Uitleg van het profetische beeld van Johannes - Ontwakend begrip en vertrouwen van de wijze zonnemens

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 182 / 204 »»
[1] JOHANNES zegt: Goed, let dan op: het nieuwe huis is de nieuwe openbaring van de Heer aan jullie, die Hij nu juist opbouwt in jullie harten. De levende stad die uit de hemelen neerdaalt, zijn de Heer en wij, Zijn kinderen, vol van het eeuwige leven. Jullie echter zullen in deze aan jullie gerichte openbaring binnengaan en daarin een echte levenswoning vinden, dan zal deze leer zich naar jullie buigen en aan jullie onderdanig zijn.
[2] Als jullie echter in deze openbaring actief gaan leven, dan zul je daardoor een nog grotere wijsheid bereiken dan wij jullie nu geven. En dan zal het zo zijn, dat jullie in deze weinige woorden, waarvan het uiterlijk omhulsel werkelijk klein is, een innerlijk oneindig groot wijsheidsgehalte zullen vinden, zo groot, dat jullie dat in zijn totale volheid in eeuwigheid wel nooit helemaal zullen begrijpen. En talloze nakomelingen zullen in deze wijsheid wonen en zullen toch nooit aan haar uiterste grenzen komen.
[3] Zoals de mens echter lijfelijk een woonhuis heeft en dit bewoont, nadat hij het van tevoren goed heeft ingericht, zo is de Godsleer voor de mensengeest ook een eeuwig woonhuis, waarin hij eeuwig zal wonen en handelen.
[4] De stad Gods en de vele huizen daarin zijn dan gelijk aan het ene huis. Wie een dergelijk huis bewoont of actief is in de kleine wijsheid van het in weinig woorden samengevatte Godswoord, die zal daardoor binnengaan in de stad Gods. Dat betekent: in de volheid van de goddelijke wijsheid, daar hem alles ten deel valt, wat de Heer heeft in Zijn huis en in Zijn eeuwige stad en de oneindig vele woonhuizen daarin.
[5] Ik denk vriend, dat jij me nu beter dan voorheen begrepen hebt. Zeg me daarom of je het hiermee eens bent en of de zaak je zo aanstaat!'
[6] DE WIJZE zegt: 'Ja, nu wel, nu heeft de zaak een heel ander gezicht! Het is mij meteen duidelijk geworden en ik wist al bij de eerste toelichting omtrent het huis, hoe de hele zaak verder zou gaan. Ik zie, dat het echte diepe analogie├źn zijn, maar ze zijn begrijpelijk en bevattelijk. Jij kunt daarom wel doorgaan met het verder openbaren van de goddelijke wil en wij zullen deze zonder tegenspraak aannemen!'
[7] JOHANNES zegt: 'Vriend, ik heb al gezegd, wat ik te zeggen had; nu komt Hij echter Zelf. Luister naar Hem! Zijn woord zal jullie pas omvormen en jullie de echte vrijheid geven! Let daarom goed op, want ieder woord dat Hij spreekt, is eeuwig leven en de hoogste wijsheid. En luister nu naar Hem!'
«« 182 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.