Terugkeer van het hemelse gezelschap - Een werk van barmhartigheid - Bezoek aan de galerijen van het huis van Martinus - De weg naar de Stad Gods - Heerlijke ontmoeting en begroeting

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 204 / 204
[1] Op dit ogenblik staan wij op en zijn ook meteen in het huis van Martinus. Daar wachten op ons ook de bewuste, achtergelaten nu helemaal gereinigde badgasten, die voor ons neervallen en Mij om genade en erbarming smeken, die hun ook dadelijk volledig ten deel valt.
[2] Daarop wordt Martinus met al zijn gasten, vrienden en broeders door Mij voor de eerste keer naar de galerijen van zijn huis gevoerd. Hier staat een deur naar het Oosten open, waaruit een heerlijke weg in de heilige Stad Gods leidt.
[3] Bij deze poort komen Martinus ook alle andere apostelen met Maria, Jozef en David, Mozes, Abraham, Noach, Henoch, Adam en Eva en ook alle andere patriarchen en profeten tegemoet en begroeten hem zeer vriendelijk als een nieuwe burger van Mijn stad.
[4] Dan pas worden Martinus de ogen helemaal geopend en zijn echte zaligheid begint hier eerst in al haar volheid.
[5] Dat is echter ook het punt tot waar Ik jullie Mijn leiding van bisschop Martinus aan gene zijde van het graf wilde laten zien. Want als Ik jullie nog verder zou voeren, dan zouden jullie de zaak moeilijk begrijpen, omdat wij dan wel nooit tot een eind zouden komen!
«« 204 / 204
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.