Het vierde paar zonnegordels - overeenstemmend met de planeet Jupiter.

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 36 / 74 »»
[1] Wat deze vierde gordel betreft, zeg Ik jullie direct van tevoren al dat zowel de noordelijke als de zuidelijke vierde gordel met de planeet Jupiter overeenstemt. - Jullie weten dat deze planeet van alle planeten wel de grootste is, wel zo’n vierduizend keer groter dan jullie aarde. Evenzo zijn ook de overeenstemmende gordels de grootste en prachtigste - d.w.z. na de middengordel, die op zichzelf de eigenlijke zonnewereld is en overeenstemmingen heeft met alle andere gordels van de zon.
[2] Hoe groot is de vierde, met Jupiter overeenstemmende gordel dan wel, dat wil zeggen, de noordelijke en de zuidelijke bij elkaar? - Beide gordels samen hebben ongeveer een breedte van twintigduizend mijl. En de lengte ervan is gemiddeld ongeveer twee keer honderdduizend mijl. Uit deze afmetingen blijkt wel, dat deze vierde gordel dus ook veel reusachtige dingen moet bevatten, aangezien hij zo enorm uitgestrekt is.
[3] Ook deze gordel is van de voorgaande gescheiden door een meer dan hoge gordel van bergen. Dit gebergte is buitengewoon hoog en bestaat voor het merendeel uit zeer hard, wit marmer, dat in de allergrootste hitte niet kan smelten. De hoogste toppen, die zeker tot in de hoogste lichtatmosfeer van de zon uitsteken, zien er weliswaar uit alsof ze constant wil gloeien; maar dat is zeer zeker niet het geval. Ze lijken alleen maar zo te glanzen, omdat hun hoogste toppen voor jullie onbegrijpelijk wit zijn en zodoende alle stralen, die ergens vandaan erop vallen, van hun oppervlak volkomen terugkaatsen.
[4] De tamelijk gelijkmatig voortlopende wanden van dit hoge gebergte worden helemaal beneden weer door een meer dan tweeduizend mijl brede, ringvormige zee bespoeld; dit water loopt echter niet helemaal ononderbroken door, maar heeft op vele plaatsen grote eilanden en nog grotere schiereilanden, en al deze landen worden door de mensen van deze gordel bewoond.
[5] Het land zelf is echter meer vlak dan bergachtig. En de bergen, die op het land voorkomen, zijn bij lange na niet zo hoog als de bergen van andere, ons reeds bekende gordels. Toch zijn ze veel hoger (boven de zeespiegel van de zon) dan de hoogste bergen op jullie aarde; maar ze zijn niet zo steil en onbeklimbaar als die van jullie. - Het land zelf heeft ook een groot aantal meren, grote en kleine rivieren, beken en bronnen en is als zodanig dus buitengewoon gezegend en vruchtbaar.
[6] Het dierenrijk is hier buitengewoon talrijk. En het land is doorgaans dicht bevolkt met mensen.
[7] Nu weten we hoe het land eruit ziet en zullen ons volgens onze oude volgorde dus direct naar de mens van dit land wenden. - Hoe zien de mensen er hier eigenlijk uit? - Wat voor maatschappelijke inrichting hebben ze en wat voor religie, en wat is de relatie van alle andere dingen daarmee? - Dit alles zullen we eerst met een algemeen antwoord beschrijven, en daarna pas tot de bijzonderheden overgaan.
[8] Wat de mensen betreft, die zijn wat hun lichaam betreft buitengewoon groot, hun gestalte is uiterst welgevormd, en wat hun karakter betreft zijn ze de allerzachtste en allerbeste mensen van de hele zon.
[9] Wat hun staatsinrichting betreft, die is ten eerste uiterst patriarchaal, en in feite eveneens theocratisch28, en zorgt in ieder opzicht voor het algemeen welzijn.
[10] Evenzo is ook hun religie uiterst eenvoudig, zonder enige ceremonie. En de vorming van hun kinderen bestaat dus ook uit niets anders dan alleen datgene, wat de volkomen eenwording met de hemelen en met de Heer aangaat.
[11] Zo hebben we dus in het algemeen de belangrijkste omstandigheden van de mensen van deze gordel beschreven; vervolgens zullen we tot een beschouwing in bijzonderheden overgaan.
[12] Wat in de eerste plaats de grootte van de man betreft: hij is niet zelden van zijn voeten tot zijn kruin honderd klafter groot. - Wat voor kleur heeft hij? - Zacht wit, dat wil zeggen enigszins naar blauw overgaand, ongeveer zoals de kleur van een amethist; maar natuurlijk veel lichter van kleur. Hier en daar komt die lichaamskleur zelfs op jullie aarde voor, en wel met name bij de bergvolken van de Kaukasus in Azië, waar ook bijzonder teer gevormde vrouwen een soortgelijke kleur hebben, met name in de tijd dat de frequent voorkomende gletscherlucht over hen heen waait. Zo is ook de kleur van de bewoners van deze vierde gordel.
