Een zesde manier om het zonlicht als geneesmiddel toe te passen

Jakob Lorber - De geneeskracht van het zonlicht

«« 9 / 13 »»
[1] We willen nu overgaan tot de bereiding van een ander, even krachtig werkend geneesmiddel.
[2] Neem vetvrije melk van een geit, doe die in een soortgelijke glazenkom, zoals Ik jullie voorheen heb beschreven bij het winnen van zwavelkristallen. Is zo'n kom moeilijk te krijgen, dan gaat het ook met een kwadraatschoen grote donkerviolette glasplaat.
[3] Bedruppel deze plaat met bovengenoemde melk en zet haar in de zon. Binnen zeer korte tijd zullen deze druppels zijn ingedroogd.
[4] Zijn de druppels droog, bedruppel dan de plaat nogmaals met dezelfde melk en blijf dat zo lang doen, tot zich op de plaat of op de bodem van de kom een tamelijk dikke korst heeft gevormd.
[5] Schrap deze korst dan behoedzaam van de glasplaat af, verpulver haar nog meer door wrijven en doe dit poeder in een goed luchtdicht afgesloten glazen fles en bewaar het op een droge plaats.
[6] Vul echter tegelijkertijd een witte glazen fles, die van hetzelfde glas een koepelvormig goed sluitend deksel moet hebben, tot de helft met geschaafde, zuivere kamfer en zet deze dan goed afgesloten in de zon. Daardoor zal de oorspronkelijke kamfer in het glas van dag tot dag verminderen, maar in de glaskoepel daarboven zal zich een witachtige neerslag vormen.
[7] Wanneer de glaskoepel door de neerslag al tamelijk ondoorzichtig wordt, neem deze er dan af, doe het van tevoren toebereide melkpoeder erbij en roer het zolang in de koepel om, totdat het melkpoeder de neerslag van het glas in zich heeft opgenomen.
[8] Bewaar dit poeder goed in daarvoor geschikte flesjes. Het is een van de beste middelen tegen alle innerlijke alsook uiterlijke kwalen, die ontstaan door overmatige bloedstuwingen en in alle delen van het lichaam gezwellen, ontstekingen en builen veroorzaken.
[9] Dit middel is ook bij voorkeur voor pestlijders te gebruiken; ook bij cholera zal het voortreffelijke diensten bewijzen. Longlijders zullen daardoor eveneens gemakkelijk genezen.
[10] Hierdoor zullen ook boosaardige uitslagen, zoals eczeem en de bekende roodvonk, heel snel genezen.
[11] Dit middel is op twee manieren te gebruiken: Men neemt daarvan 1 a 3 gran* (* 1 Gran = 0,06 gram) in of als er aan de extremiteiten -als handen en voeten -gezwellen voorkomen, wrijft men met dat poeder een schone, door de zon bestraalde linnen doek in en legt deze droog op het gezwel; het gezwel zal dan in korte tijd geheel verdwijnen. Bovendien is het echter ook altijd raadzaam al naar gelang zijn natuurlijke gesteldheid 1 a 3 gran in te nemen.
[12] Dit poeder heeft ook nog de eigenschap een stervende voor geruime tijd te doen opleven en soms ook volkomen gezond te maken als dat niet tegen Mijn orde is, ongeacht door welke ziekte ook iemand tot aan de rand van het graf zou zijn gebracht door het vroeger verkeerd gebruiken van grove, allopatische geneesmiddelen.
[13] Nu volgt nog een ander arcanum.
«« 9 / 13 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.