De indeling van de tijd op de vijfde parel.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 205 / 263 »»
[1] (RAPHAËL:) "Let nu goed op, hier is de vijfde parel al! Hoe men dergelijke gevonden relikwieën uit de oertijd moet gebruiken en hoe men ze eigenlijk aan het licht moet brengen, heb ik jullie nu wel laten zien, daarom zal ik de drie die nog over zijn, alleen door de macht van mijn wil van hun korst ontdoen, en kijk, -daar ligt de vijfde parel al zichtbaar voor ons!
[2] Kijk, hier voor ons staat direkt al een Zodiacus van Diathira op het mooiste en grootste vlak van de parel getekend! Daar staat een kolossale tempel; 365 massieve zuilen dragen een net zo massieve boog van roodgeaderd graniet, iets buitengewoons uit bouwkundig oogpunt bezien, en zeer degelijk geconstrueerd. Het hoogste deel van de boog bevindt zich gerekend vanaf de grond op 66 manshoogten. De gehele boog bevat precies 365 openingen, die zo exact zijn aangebracht, dat gedurende de tijd dat de zon zich in een teken van de dierenriem bevindt, haar licht precies op het midden van de dag op het middelpunt van een in het midden van de tempel rechtopstaande zuil moest vallen. Het licht door de andere gaten viel weliswaar ook op verschillende tijden van de dag op het altaar , maar nooit op het middelpunt, maar een of meer graden terzijde.
[3] Deze uiterst zinvol geconstrueerde boog bestaat ook nog heden ten dage, ook al is hij wat aangetast door de tand des tijds, en hij zal nog lang bestaan en de sterrenkundigen als maatstaf dienen.
[4] Jullie vragen wat dan eigenlijk de reden was, waarom de grote Shivinz deze boog, zeker met de grootste moeite van de wereld, gebouwd heeft. -Voor die tijd bestond er geen vaste tijdsindeling. De geringe tijd die een dag korter of langer werd, merkte men nauwelijks. De maan was nog de meest zekere en betrouwbaarste tijdsindeler. Maar in Diathira, de stad waar gestraften dwangarbeid moesten verrichten, moest men zowel overdag als 's nachts een bepaalde tijdsindeling hebben, en om die reden en ook om alles beter te kunnen regelen, had onze Shivinz dan ook deze boog gemaakt, maar daar was hij wel tien volle jaren met honderdduizend arbeiders aan bezig geweest.
[5] De boog was natuurlijk erg breed en telkens bij 30 of 31 ronde openingen met het symbool van een der twaalf tekens van de dierenriem beschilderd, terwijl boven deze schildering die gewoonlijk rood was, de desbetreffende sterrengroep heel nauwgezet wit opgebracht was. Hier op de parel zien jullie het inwendige van de boog duidelijk weergegeven met dunne lijnen, die later met een donkerrode kleur werden ingewreven, en je kunt je nu wel voorstellen hoe knap onze Shivinz was en hoe onbegrensd de achting die de volkeren van Egypte voor hem hadden! Het gevolg daarvan was dan ook, dat op een wenk van hem honderdduizenden mensen met al hun energie aan het werk gingen en er een groots werk uit de bodem van de aarde getoverd werd!
[6] De verstandigsten uit het volk maakte hij tot onderwijzers en priesters, en hij richtte overal scholen op voor alle mogelijke vakken die het nut van het doen en laten van de mensen op het oog hadden. De hoogste godgeleerdheid kon men echter alleen maar in Kar nag bij Korak en uiteindelijk in Ja bu sim bil in het geheim door vele en harde beproevingen verkrijgen.
[7] Toen vroeg de oude waard MARKUS, terwijl hij de engel bij zijn uitleg onderbrak: "Zeer beminnelijke vriend, nu je toch bezig bent een verklaring over de parels te geven, zou je ons dan ook niet willen uitleggen wat er met die hoogst merkwaardige sfinx aan de hand is, die als half vrouw en als half dier de mensen steeds op leven en dood het beroemde raadsel opgaf, welk dier 's morgens op alle vier, 's middags op twee en 's avonds op drie voeten loopt? Wie het raadsel niet wist op te lossen, werd door de raadsel sfinx gedood; wie het echter op zou kunnen lossen, mocht de sfinx doden! -Is daar feitelijk wel iets van waar, of niet?"
«« 205 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.