Het zesde gordelpaar, dat met Uranus overeenstemt. Mensen, planten en dieren aldaar

Jakob Lorber - De natuurlijke zon

«« 45 / 74 »»
[1] Hoe de bodemgesteldheid van het land op de zesde zonnegordel is, hebben wij al direct bij de eerste kennismaking met deze gordel beschreven.
[2] Er rest ons dus alleen nog te bekijken hoe het gesteld is met de mensen, hoe ze geheel en al in een met de planeetbewoners overeenkomstige orde leven. - Hoe zien de mensen op deze gordel er dus uit?
[3] Zoals we tot nu toe op alle gordels hebben gezien, is hun gestalte volmaakt menselijk, omdat die een evenbeeld van Mijn wezen is. Alleen is de grootte op iedere gordel verschillend en drukt zich vrijwel overal in andere afmetingen uit. - De mensen van deze gordel zijn nog eens zo groot als die van de planeet en meer dan tien keer zo sterk als hun overeenkomstige planetaire broeders.
[4] Daarom zijn hun werken en gebouwen nog veel reusachtiger dan die wij op de planeet hebben leren kennen. Ook deze mensen hebben een buitengewoon ondernemende geest en scheppen veel genoegen in allerlei reusachtige ondernemingen.
[5] Zo zouden jullie daar gebouwen zien, waar jullie voor zouden terugschrikken, Zelfs hun woonhuizen zijn voor jullie begrippen zo enorm, dat jullie tot nu toe nog niet iets dergelijks hebben gehoord. - Wat hun Godstempels echter betreft zou het zelfs moeilijk gaan om jullie op dit punt een goed beeld te geven.
[6] Voordat we echter zowel het ene als het andere met betrekking tot de gebouwen nader leren kennen, zullen we nog de gestalte van de mens enigszins nader bekijken. - Wat de grootte ervan betreft, die kunnen jullie zonder verdere omschrijving gemakkelijk begrijpen, door die te vergelijken met de bewoners van de planeet; maar niet de vorm van de mens. Deze zullen we nader bekijken. - Hoe ziet zo’n mens er dus uit?
[7] De voeten zijn niet groot van omvang, maar daarentegen heel gespierd en sterk gebouwd. De voetzool is vrijwel helemaal eeltig en stevig. De totale voetstap kan in verhouding tot de hele voet echter eerder klein dan groot genoemd worden. De knie is, zoals jullie plegen te zeggen, tamelijk puntig, omdat de knieschijf vanwege de kracht van de voet moet uitsteken. De dijen zijn niet erg rond, maar de spieren ervan bollen op bij de minste beweging van de voet. Het zitvlak is relatief sterk en buitengewoon elastisch en stevig.
[8] De rug strekt zich machtig sterk uit en is aanzienlijk breed, echter bij de lendenen smaller om te zien dan bovenaan bij de schouders, waar de twee armen zitten. De borst is breed en meer vlak en is eveneens rijk voorzien van spieren, die bij het bewegen van de armen als geweldige heuvels opzwellen.
[9] De armen en handen kunnen eveneens niet erg groot genoemd worden; ze hebben, evenals de voeten, buitengewoon geprononceerde spieren en sterk uitstekende ellebogen. Met name de vlakke hand en de vingers verdienen de aandacht. De vlakke hand heeft een buitengewoon nadrukkelijk uitspringende duimspier, die in een brede, korte, maar uiterst sterke duim eindigt. De vingers zijn vrijwel even lang en ook even sterk. Alleen de pink is iets korter. De drie middelste vingers wijken echter heel weinig van de rechte lijn af. - Zo ziet de hand eruit.