[13] Hoe is hun gezicht gevormd? - Hun gezicht is absoluut mannelijk, dat wil zeggen: het is geen tronie, zoals er onder de mannen op aarde zoveel zijn; maar voor het overige meer afgerond en zachter dan bij het mannelijke geslacht op jullie aarde. De lippen zijn geprononceerd, dus ook de mondhoeken. De kin steekt tamelijk ver vooruit, is echter niet scherp gemarkeerd, maar is meer zacht afgerond en doorgaans baardeloos. Het rijkelijk aanwezige hoofdhaar is lang en heeft een donkerbruine kleur; ook de wenkbrauwen en de oogleden hebben die kleur. Het voorhoofd is hoog en bij de haren buitengewoon wit. De oren staan in een goede verhouding tot de overige delen van het gezicht, en zo ook de neus.
[14] De hals is goed geproportioneerd, lang en rond, de schouders zijn heel breed, en de armen staan in een goede, afgeronde verhouding tot de schouders. Alleen de handpalmen zijn in verhouding tot de rest van de hand een vijfde groter, zoals bij jullie het geval is. - De nagels aan de vingers hebben dezelfde kleur als het lichaam; alleen aan de uiteinden worden ze aanzienlijk lichter van kleur, en ze zijn buitengewoon sterk.
[15] Evenzo heeft de hele rest van het lichaam tot aan de heupen goede verhoudingen. Het zitvlak steekt echter wat meer uit dan bij jullie op aarde. Het gevolg van dit uitsteken is dat zo’n man zich voortdurend rechtop houdt, met name wanneer hij stilstaat en niet loopt. Dat komt doordat de man, wanneer hij loopt, reeds vanaf zijn kinderjaren een sterk voorover gebogen houding heeft.
[16] De voeten zijn weer volkomen regelmatig. Zo ook de schaamdelen. Alleen is de holte van de voetzolen in verhouding weer wat groter dan bij jullie.
[17] Hoe is de man gekleed? - De kleding van de man - en ook van de vrouw - bestaat enkel uit een voorschoot om de schaamdelen te bedekken; al het overige is bloot. Desondanks heerst er bijna nergens een grotere kuisheid dan bij deze gordelbewoners. Zo zit de man in elkaar.
[18] De vrouw is een hele kop kleiner dan de man en is in al haar delen volmaakt afgerond gevormd. Haar huid is nog vele malen fijner, maar desondanks op zichzelf toch dikker dan die van de man. Zo zou bijvoorbeeld de huid van de man gemiddeld een dikte van ongeveer anderhalve span kunnen hebben; die van de vrouw is echter ruim twee span dik, maar daarbij veel zachter dan de huid van de man (en ook veel zachter en elastischer dan de huid van de vrouwen op jullie aarde) en overal buitengewoon fijn poreus.
[19] De borsten van de vrouwen zijn volkomen rond en zitten als twee halve bollen aan de borstkas, wat daar als het allermooiste beschouwd wordt.
[20] Ook het gezicht is buitengewoon aantrekkelijk, vriendelijk en mooi. En het buitengewoon rijkelijke hoofdhaar hangt bij de vrouwen tot ruim beneden de knieën. De kleur van het haar is echter iets lichter dan die van het haar van de man.
[21] Over het algemeen is de vrouw op vrijwel geen enkele planeet zo mooi gevormd als hier. En de mannen hechten behoorlijk veel waarde aan de lichamelijke schoonheid van de vrouw. Want zij zeggen: Wanneer de vrouw een goed hart en derhalve een goede geest bezit, moet ook haar lichaam een goede harmonie bezitten. Als haar lichaam echter niet zo’n harmonie bezit, dan moet er een reden zijn waarom het lichaam van een vrouw niet volledig de juiste vorm heeft verkregen. De meest volmaakte vorm is wat het hart aangaat echter de bestendige volheid van liefde voor de Heer , die de voeding van de geest is voor het eeuwige leven. De geest is de werkmeester van het lichaam; als hij door een bepaalde mate van disharmonie van het hart wegkwijnt, moet toch zeker ook zijn werk er verkwijnd uitzien. Of die disharmonie afhankelijk is van de ouders of de kinderen, dient onderzocht te worden. Als die afhankelijk is van de ouders, dan zijn de kinderen vrij van schuld; en het is aan ons om hun dat wegkwijnen niet aan te rekenen. Als de basis van de disharmonie echter in hun eigen hart ligt, dan is het onze plicht een goed hart in hen te helpen vormen om daardoor, indien mogelijk, ook de juiste harmonie van het lichaam weer in orde te brengen. Als dat laatste evenwel niet meer uitvoerbaar zou zijn, is het onze plicht om tenminste het hart zelf op een zodanige manier in orde te brengen, dat de geest daar in het vervolg de passende voeding uit kan krijgen.
[22] Kijk, om deze reden hechten de bewoners van deze gordel grote waarde aan een volmaakte lichamelijke schoonheid, in het bijzonder, zoals reeds gezegd, bij de vrouwen; en ze hebben hen buitengewoon lief, wanneer ze aan hun orde beantwoorden. Een buiten de orde levende vrouw wordt echter geminacht en, wanneer ze niet volgens de orde gaat leven, al gauw aan een onaangename scholing onderworpen.
[23] Dat is alles, wat er over de gestalte van de mensen van deze gordel als opmerkenswaardig vermeld kan worden. - De volgende keer zullen we hun huishouding in ogenschouw nemen. Genoeg dus voor vandaag!
«« 36 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.