Cyrenius' twijfels over de aardse orde van zielsontwikkeling.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 160 / 263 »»
[1] CYRENIUS zegt: "Heer, Gij enige Wijze en Rechtvaardige, deze geschiedenis is mij nu volkomen duidelijk, want ik zie in het ontstaan en de ontwikkeling van de natuur dit van U uitgaande, waarlijk goddelijke kunstwerk, ik zie Uw eeuwige orde en zie ook dat U alleen binnen zo'n orde alle dingen mogelijk zijn. Maar bij dit alles blijft één ding mij echt wat duister en ik kan nadenken wat ik wil, het wil me toch niet helderder en duidelijker worden.
[2] Ik begrijp namelijk nog steeds niet waarom onze menselijke ziel, vóór zij overgaat in de volledige, intelligente, menselijke vorm, helemaal verdeeld in duizendmaal duizend planten, ja zelfs in mineralen en in meer dan het dubbele aantal dieren moet bestaan. Zij moet dus vóór zij een volmaakte mensenziel wordt, eerst uit het gesteente -en wie weet waaruit nog meer -door bliksem in zekere zin naar buiten gebrand en door regen vervolgens naar buiten gedreven worden! Daarna gaat deze zielsverhuizings - en zielsverzamelingsgeschiedenis heel traag en langzaam door de hele planten en dierenwereld heen, en tenslotte valt de aankomende, sterke mensenziel nog de eer te beurt in minstens twintig ossen gedood en geslacht te worden en ook nog in, zeg maar, honderd schapen, kalveren en ezels. Dat noemen wij Romeinen een harde leer!
[3] Is God dan niet in staat meteen een volmaakte mensenziel te scheppen en deze dan te bekleden met vlees en bloed? Waarom moet dat zo langzaam gaan? Kijk eens naar Raphaël! Wat komt hij nog te kort voor een volmaakt leven. Wij, samengeraapte zielen, wat stellen wij voor vergeleken bij hem. Heeft hij in zijn pink niet meer macht en wijsheid dan wij in ons hele lichaam dat uit legioenen is samengesteld. Ik zou de ondergang van duizend legioenen van de meest beproefde krijgers niet graag willen zien; in een oogwenk zou hij ze allen tot stof vermorzelen! Dat noem ik pas een bekroning van het leven! Als U aan hem deze macht kunt geven, waarom dan niet aan een mensenziel. Of heeft zijn geest ook als ziel eerst zo'n verschrikkelijke tocht moeten maken door wie weet hoe ontelbaar vele fasen? Daar, o Heer, bevind ik mij in het duister! Geef ook daar het juiste licht, dan zal ik U verder met zo 'n domme vraag zeker niet meer lastig vallen!
[4] In Mozes staat bijvoorbeeld: 'En God de Heer maakte de mens uit een klomp aarde, en Hij blies de levende adem in zijn neus. En zo werd de mens een levende ziel. ' Als men letterlijk zou mogen aannemen wat er staat, zou U als God, volgens deze weliswaar erg duistere woorden, de mens toch wel een reeds volmaakte ziel door de neusgaten ingeblazen hebben, en de gehele mens zou dan naar Uw gelijkenis een volmaakte ziel geworden zijn. Maar het een is al net zo onbegrijpelijk als het andere. Daarom vraag ik U ons allen, ook al is het maar heel bescheiden, enige opheldering te geven!"
[5] IK zeg: "Ja, beste vriend Cyrenius, als je geheugen je af en toe reeds op bepaalde punten in de steek begint te laten, kan Ik daar niets aan doen; want wat je nu zou willen weten, heb Ik jullie allang heel uitvoerig uitgelegd! Je bent het alleen maar vergeten; Ik zal je geheugen wat opfrissen, dan zal alles je wel duidelijk worden!"
[6] CYRENIUS zegt: "Ja, ja Heer, U heeft altijd gelijk! Ik weet het nu alweer; op deze berg en in deze nacht is alles ons haarfijn uitgelegd toen wij allen door het magische licht van die lichtbol de wording van alles en zelfs de uitstroming van Uw gedachten en ideeën, hun oneindige verscheidenheid en zelfs onze hoogst eigen gedachten in de vorm van vurige tongen en tongetjes voor ons hebben zien zweven! la, ja, dat alles hebben wij niet alleen reeds gehoord, maar ook duidelijk gezien!"
«« 160 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.