[10] De hals is naar verhouding eerder kort dan lang en ook eerder vierkant dan rond. - Op de hals staat een verhoudingsgewijs sterk hoofd; dat wil zeggen: een hoofd waarvan de afzonderlijke delen sterk geprononceerd zijn. Het voorhoofd is hoog, maar naar de haren toe in zekere zin naar voren gebogen en loopt boven de slapen als het ware uit in twee tepels. De slapen steken eveneens uit als twee langwerpige knollen. Ook de wenkbrauwen steken erg uit. De jukbeenderen zijn eveneens tamelijk sterk naar voren gebogen. De ogen liggen diep, zijn in verhouding tot het hoofd middelmatig groot en er ligt een wild vuur in. De neus is sterk en heeft halverwege een tamelijk sterk uitspringende neusbrug. De mond is verhoudingsgewijs eerder groot dan klein en heeft aan beide hoeken sterk gespierde plooien. - De kin steekt eveneens erg uit en heeft geen baard. - Zo kunnen ook de oren eerder groot dan klein genoemd worden en staan verder van het hoofd af dan bij jullie.
[11] De haren zijn ruig en groeien nooit in lokken, maar zien er ongeveer uit zoals de haren van een neger bij jullie. - De huidkleur is licht kastanjebruin.
[12] Zo ziet de man er dus uit. - Het hoeft hier nauwelijks vermeld te worden, dat de geslachtsdelen helemaal in verhouding zijn met de rest van het krachtig gebouwde lichaam.
[13] Wat de kleding betreft, draagt de man een soort broek, die veel overeenkomst vertoont met de Israëlitische broek. Deze broek wordt door middel van een band rond de lendenen vastgemaakt. Onder de knie wordt de broek eveneens met een band tamelijk strak vastgebonden. Maar dat is dan ook de hele kleding van de mens, dat wil zeggen van de man, op deze zonnegordel. Op de planeet echter gaat iedere man bijna net zo gekleed als de Israëlieten vroeger; alleen is de kleur eerder licht dan donker. - Daarmee kennen we nu de man.
[14] Hoe ziet de vrouw er dan uit? - De vrouw is over het geheel genomen natuurlijk veel ronder dan de man. Desondanks zou zij bij jullie op aarde beslist in de rangen van vrouwelijke schoonheid opgenomen worden. Want wat de kleur betreft, die is qua aanblik lichter dan van de man. Wat voor het overige echter de vleselijke weelderigheid betreft, zou de bouw van zo’n vrouw nog wel heet meest lijken op een tamelijk mager vrouwmens bij jullie.
[15] De haren zijn eveneens eerder wollig dan gelokt en nauwelijks tot de schouders.
[16] Evenzo zijn ook de borsten niet zozeer eirond, maar hangen eerder af, terwijl ze van voren bij de tepels groter zijn dan daar waar ze aan de borstkas hangen.
[17] De kleding van de vrouw bestaat eveneens enkel uit een soort schortachtige broek, die evenals bij de Turken met veel plooien onder de knie dichtgemaakt wordt.
[18] Op het hoofd draagt de vrouw een hoed, die er ongeveer als een kegel uitziet en met een band onder de kin bevestigd is.
[19] Daarmee hebben we nu men en vrouw zo goed mogelijk afgebeeld voor ogen. Wanneer jullie nu de lichamelijke vorm van deze mensen bekijken, hoeven jullie een niet al te grote gelaatkundigen te zijn om te raden, wat voor geestelijke mentaliteit ze hebben. - Wat wij hen op de planeet hebben zien doen, dat doen ze hier ook, alleen op veel grotere schaal.
[20] Wat de vegetatie betreft, die lijkt eveneens op die van de planeet. - En zo is het ook met de dieren. Van deze laatste wordt op de zonnegordel echter minder gebruik gemaakt dan op de planeet.
