Een zonnegeneesmiddel tegen de pest en de gele koorts

Jakob Lorber - De geneeskracht van het zonlicht

«« 12 / 13 »»
[1] Jullie kennen reeds vanuit jullie kinderjaren een wortel, dat is de echte Aziatische rabarber.
[2] In de echte rabarber ligt een buitengewoon grote geneeskracht, zelfs als men ze in rauwe toestand als poeder of als stukjes (maar dan wel in de mond iets fijngekauwd) inneemt. Nog meer bewijst deze wortel zijn geneeskracht als hij op de volgende manier geprepareerd wordt:
[3] Men neemt enige loden* (* 1 (Duits) lood = 16.67 gram ) van deze wortel en verpulvert die, echter niet al te fijn, zet deze poeder op de reeds bekende manier in een daartoe geëigend glas of kom in de zonnestralen en dekt het in de nacht af met een schoon zwart lamsvel, dat men overdag, en wel met de ruwe wolkant, eveneens in de zon kan leggen.
[4] De wol moet niet precies op het poeder komen te liggen. Het beste is, om uit het lamsvel een vierkant stuk te snijden dat even groot is als het glas of de kom. Dat stuk lamsvel plakt men met de gladde kant tegen een even groot vierkant houten plankje. Wanneer de wol te lang is, knipt men deze met een schaar wat korter en reinigt het vel behoorlijk met een borstel.
[5] Wanneer de zon sterk is, zijn 8 a 10 dagen buiten staan voldoende; is ze echter zwakker, dan moet de tijd van het buiten zetten verdubbeld worden.
[6] De dagen waarop een noordenwind waait, kan het poeder ook in de buitenlucht gezet worden, ook al zou de zon tengevolge van voorbijtrekkende nevels niet steeds op het poeder kunnen schijnen. In dat geval is de noorderlucht net zo veel waard als de zonnestralen.
[7] Wanneer het bovengenoemde poeder geprepareerd is, moet het op dezelfde manier bewaard worden als de hiervoor genoemde medicamenten. Men doet er goed aan, wanneer men het te bewaren glas in hetzelfde lamsvel wikkelt, als waarmee men het poeder tijdens de nacht heeft afgedekt.
[8] Op deze manier heeft men een belangrijk medicament, dat, als men 's morgens en 's avonds 7 tot 10 gran inneemt bijna alle ziekten zeker geneest, wanneer die ziekte niet reeds het laatste stadium heeft bereikt.
[9] Wanneer ergens de zwarte pest heerst of de gele koorts woedt, zal dit poeder -als het tijdig genoeg gebruikt wordt en er altijd een half lood van ingenomen wordt -een snelle en volkomen genezing bewerken; als het echter te laat wordt ingenomen, wat bij deze ziekten heel gemakkelijk het geval kan zijn, omdat zij gewoonlijk een snel verloop hebben, kan natuurlijk met dit geneesmiddel weinig worden bereikt.
[10] Voor dat geval wil Ik jullie een andere wortel aanwijzen, die in Azië in de hogere bergen wordt gevonden. Deze wortel groeit ook wel in de diepte, maar ziet er dan iets gelig uit en is niet zo krachtig als de witte. Zijn naam is Jaisung en wordt ook heel vaak Jensing (Ginseng) genoemd.
[11] Deze wortel wordt net zo geprepareerd als de rabarber, alleen moet hij in een vijfvoudig mindere dosis als de rabarber worden Ingenomen.
[12] In een naar verhouding sterkere dosis geneest hij, als geen ander middel, de zwarte pest en de gele koorts, zelfs nog vaak in het derde stadium. Vooral bij de zwarte pest is nog op te merken, dat de kamers van zulke patiënten overdag verschillende keren met geschaafde bokshoorn en jeneverbessen uitgerookt moeten worden. Wanneer de ziekte erg woedt, is het ook goed om lof 2 geitenbokken in de kamer van de zieke te zetten.
[13] Wanneer men dit alles in acht neemt, dan kan de zwarte pest nog zo in een bepaalde plaats heersen, toch zal ze daardoor van zo'n huis worden afgehouden. En wordt het uitroken algemeen toegepast, dan zal zij binnen hoogstens drie dagen verdwenen zijn.
[14] In geval van bijzondere intensiteit van deze ziekte kan voor het roken ook nog een weinig rabarberpoeder worden toegevoegd.
[15] Hier hebben jullie dan de beloofde middelen tegen de twee dodelijkste ziekten die op aarde voorkomen.
[16] Het gebruik van zowel rabarberpoeder als dat van de Jensing is vooral voor het weer opleven van zeer verzwakte, vaak totaal verschrompelde zenuwen bij voorkeur aan te bevelen, evenals tegen alle kwalen die voortkomen uit een zekere besmetting.
[17] Hier in Graz zullen jullie de echte Ginseng heel moeilijk kunnen krijgen; in Triëst, Parijs, Londen en Hamburg echter kan men de originele Jensing krijgen, maar tegen een nauwelijks te betalen prijs.
[18] De vijfmaal zwakkere Amerikaanse Jensingwortel doet, in grotere dosis ingenomen, dezelfde dienst. Zij komt in Amerika voor in het noorden en in het zuiden. Die uit het zuiden is de beste.
«« 12 / 13 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.