Martinus' gedachten over de alomtegenwoordigheid van God

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 133 / 204 »»
[1] MARTINUS zet bij deze uitleg heel grote ogen op en vervalt in diep gepeins. Na een poosje begint hij in zichzelf te stamelen en zegt zacht: 'Hm - ik ben er nog lang niet! O diepte, diepte - grote, reusachtige diepte, - wanneer zal ik je tot op de bodem begrijpen? Ja, ja, zo is het: God is alomtegenwoordig! Hoe kan Hij dat zijn? Hoe is Zijn alomtegenwoordigheid mogelijk, als Hij als Eén - en dezelfde hier is en werkt en spreekt, en ik zie Zijn gestalte als die van een mens?!
[2] Ja, ja, de zon in duizend en nog eens duizend spiegels is toch een en dezelfde zon, en er bestaat geen tweede zon. Eén zon wordt vanuit alle spiegels weerkaatst. en ook slechts één en dezelfde zon vanuit triljoenen dauwdruppels. Ook maar één zon vanuit triljoenen ogen en deze is werkzaam naargelang de grootte van de spiegel die haar opvangt, de druppel en het oog! Het is buitengewoon merkwaardig, en toch is het zo en kan het niet anders zijn!
[3] Maar hoe de Heer op een soortgelijke manier overal tegenwoordig kan zijn, is veel moeilijker te begrijpen. Is Hij dan ook een zon? Maar waar is die zon? Ik zag alleen maar de Heer, de Godmens Jezus zag en sprak ik. Maar een zon hier, afgezien van die, waar ik nu op wandel, zag ik nog niet!
[4] Het is hier wel meer dan licht, - maar ik weet niet, waar het licht vandaan komt. Het komt zeker van de Heer; maar de Heer Zelf straalt niet. Hij is hier zonder glans, eenvoudiger dan één van ons. Het zal wel Zijn almachtige wil zijn, die Zijn eeuwig 'Er zij licht' ononderbroken zowel geestelijk als natuurlijk uitspreekt! O God, o God, wie kan Uw oneindige diepgang begrijpen?
[5] Ja, nu zie ik voor de eerste keer duidelijk in, dat al mijn wijsheid totaal niets voorstelt, een vage, lege cirkel met vele oneffenheden, waarin het centrum ontbreekt. O Heer, wanneer zal ik begrijpen, wat U bent?'
[6] Na deze woorden zwijgt Martinus en verzinkt in grote en diepe gedachten.
«« 133 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.