Over het alomtegenwoordig zijn en het overal tegelijkertijd werkzaam zijn van de volmaakte hemel burgers - Martinus' bedenkingen en de weerlegging daarvan door Johannes

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 132 / 204 »»
[1] MARTINUS zegt: 'Ja, ja, het lijkt me wel, dat ik het heb begrepen. Maar echt grondig begrijp ik het nog niet. Want ik weet dat de Heer, jij en broeder Petrus evenals Borem zeker het volste inzicht hebben; toch bewegen jullie je niet sneller dan ik en deze hele schare. Hoe is dat dan te begrijpen?'
[2] JOHANNES zegt: 'Vriend, onze beweging is alleen maar een schijnbare in jouw ogen, - Deze geschiedt uit liefde tot jou en tot deze hele schare. Maar in feite zijn wij allang overal, waar we moeten en willen zijn!
[3] Zie, terwijl ik hier met je spreek, ben ik niet alleen op deze, maar op een ontelbaar aantal zonnen en planeten en handel daar evenals hier in de naam van de Heer en voer met al mijn krachten Zijn heilige wil uit. En wat ik doe, dat doet des te meer de Heer Zelf en Petrus en alle volmaakte hemelburgers. Heb je dat door, vriend, en begrijp je het?'
[4] MARTINUS zegt: 'Mijn geliefde broeder, ik moet je openhartig bekennen, dat mij dat een beetje te ver gaat. Jouw uitleg lijkt wel hemelse opschepperij! Vriend, als uit jou, aanvankelijk maar één Johannes in de aardse tijd van bijna 2000 jaar niet minstens tien miljoen dezelfde Johannesen zijn voortgekomen, is dat een absolute onmogelijkheid in alle hemelen en werelden!
[5] Ik ben nu toch ook een geest en, omdat ik bij de Heer ben, toch zeker niet de meest onvolmaakte. Maar ik ben er tot nu toe steeds maar één en waar ik ben, daar ben ik en ik kan onmogelijk tegelijk ergens anders helemaal dezelfde zijn. Want zolang de eenheid een eenheid is, is het onmogelijk dat ze ook gedeeld is. Maar als ze gedeeld is, of als haar vorm met dezelfde waarde en hetzelfde karakter veelvoudig bestaat, dan is de eenheid ook geen eenheid meer, maar een gedeeld zijn van een - en hetzelfde wezen. En elke afzonderlijke vorm uit de vroegere totale eenheid kan dan slechts zo veel waarde hebben, als het zoveelste deel van de vroegere complete eenheid.
[6] Als het met jou en zelfs met de Heer zo is, als jij me nu hebt uitgelegd, dan ben jij geen complete Johannes en de Heer is niet volledig de Heer, zoals Hij hier bij ons is! Ik kan je pas als de gehele Johannes beschouwen, als je weer helemaal kompleet bent. Of leg mij anders op een logische manier precies uit of het misschien mogelijk is hier op een andere manier over te denken en het op een andere manier te begrijpen.'
[7] JOHANNES zegt: 'O vriend, dit is nog maar zo' n klein nootje van de innerlijke wijsheid, dat je wordt aangeboden om te kraken en jij verslikt je er al in! Hoe zul je dan de klompen diamant die zo groot zijn als planeten, kunnen verteren die de zonnekinderen je zullen voorleggen?
[8] Maar jij hebt nooit meer dan slechts één zon gezien. Als één of duizend spiegels haar complete beeld weerkaatsen, wordt de zon daarom dan gedeeld en verzwakt in haar werking, als alle duizend spiegels jou precies hetzelfde beeld van haar laten zien?
[9] Neemt niet elke dauwdruppel en elk oog het beeld van de zon in haar werkzaamheid op? Is de zon daarom niet één en haar werking niet steeds dezelfde?
[10] Vriend, denk daar eens een beetje over na, dan zullen wij verder gaan in deze zonnesfeer. Anders zullen wij zeker nog behoorlijk lang werk hebben, tot wij het dal helemaal kunnen bereiken!'
«« 132 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.