De wereld van Miron, het geheim van het achtste vertrek – Het geestelijke als grondoorzaak en drager van de gehele schepping

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 45 / 204 »»
[1] (DE HEER:) 'Kijk, ook hier zijn we al ter plekke. De deur is open en hierdoor zie je weer een nieuwe, zeer grote, uitgestrekte hemelwereld, die in een lichtgroen licht prijkt. Ook hier zie je grote gebouwen en bergen van verschillende hoogte, waar bij vele een blauwachtige rook vanaf komt. Deze rokende bergen komen ogenschijnlijk overeen met de vele vuurspuwende bergen op aarde, waarvan deze het verst van de zon afstaande planeet met de juiste naam Miron (de wonderbaarlijke) er het meeste heeft.
[2] Achter deze planeet zie je tien kleinere planeten die allemaal bij deze planeet horen, maar toch een heel andere structuur en gesteldheid hebben dan hun centrale planeet zelf. Hier kun je elk ogenblik iets nieuws zien: Bomen die in de lucht rondzwemmen en nog een heleboel andere, jou tot nu toe nog totaal onbekende dingen. De rook uit de bergen neemt ook allerlei bijzondere vormen aan. De mensen, die een volmaakt uiterlijk hebben zijn meestal rijkelijk gekleed, zodat je behalve hun gezicht niet veel te zien zult krijgen.
[3] Deze mensen houden van muziek en dichtkunst, waardoor zij als geesten ook dienovereenkomstig bij jullie, Mijn kinderen, hart, gemoed en ziel voor de beide bovengenoemde kunsten ontvankelijk maken. Zij hebben hun zetel in de daarvoor geschikte organen in de mens, waar ze dan deze organen activeren en daardoor in de mens het gevoel voor muziek en dichtkunst ontwikkelen en ontvankelijk maken, over het geheel de mens harmonisch stemmen, zijn fantasie bezielen en verheffen. Trouwens alle hooggestemde en zogenaamde romantische gevoelens worden door deze planeet op een wijze die hiermee in overeenstemming is tot leven gewekt.
[4] Nu weet je, wat voor eigenschap deze planeet heeft en waar hij eigenlijk goed voor is. Nu moet je hier niet aan de concrete planeet denken, die weliswaar ook van dien aard is, maar alleen aan het overeenkomstige beeld hiervan, dat in jouw geest is gelegd. Deze geest bestond eerder dan de hele uiterlijke, materiële schepping, die pas werd gevormd naar datgene, wat reeds lang daarvoor in iedere volmaakte geest aanwezig was. Want vóór alle materie bestond, bestond reeds de geest en alles kwam voort uit de geest, en niet de geest uit de schepping! Daarom is deze planeet, die jij in je hebt, ook heel veel ouder dan de nu werkelijke, materiëleplaneet. En had hij ook maar in de geest van een enkel mens ontbroken, dan had hij ook nooit geschapen kunnen zijn.
[5] Daaruit kun je echter gemakkelijk opmaken, dat als jij je volledig bewust zult zijn van jezelf, je dan ook alles zult kennen wat zich buiten je bevindt; omdat er buiten jou niets kan zijn, wat niet allang van tevoren in jou aanwezig was. Zoals er ook in de hele oneindigheid niets kan zijn, wat al niet eeuwig van tevoren in Mij in volledige klaarheid aanwezig zou zijn geweest.
[6] Zoals Ik echter de eeuwige, diepste grond en drager van alle wezens ben, zo zijn nu ook Mijn kinderen in Mijzelf de grondstof van alles, wat nu de oneindigheid voor eeuwig geheel en al vult. Zoals echter in Mij het oneindige is, zo is het ook in jullie uit Mij. Want Mijn kinderen zijn de kronen van Mijn eeuwige ideeën en grote gedachten.
[7] Nu weet je ook van deze deur, wat je hiervan moet weten. Volg Mij daarom nu naar de negende deur, waar je weer nieuwe wonderen van Mijn liefde en wijsheid zult aanschouwen. Zo zij het!'
«« 45 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.