Bisschop Martinus' schuldbekentenis - Zijn besluit bij zijn gids en redder te blijven - De engel Petrus als derde in het gezelschap

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 16 / 204 »»
[1] ONZE MAN zegt nu: 'O lieve vriend, ik moet je helaas eerlijk bekennen, dat het met mij precies is gesteld, zoals je het mij - zonder mijn zonden te verzwijgen - hebt gemeld. En ik zie in, dat ik daartegen ook niet de geringste verontschuldiging kan aanvoeren; want alles raakt alleen maar mijzelf! Alleen wil ik nog graag weten, waarheen je me nu zult brengen en wat mijn eeuwig lot zal zijn?'
[2] DE SCHIPPER spreekt: 'Vraag het aan je hart, aan je liefde! Wat zegt die? Wat is haar vurig verlangen? Heeft zij je vanuit jouw leven duidelijk geantwoord, dan heb je reeds zelf je lot bepaald; want ieder wordt door zijn eigen liefde geoordeeld!'
[3] DE BISSCHOP zegt: '0 vriend, wanneer mijn lot volgens mijn liefde bepaald zou worden, dan kwam ik God weet waar terecht. Want in mij gaat het nog precies zo toe als in het gemoed van een modebeluste vrouw, die in een modemagazijn honderd stoffen bekijkt en uiteindelijk niet weet wat ze moet kiezen!
[4] Volgens mijn innerlijk gevoel wil ik graag bij God, mijn Schepper zijn. Maar dan zijn mijn vele zonden een sta in de weg en ik houd dan de verwerkelijking van die wens voor geheel onmogelijk!
[5] En dan denk ik weer aan die avontuurlijke schapen en lammeren; met zo'n schaap eeuwig te leven zou beslist ook niet onaangenaam zijn! Maar dan zegt een innerlijk mens mij weer: 'Zo iets zal je nooit dichter bij God brengen, maar je slechts steeds meer van Hem verwijderen!', en daarmee verdwijnt ook deze lievelingsgedachte van mij in de bodemloze zee!
[6] Dan weer komt de gedachte bij mij op, ergens in een hoek van deze eeuwige geestenwereld als een doodeenvoudige landman te leven en tenminste eenmaal de genade te verkrijgen om Jezus te zien, al is het maar voor enkele ogenblikken. Maar dan vermaant mijn geweten mij weer en zegt: 'Dat ben je nooit waard!', en dan val ik weer terug in mijn met alle zonden beladen nietigheid voor Hem, de Allerheiligste!
[7] Slechts één gedachte komt mij het minst moeilijk en onwaarschijnlijk voor om te verwezenlijken, en ik moet bekennen dat dit nu mijn lievelingsidee is, namelijk bij jou, waar je ook bent, de gehele eeuwigheid te zijn en door te brengen! Ofschoon ik op de wereld diegenen het minst kon verdragen die het waagden mij de waarheid in het gezicht te zeggen, heb ik je toch juist daardoor boven alles lief gekregen, omdat je mij de waarheid als een uiterst wijs, maar ook als een hoogst zachtmoedig rechter open in het gezicht hebt gezegd. Bij dit lievelingsidee zal ik nu altijd blijven!'
[8] IK zeg: 'Nu goed, wanneer dat je grootste liefde is, waarvan jij je in het vervolg nog dieper moet overtuigen, kan deze direct worden uitgevoerd. Kijk, wij zijn nu niet ver meer van een oever en evenmin ver van Mijn woonhut. Mijn werk ken je reeds, namelijk dat Ik een gids ben in de ruimste zin van het woord?! Jij zult nu dit werk met Mij delen; het loon voor onze inspanningen zal ons stukje grond opbrengen, dat wij in onze vrije ogenblikken zoveel mogelijk vlijtig zullen bewerken. En kijk eens om, naast jou zul je nog iemand vinden die ons trouw zal bijstaan!'
[9] De bisschop draait zich voor de eerste maal tijdens deze tocht op zee om en herkent direct de engel Petrus, valt hem om de hals en smeekt hem om vergeving voor de hem aangedane beledigingen.
[10] Petrus antwoordt met dezelfde liefde en prijst de bisschop gelukkig, dat zijn hart deze keuze heeft gedaan.
[11] Het scheepje stoot nu tegen de oever, waar het aan een boomstronk bevestigd wordt en alle drie gaan we de hut binnen!
«« 16 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.