[21] Daarentegen wordt er meer zorg aan de vegetatie besteed dan op de planeet. - Met name dienen we aandacht te schenken aan drie soorten bomen, die eigenlijk het belangrijkste voedsel voor de bewoners van deze gordel opleveren. Eén boom lijkt op de kokospalm bij jullie op aarde en groeit soms, met name in de middelhoge streken van het land, tot zo’n omvang uit, dat hij met zijn takken bijna jullie hele land zou kunnen bedekken. De stam van deze boom is niet zelden zo dik en sterk, dat jullie, wanneer die plat afgezaagd zou worden, op de stomp ervan tien steden zoals jullie stad Graz zouden kunnen bouwen. De hoogte van deze boom is overigens niet in verhouding met de sterkte ervan; want op zijn hoogst bereikt hij slechts driehonderd klafter. Maar des te sterker en wijd uitlopend zijn de taken, die voortdurend vol met vruchten hangen. En jullie kunnen wel aannemen dat zo’n boom in de tijd van een aards jaar zo’n twintig miljoen vruchten oplevert, waarvan elke vrucht een kubieke meter groot is39.
[22] De vrucht zelf is gehuld in een dikke vlecht van wollen draden, die de bewoners vanwege de sterkte, buigzaamheid en taaiheid ervan gebruiken om dikke en dunne touwen van te maken. Onder deze vlecht van wollen draden zit een stevig schil, die evenwel, evenals een gewone noot bij jullie, in het midden gemakkelijk in tweeën gedeeld kan worden. De vrucht zelf is gevuld met een goed smakend, rijk vlees, dat ongeveer net zo smaakt als goede hazelnoten bij jullie.
[23] Wanneer de bewoners daarvan willen eten, pakken ze een verse vrucht van de boom, waar altijd volledige rijpe, half rijpe en nog maar juist groeiende vruchten hangen, en gaan dan met de genomen vrucht tewerk zoals hiervoor is beschreven. - Eerst halen ze de vlecht met wollen draden van de schil en splijten de harde schil in twee stukken, snijden dan met een krom mes het vlees eruit en eten het vervolgens naar behoefte. De schil gebruiken ze als allerlei soort vaatwerk.
[24] Deze boom heeft ook heel grote en zachte bladeren. Deze worden verzameld, daarna in grote zakken gestopt en dienen in die vorm dan de bewoners als bekleding van hun rustbanken.
[25] Even opmerkenswaard is een tweede boom. Deze is weliswaar lang niet zo groot, maar komt in plaats daarvan vaker voor en heeft een buitengewoon heerlijke vrucht. De vrucht lijkt bijna op jullie druiven, alleen zitten er niet zoveel bessen bij elkaar aan één steel; maar de bessen die er zitten, zijn zo groot, dat jullie uit iedere bes zo’n vijftig liter rijp sap zouden kunnen persen. De bewoners van deze gordel drinken alleen het sap van deze vrucht en lessen daar hun dorst mee.
[26] Zoals eerder opgemerkt verdient ook een derde boom de aandacht. Deze boom lijkt qua vorm bijna op jullie vijgenboom, groeit eveneens uit tot een reusachtige grootte en brengt een vrucht tevoorschijn, die qua vorm tamelijk veel op de vijg bij jullie lijkt. Wanneer de vrucht volledig rijp is, heeft deze een inhoud als broodkruimels vermengd met honing bij jullie. Deze vrucht wordt door de bewoners van deze gordel buitengewoon graag gegeten; daarom besteden ze ook veel zorg aan het kweken van deze boom.
[27] Er worden echter ook nog vruchten van andere bomen gegeten, evenals van planten. Maar de vruchten van de drie genoemde bomen maken het voornaamste voedsel uit.
[28] Van de dieren wordt alleen de zogeheten grote harige koe gehouden, die ongeveer lijkt op een kameel bij jullie; alleen heeft zij geen bult op de rug. Qua grootte zou ze wel bijna honderd keer een olifant bij jullie kunnen overtreffen. Dit dier is zo rijk aan haren, dat jullie, wanneer de koe de haren afgeschoren zijn, die met tien van jullie zwaarste wagens nauwelijks zouden kunnen vervoeren. Verder hoeft nauwelijks vermeld te worden, waar de bewoners deze haren voor gebruiken.
[29] Daarmee zijn we klaar met het beschrijven van zowel de mens als de planten- en dierenwereld wat de hoofdzaken betreft; derhalve zullen we ons nu naar de werken van de mensen van deze gordel wenden.
«« 45 / 74 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.