Wenken tot genezing van de ziel - Geestelijke natuurgeneesmethode - Crisis bij de Chinese geesten - Over het wezen van jaloezie

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 124 / 204 »»
[1] Maar Martinus gaat met Borem en Chorel naar de Heer, d.w.z. naar Mij. Hij wil me laten zien, dat het beter gaat met de duizend aanhangers van de draak die nu baden en dat ze - omdat het hun nu beter gaat - allerlei gedaanten aannemen en heel weerbarstig worden, zodat ook Borem niet meer weet wat er verder met hun moet gebeuren.
[2] IK zeg tegen het drietal: 'De duizend in het bad, zijn daar goed op hun plaats. Want ze zien niet deze woning, maar alleen de wereld van hun innerlijke boosheid. Deze komt nu steeds meer los in hen en wordt daardoor zichtbaar. Dat is al een goed teken! Laat die duizend daarom maar; ze zullen wel op het goede pad worden geleid.
[3] Maar daar staan meer dan driehonderd vrouwen. Die worden door een grote jaloezie beheerst en hun hart lijdt daar erg onder, zodat Ik medelijden met hen heb. Ga er naar toe en onderricht ze goed; maar met het bad mag je ze nooit meer dreigen broeder Martinus, als je deze arme zielen tot Mij wilt brengen!
[4] Zie, de jaloezie is een parasietplant van de liefde en ondergraaft deze. Als de parasietplant aan de levensboom van de liefde te groot wordt, vernietigt ze als gevolg daarvan de hele boom. Als men de boom echter wil behouden en sterk maken, moet men door goede middelen te zoeken, de boom van dergelijke vreemde uitwassen grondig reinigen.
[5] Als je echter jaloerse gemoederen door bedreigingen nog meer opwindt dan ze zonder meer al zijn, ent je zelf de parasietplant op de levensboom, zodat deze dan gaat woekeren en de boom helemaal te gronde richt.
[6] Daarom moet je in het vervolg, als je met jaloerse geesten te doen hebt, z├│ handelen: Beschouw de jaloezie steeds als een uitwas van de liefde en denk, waar jaloezie is, daar is ook liefde! Verzacht deze jaloezie met liefde, dan zul je uit de jaloezie al gauw de gloeiendste liefde tevoorschijn brengen!
[7] Ik zeg jullie, waar geen jaloersheid is, daar is ook geen liefde! Of hebben jullie op de wereld ooit gezien, dat onvruchtbare wilgen, sparren en dennen, pijnbomen en duizend andere onvruchtbare bomen door parasietplanten worden bezet? Zo'n vreemde soort parasiet hebben jullie beslist nooit gezien, maar wel parasieten die zich vaak in edele vruchtbomen nestelen.
[8] Zo is het ook hier en wel in het bijzonder met deze vrouwen het geval. Ze hebben heel veel liefde, zoals een edele vruchtboom heel veel edel sap bevat. Probeer echter de slechte woekering uit hun hart te verwijderen door liefde en jullie zullen bij hen wonderen van de meest vruchtbare liefde oogsten. Ga er daarom naar toe en doe, zoals ik jullie nu heb aangeraden, dan zullen jullie voor Mijn hart een goed werk tot stand brengen.'
«« 124 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.