtreden uw leerlingen de gebruiken van de oudsten? Zij wassen hun handen niet voor het brood eten!" (Matth. 15:2)
[4] Nu pas stond IK op, ging plotseling voor hem staan en vroeg hem ernstig: "Waarom overtreedt u dan de geboden van God terwille van uw eigen regels? (Matth. 15:3) God heeft geboden: 'U zult vader en moeder eren! Wie vader en moeder vervloekt, moet de dood sterven!' (Matth. 15:4) Maar u leert zoon en dochter dat zij tegen hun ouders moeten zeggen: 'Als ik voor u, vader of moeder, in de tempeloffer , dan is dat beter voor u, dan wanneer ik u steeds maar eer volgens het oude gebruik.' En tegen zo'n zoon en zo'n dochter zegt u: 'Zo heb je goed gehandeld! (Matth. 15:5) -Maar wat is daarvan het gevolg? Kijk! Het gevolg is dat nu bijna niemand meer zijn vader en zijn moeder eert! U hebt dus Gods gebod opgeheven terwille van uw eigen regels! (Matth. 15:6) Wie gaf u daartoe het recht? Zoiets kunt u alleen maar doen omdat u nog nooit in God geloofd hebt, want wie dood is, heeft geen geweten meer!"
[5] Nu mengt de HOOFDMAN zich weer in het gesprek en zegt: "Ah, staan de zaken er zo bij? Oh, daar moet ik een heel speciale aantekening van maken! Zijn jullie zulke dienaren van God? Dát is dus de reden waarom jullie het zuiver goddelijke van onze meester en heiland niet erkennen?! Jullie God is dus alleen maar vóór alles jullie buik, en ten behoeve daarvan jullie goud en zilverzakken! Nou, nou, nu heb ik jullie door. Praat nu maar weer verder met elkaar!"
[6] De OVERSTE zegt: "Wij zijn Gods dienaren volgens de instelling van Aäron!"
[7] IK zeg: "Oh, ellendige huichelaars! Terecht heeft Jesaja over jullie geschreven en voorspeld (Matth. 15:7): 'Dit volk benadert Mij met zijn mond en eert Mij met zijn lippen, maar zijn hart is verre van Mij! (Matth. 15:8) Zij dienen Mij tevergeefs, omdat zij het volk voorschriften geven, die alleen maar menselijke geboden zijn!"' (Matth. 15:9)
[8] De OVERSTE zegt: "Wij heffen terwille van onze regels, die ook heilzaam voor de mensen zijn, de geboden van God niet op!"
[9] IK zeg: "Ik heb het u al aangetoond bij dit ene gebod van God, wilt u ook horen hoe u alle andere geboden van God met voeten treedt en uw regels daar hemelhoog boven stelt?"
[10] De OVERSTE zegt: "Doe dat niet terwille van het volk, want er is hier veel volk!"
[11] De HOOFDMAN zegt: "Geef dan in het bijzijn van het volk de verklaring aan de Meester, dat Hij geheel juist volgens de wet van God leeft en werkt!"
[12] De OVERSTE zegt: "Dat kunnen wij nu niet doen, dat kan pas door de gezalfde hogepriester uit de tempel gedaan worden!"
[13] De HOOFDMAN zegt daarop: "Dat heet bij ons Romeinen: Ars longa, vita brevis! ('De kunst duurt lang, het leven kort!'), ofwel, men wil om bepaalde redenen de zaak op de zogenaamde lange baan schuiven, om niets te hoeven doen. Dat zeg ik jullie openlijk waar het volk bij is, want voor een Meester, zoals Jezus van Nazareth er een is, zou jullie beste getuigenis nog veel te armzalig en slecht zijn! Als jullie het zouden wagen in de tempel ook maar het een of andere onjuiste bericht over Jezus aan jullie huichelachtige collega's over te brengen, dan zal ik op datzelfde ogenblik een bericht naar de keizer in Rome laten gaan en hem daarin haarfijn, voorzien van honderd getuigenissen, uit de doeken doen hoe jullie en jullie collega's op jullie bevel de beruchte belastingroof hebben uitgevoerd! Geen jaar later zal jullie hellenest zo verwoest zijn, dat men dan vrijwel niet meer kan zien waar het eens gestaan heeft! Denk daar wel aan! Want wat een Romein zegt, dat houdt hij, ook al zouden daardoor hemel en aarde te gronde gaan 'Fiat iustitia, pereat mundus!' (Het recht geschiede al zou de wereld te gronde gaan!) -Hebben jullie mij begrepen?"
«« 123 / 244 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.