De oorzaak van het lijden van Mathaël.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 3)

«« 237 / 246 »»
[1] Toen vroeg MATHAËL het Mij in zijn hart en ik gaf hem meteen heel duidelijk het volgende antwoord in zijn hart, dat hij direkt hardop voor de drie voordroeg: "De Heer beschermde de Samaritanen, omdat zij zich afgewend hadden van de bedorven leer van Jeruzalem en teruggekeerd waren naar de zuivere leer van Mozes en Aäron. - Jij, Mathaël was een ervaren, duchtig spreker en je week niet af van hetgeen je je had voorgenomen. De Heer wist dat en zag, dat je Hem bij de zuivere, gelovige Samaritanen grote schade zou berokkenen als zij met jouw onderwijs in aanraking zouden komen. Daarom liet de Heer Je met jouw metgezellen terechtkomen bij de beruchtste straatrovers, omdat HIJ wel wist dat je niet eerder van hen af zou komen dan nadat je onbuigzame wil helemaal week en meegaand zou zijn geworden. Zolang je, in het bezit van je volle bewustzijn, zelf een rover onder de rovers was, liet je wil zich zeker niet buigen. Integendeel, je had een heel sluw plan bedacht en alle vijftig rovers met hun vrouwen en kinderen zover gekregen dat zij de totaal verkeerde leer van Jeruzalem heel gunstig gezind werden, omdat zij daarin zelfs zekerheid en een veilig toevluchtsoord voor hun rovershandwerk vonden.
[2] Toen je ze zover had gebracht om reeds de volgende dag met jou als aanvoerder van nu in totaal vijf en vijftig voorvechters van het belang van Jeruzalem en dat van jou, in Samaria binnen te vallen en daar met onverbiddelijke hardheid de leer van Jeruzalem in te voeren en iedere tegenstander over het scherp van je zwaard te jagen, liet de Heer het toe dat je door de oude geest van Abraham werd gewaarschuwd.
[3] Maar omdat ook deze verschijning je niet van gedachten kon laten veranderen, liet de Heer tóen pas toe dat je ziel zich in haar lichaam moest verbergen omdat je lichaam door vele duivels in bezit werd genomen. Vanaf die tijd werd jij tesamen met je gezellen een schrik voor de omgeving!
[4] Zelfs je vijftig roofapostelen ontvluchtten die streek en werden fatsoenlijke mensen en omdat zij duidelijk inzagen welk verschrikkelijk lot jou en je vier metgezellen -vanwege het voorgenomen kwade plan om de Samaritanen te bekeren -had getroffen, taalden zij er niet meer naar om de Samaritanen voor Jeruzalem te bekeren.
[5] En zo zette de Heer een zeer doeltreffende en heilzame streep door jouw onbehoorlijke rekening en liet je zó lang in het oordeel van de hel vastgeketend blijven tot zich in je ziel een meegaander mentaliteit had ontwikkeld.
[6] De Heer wist natuurlijk waar je ziel vandaan kwam en hoe en waarom zij zo onbuigzaam was en liet daarom ook dat allerbitterste over haar komen, omdat zij zich op iedere andere manier nooit ofte nimmer verbeterd zou hebben.
[7] Heel ver weg bevindt zich een aarde, ook behorend tot de planeten die om deze ene zon cirkelen, die tot op heden vrijwel geen sterrenkundige nog heeft ontdekt. Op deze aarde (Uranus) leven zeer stijfhoofdige mensen, die niet eerder van een eenmaal opgevat plan en voornemen af te brengen zijn, dan wanneer het wordt uitgevoerd. Ook vanaf die wereld worden zielen, die daar gerijpt zijn, voor het verkrijgen van het kindschap van God op deze aarde geïncarneerd, waarbij zij nog zeer veel van hun stijfhoofdigheid behouden.
[8] In zekere zin ben ook jij zo'n vreemdeling op deze aarde. Je stamt voor wat betreft je ziel af van die wereld en daarom was je zo stijfhoofdig en onbuigzaam in je voornemen.
[9] Om jouw ziel buigzaam te maken en de van de andere wereld afkomstige natuur van je ziel zo te vormen, dat zij ontvankelijk zou worden voor de echte en vrije waarheid uit God, teneinde binnen te kunnen gaan in de goddelijke liefde en daardoor in het volmaakte kindschap van God, was deze weg de enig ware en effectieve. ...
[10] In de hel van de geesten en zielen van deze aarde moest jij, net als de zielen van de kinderen van deze wereld, een zekere rijping doormaken. Zodoende moest je door de nauwste doorgang gaan om als een veredeld levenssap naar de hogere regionen van het leven op te kunnen stijgen. Als zodanig sta je daarom nu reeds voor God, de Heer van al het leven."
«« 237 / 246 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.