Pijnlijke weerziensscène onder de Chinezen - Het verhaal van de verraadster

Jakob Lorber - Bisschop Martinus

«« 93 / 204 »»
[1] Na deze woorden komen nu alle honderd blijmoedig van achter de afscheidingswand tevoorschijn en verbazen zich over de grote pracht en ruimte van de zaal. In het zuidelijk deel daarvan bevinden zich duizend eerdere gasten met nog enkele andere honderden, die tijdens de innerlijke bewerking van de monniken en nonnen mede gered werden.
[2] Als het honderdtal deze vele gasten ziet, die nog voor het grootste deel natuurlijke kleding aan hebben, zijn ze hevig verbaasd, ook als ze nu werkelijk die afgezanten herkennen, die hen op de wereld het Christendom hebben willen onderwijzen. Als ze echter ook die Chinese vrouw onder hen zien, die de voornaamste afgezant en daardoor ook hen had verraden, trekken ze al gauw een somber gezicht en zeggen tegen Mij:
[3] (DE HONDERD CHINEZEN:) 'Luister, lieve vriend, deze verschijning treft ons wel bijzonder onaangenaam. Maar omdat het lijkt alsof ze jullie niet tegenstaat, moet ze dat ook ons allen niet doen. De afgezant die door haar werd verraden, lijkt nu merkwaardig genoeg op goede voet met haar te staan, want hij spreekt zelfs heel vriendelijk met haar. Zij is anders wel mooi en welopgevoed, waardoor ze op de wereld ook een lieveling van deze afgezant was, zoals ze ook een ware schoonheid in de grote keizerstad Peking werd genoemd en daarom een lieveling van de hele stad was. Maar door haar op winst beluste, snode verraad aan ons allemaal heeft ze toen wel alle achting van de grote keizerstad verloren en stierf, zoals wij hadden gehoord, spoedig daarop van woede.
[4] Wij verbazen ons daarom vooral daarover, hoe deze toch onmiskenbare dienares van Ahriman, die de Jezuslama verried, in deze heilige hallen is binnengekomen! Is haar schoonheid misschien de Lama Zelf welgevallig?'
[5] IK zeg: 'Lieve vrienden, hadden jullie ook geen kinderen, waaronder enkelen vroom, anderen echter heel slecht waren? Jullie zeggen allemaal: 'Ja'. Ik vraag jullie echter verder: Hebben jullie de slechten daarom voor de hyena's en de tijgers geworpen, of hebben jullie niet allemaal je zorg en liefde aan deze slechte kinderen gewijd en veel minder op de vrome kinderen gelet? Jullie zeggen: 'Ja, ja, zo was het!'
[6] Zie, als jullie, die je hele leven door nooit goed bent geweest, jullie slechtste kinderen zelfs alleen maar goed hebben gedaan - hoe kunnen jullie dan denken, dat de eeuwig allerbeste Lama Zijn kinderen iets kwaads zal geven, als ze Hem berouwvol om iets goeds smeken?
[7] Deze jonge vrouw heeft op de wereld weliswaar jullie in zekere zin slecht behandeld. Maar ze had later evenveel berouw over haar vermeende, boze daad, als ze vroeger van jullie allemaal hield, voor ze de voornaamste afgezant en daardoor ook onwillekeurig jullie allen mede verried.
[8] En dus heeft de goede Lama immers ook gelijk, als Hij één van Zijn kinderen niet meteen voor eeuwig verwerpt, al zou het ook kwaad hebben gedaan, daarna echter bij Hem komt en Hem van ganser harte berouwvol om vergeving smeekt.
[9] Zie, de goede Lama hoeft derhalve niet verliefd te zijn op een mooie Pekinese vrouw om haar zalig te maken. Maar het is genoeg, dat Hij een goede Vader van alle mensen is en dat Hij als zodanig wordt erkend. Is vooral het laatste het geval, dan is er met het zalig worden van een dochter die op aarde zwak was, helemaal geen moeilijkheid meer.
[10] Wat denken jullie nu lieve vrienden - handelt de goede Lama zo juist of onjuist?'
[11] EEN VAN HET HONDERDTAL zegt: 'Ja, zo handelt de grote, heilige Lama volkomen goed en terecht! Maar kijk, nu ziet de mooie Chanchah ons en gaat haastig naar ons toe. Wat zal ze ons wel te melden hebben? Nu maar stil, ze is er al!'
«« 93 / 204 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.