Nog enkele zonnegeneesmiddelen

Jakob Lorber - De geneeskracht van het zonlicht

«« 10 / 13 »»
[1] Aan het tot nu toe gezegde en getoonde wil Ik nog enige medicamenten toevoegen, die door de zonnestralen geprepareerd zijn en meer uitwendig dan inwendig zijn te gebruiken, en die jullie zonnestralen-sympathetische-geneesmiddelen kunt noemen.
[2] Neem van een kwetsenboom de scheuten samen met de schors en verbrand ze tot as. Het allerbeste zou zijn wanneer jullie een zo sterk brandglas of een holle spiegel hadden, om met het brandpunt het kwetsenhout, dat natuurlijk van tevoren tot kleine spaanders moet worden gemaakt, tot as te verbranden.
[3] Deze as moet dan nog 5 tot 8 dagen buiten in de zon worden gezet, natuurlijk beter in een donker glas dan in een licht.
[4] Nadat deze as zo door de zonnestralen geprepareerd is, moet zij, net als alle andere medicijnen, in een droog flesje -vooral goed beschermd tegen de inwerking van de buitenlucht -op een droge plaats worden bewaard.
[5] Wanneer iemand aangetaste tanden heeft, dan neme hij ongeveer 5 tot 8 gran van dit geneesmiddel op een halfzachte tandenborstel, die van tevoren in zonbestraalde kwetsenalcohol is gedoopt.
[6] Met de zo met de as voorziene tandenborstel wrijft men dan de aangetaste tand 3 dagen achter elkaar, 's morgens en 's avonds heel goed in en de aantasting van de tand wordt daardoor gestopt en tenslotte wordt een volkomen herstel van de tanden bewerkstelligd.
[7] Men kan een soortgelijke as uit de salieplant bereiden, die dan op dezelfde manier behandeld moet worden; alleen moet daarbij de borstel niet in puur kwetsenalcohol worden gedoopt, maar in een oplossing van etherische salieolie in alcohol van ongeveer 40%.
[8] Men bereidt deze oplossing zodanig, dat men op 1/8 seidel alcohol 8 tot 10 druppels salieolie doet, dan het flesje goed afsluit, de inhoud goed door elkaar schudt en het 5 tot 8 dagen buiten in de zonnestralen zet, daarna het flesje óf met een donkere verf bestrijkt óf met donker papier omwikkelt en het zo voor gebruik gereed op een droge plaats bewaart.
«« 10 / 13 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.