Het loon van de overwinnaar - Het hemelse huwelijk als hoogste voleinding van de goddelijke orde - Over het wezen van de vrouw - Martinus' goede keus en overgave aan de wil van de Heer - Een wenk over het hemelse huwelijk - Martinus' hemelse missie als voleindigde

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 202 / 204 »»
[1] (DE HEER:) 'Maar nu, Mijn kinderen, nog iets anders. Martinus, Borem en Chorel, kom wat dichter bij Mij. Jullie hebben je nu door alle moeilijke beproevingen heen geworsteld en zijn als overwinnaars uit menig hevige en felle strijd naar voren gekomen. Daardoor hebben jullie je helemaal bruikbaar gemaakt voor Mijn rijk der hemelen!
[2] Jullie zijn nu bekwame arbeiders in Mijn wijngaard geworden en dus zijn jullie ook een rechtmatig loon waard, dat je nu ten deel zal vallen. Ik weet en lees het ook duidelijk in jullie harten, dat Ik jullie allergrootste loon ben en jullie nooit iets anders zullen verlangen. Maar juist deze instelling van je hart maakt, dat jullie ook elk ander loon waard en daarvoor bekwaam zijn.
[3] Mijn ordening die tot jullie hoogste voleinding dient wil echter, dat jullie voortaan niet buiten, maar binnen het hemelse huwelijk zult leven en werken. Om in alles volkomen te zijn, moet daarom ook ieder van jullie een vrouw hebben, opdat zijn wijsheid voor eeuwig een vaste grond zal hebben en het licht kan opnemen, dat in eigen hart aan de vlam der liefde ontstroomt.
[4] Want een vrouw is als een vat, maar een geestelijk vat om het licht uit jullie harten op te nemen en te bewaren. Tegelijk echter is de vrouw een dienstmaagd in de levenskeuken van het hart en houdt het heilige levensvuur brandend in de haard, die ik in jullie harten heb gebouwd. En dus moeten jullie nu ook elk een vrouw nemen en helemaal één met haar zijn voor eeuwig. Martinus, Ik denk, dat jou dat niet onaangenaam zal zijn?'
[5] MARTINUS zegt, diep bewogen: 'O, Heer, U kent mijn natuur het beste! Wat U me zult geven, zal mij oneindig gelukkig maken. Chanchah of Gella, dat is mij om het even; of als dat mogelijk zou zijn, zo'n zonnedochtertje. O, dat zou het allermooiste zijn!'
[6] IK zeg: 'Dat ligt nu aan jou; je bent vrij en mag daarom ook vrij kiezen!'
[7] MARTINUS zegt: 'O Heer, alleen Uw wil geschiede!'
[8] IK zeg: 'Nu, neem dan degene, die het dichtst bij je staat!'
[9] MARTINUS, die vol zaligheid meteen om zich heen kijkt, ziet reeds Marelisael, de eerste en mooiste van de drie zonnedochters, aan zijn zijde. Hij brengt haar naar Mij toe en vraagt: 'Heer, is dit de juiste?'
[10] IK zeg: 'Ja!' en zegen hem voor eeuwig, waarmee Martinus voleindigd is.
[11] Vol gelukzaligheid kust hij zijn hemelse vrouw en beseft nu, dat daardoor zijn liefde zich voor eeuwig met de wijsheid heeft verbonden. Beide loven en prijzen Mij nu als uit één hart en uit één mond. Want zo ontstaat uit de gescheiden Adam pas in de hemel weer een volmaakt mens, doch in een afzonderlijk, persoonlijk zalig wezen.
[12] Na Martinus krijgt Borem Surahil, de tweede van de drie zonnedochters en Chorel Hanial, de derde van de drie - en beide zijn gelukkig en onmetelijk zalig!
[13] MARTINUS, die zich van geluk en zoete verrukking nauwelijks kan beheersen, zegt: 'O Heer, Gij beste, heiligste Vader. Hier zou ik nu ook wel, zoals eens Petrus op de berg Tabor willen uitroepen: 'Hier is het goed om te zijn!' Maar alleen Uw wil geschiede!'
[14] IK zeg: 'Mijn lieve, nu voleindigde Martinus. Heb je op de aarde het oude spreekwoord nooit gehoord: 'Wie de liefde heeft, voert de bruid naar huis.' Zie, dat zal nu ook bij jou het geval zijn. En, omdat wij in dit grote huis nu alles op orde hebben gebracht, zullen wij weer naar huis terugkeren!
[15] Maar de weg die we zullen gaan, zal voortaan open blijven voor deze nieuwe kinderen van Mij op deze grote lichtaarde tot in jouw en Mijn huis! Doch allen die jij hebt opgenomen in jouw huis, blijven voor eeuwig van jou en van Mij. Want wat van Mij is dat is nu ook van jou en wat van jou is, dat is ook voor eeuwig van Mij.
[16] Zo zul jij ook voor eeuwig de beschermengel van dit huis en zijn gemeente blijven in Mij, zoals Ik in jou. Maar niet alleen de gemeente van deze aarde, doch ook alle twaalf poorten van je huis zullen je in talloze andere aardegemeenten brengen, waar je pas zaligheden zonder maat en tal zult vinden!'
[17] Nu nog een woord tot de nieuwe kinderen van deze aarde. Maar dat moet uit jouw mond komen!'
«« 202 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.