Het vierde gebod in de vierde zaal (in geestelijke zin)

Jakob Lorber - De Geestelijke zon (deel 2)

«« 77 / 127 »»
[1] Het vierde gebod, zoals jullie het op aarde kennen, luidt: 'Eert uw vader en moeder opdat u lang moge leven en het u goed moge gaan op aarde'. Dit gebod is evengoed van goddelijke oorsprong als de eerste drie. Maar wat gebiedt het en wat belooft het? Niets anders dan de gehoorzaamheid van de kinderen aan hun ouders en voor deze gehoorzaamheid een tijdelijk voorrecht.
[2] Kan dan niet iedereen zich afvragen en zeggen: hoezo heeft een goddelijk gebod slechts geldingskracht door tijdelijke beloften? Heeft het niets zichtbaars achter de hand, waarin eeuwige, geestelijke voordelen worden geboden? Wat heeft men dan aan zo'n tijdelijk voorrecht en wat heeft men aan een goed en lang leven, als daarop niets hogers volgt?
[3] Het is waar: goed en lang leven is beter dan kort en slecht. Maar als aan het einde van de levensperiode de onwelkome dood verschijnt, welke voordelen heeft het goede en lange leven dan ten opzichte van het slechte en korte? Ik denk dat men geen doorgewinterde wiskundige hoeft te zijn om te kunnen zeggen: het verschil komt overal op nul uit; want de eerste krijgt evenals de tweede helemaal niets en daarom doet het er weinig toe, hoe de weg naar deze ontvangst was, goed of slecht.
[4] Volgens deze maatstaf zou het vierde gebod op een zeer wankele bodem gebaseerd zijn en de ouders zouden er werkelijk beroerd aan toe zijn als hun kinderen al met zo'n filosofie op aarde geboren zouden worden; de kinderen zelf zouden namelijk met zulke inzichten weinig reden hebben om hun ouders te gehoorzamen. Bovendien kan men bij dit gebod nog de volgende kritische kanttekening maken: zoals het gebod luidt, heeft het slechts een tijdelijke basis en geeft dus enkel de plicht van kinderen ten opzichte van hun ouders weer.
[5] De vraag is dus: hoe moet het dan met dit gebod hier in het rijk der geesten, waar de kinderen voor eeuwig van hun ouders verstoken zijn? Maar als zij van hun ouders verstoken zijn, dan zijn ze toch zeker ook van de aardse plichten tegenover hen ontheven. Desondanks zien we dat dit gebod hier in deze vierde zaal op het bord geschreven staat. Zou het misschien voor deze kinderen op de Heer betrekking hebben? Dat zou aannemelijk zijn als daaronder maar niet de veelbelovende zin zou staan: 'Opdat u lang moge leven en het u goed moge gaan op aarde'. - Als daar zou staan: 'Opdat u eeuwig moge leven en het u goed moge gaan in de hemel', dan zou zo'n veranderde versie van het gebod heel goed te begrijpen zijn; maar een tijdelijke belofte in het eeuwige rijk der geesten klinkt dan toch een beetje vreemd.
[6] Wat denken jullie dat hier gedaan moet worden om deze wet een volkomen gefundeerd, goddelijk aanzien te verschaffen? Jullie halen de schouders op en zeggen heel zachtjes bij jezelf: beste vriend en broeder, als het hier van onze redenering afhangt, dan zal de zuiver geestelijk, goddelijke sfeer van deze wet een groot probleem worden, want uit bovengenoemde beschouwing valt er, zoals wij denken, op een gemakkelijke manier niet bepaald veel geestelijk, te halen.
[7] Ik zeg jullie echter dat juist dit gebod als bijna geen ander zuiver geestelijk is. Nu zetten jullie weliswaar grote ogen op, maar dat verandert niets aan de zaak. Opdat jullie dit echter in één keer mogen zien, zal ik niets anders doen dan deze wet met wat andere woorden uitspreken, namelijk zoals hij ook hier in deze leerzaal wordt voorgedragen, en dan zullen jullie de volle waarheid onmiddellijk inzien. Maar hoe luidt hij hier? Luister!
[8] Kinderen, wees gehoorzaam aan Gods orde, die uitgaat van Zijn liefde en wijsheid (aangeduid als vader en moeder), opdat jullie op aarde lang en in welzijn mogen leven. Wat betekent lang leven en wat betekent daarentegen eeuwig leven? Het 'lange leven' betekent het leven in de wijsheid; en 'lang' wordt hier niet als tijdsduur maar als een uitbreiding en een steeds krachtiger worden van het leven beschouwd, want in het woord of begrip 'leven' ligt op zich immers al de eeuwige duur besloten. Het woord 'lang' betekent dus absoluut niet de duur, maar uitsluitend de uitbreiding van de levenskracht waarmee het levende wezen steeds meer in de diepten van het goddelijke leven doordringt en juist daardoor zijn eigen leven steeds volmaakter, sterker en werkzamer maakt.
[9] Dit hebben we gehad; maar het 'in welzijn leven op aarde', wat wil dat zeggen? Niets anders dan het zich eigen maken van het goddelijke leven, want onder 'aarde' wordt hier het eigen wezen verstaan en onder het welzijn in dit wezen niets anders dan het vrije bestaan in zichzelf volgens de volledige, zich eigen gemaakte goddelijke ordening.
[10] Deze korte verklaring is voldoende om in te zien dat juist deze wet van volkomen, zuiver geestelijke aard is. Wanneer jullie het bij gelegenheid nauwkeuriger willen onderzoeken dan zullen jullie op je eigen aarde ontdekken dat het zo is. Zo wordt het hier de kinderen ook praktisch bijgebracht en wel met het grootste nut. Daar we dat nu weten, begeven we ons dan ook dadelijk naar de vijfde zaal.
«« 77 / 127 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.