De kracht van een mens, die volmaakt is in de liefde.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 223 / 263 »»
[1] (DE HEER:) Jullie hebben de kracht toch gezien van het gemeenschappelijk werken door het samengaan van de uitstralende levenssferen van een aantal van onze Moren! Hoeveel normale menselijke kracht zou er wel nodig zijn om een boom, zoals die oude ceder, samen met de zware aardkluit uit de grond te trekken?! Hoeveel natuurlijke menselijke kracht zou er dan wel nodig zijn geweest om die erg grote en zodoende ontzaglijk zware rots van zijn oorspronkelijke plaats weg te schuiven of weg te wentelen?! Jullie zagen hoe die paar Moren hem voor jullie ogen door de lucht hebben geschoven of eigenlijk gedragen! Dit onloochenbare feit moet jullie toch wel duidelijk maken wat een macht en kracht er schuilt in de verenigde uitstralende levenssfeer van een ziel die qua natuur volmaakt is.
[2] Maar als reeds deze Moren, die niets wisten van de macht en kracht van Mijn naam, alleen al door de macht van de gezamenlijke uitstralende levenssferen van hun zielen die op natuurlijke wijze volmaakt zijn, zo iets buitengewoons tot stand gebracht hebben, hoeveel groters zouden jullie dan wel tot stand moeten brengen, daar jullie zouden kunnen werken met de gezamenlijke uitstralende levenssferen van jullie zielen, als die volmaakt zijn door Mijn woord en door de almachtige geest van Mijn liefde voor jullie!
[3] Waarlijk, waarlijk, Ik zeg jullie: Niet alleen zulke bomen en rotsen, maar hele bergen zouden jullie kunnen verplaatsen, als dat volgens het heldere inzicht van jullie wijze hart nodig zou zijn; en wat er ook maar nodig zou zijn, zouden jullie toch ieder ogenblik innerlijk ervaren door Mijn geest, die door Mijn altijd levende woord in het hart van jullie ziel voortdurend aanwezig zou zijn!
[4] Zou dat niet een heel wenselijke toestand zijn voor een volmaakt mens in Mijn naam, en nog wenselijker voor een hele gemeente of zelfs een heel volk?
[5] De mogelijke verwezenlijking daarvan is jullie gegeven en daarom is het hoogst noodzakelijk dat jullie, die nu Mijn naaste leerlingen zijn, deze uiterst belangrijke toestand in en bij jullie volkomen beseffen, en deze dan ook aan alle andere mensen op de juiste manier duidelijk maken! Want wie een licht heeftmoet het niet onder de korenmaat zetten, waar het met zijn stralen, die de duisternis verlichten, voor niemand enig nut kan hebben; maar men moet het licht op een lege tafel zetten, van waaruit het alle aanwezigen licht kan geven!
[6] Een natuurlijk licht kan gemakkelijk op een tafel geplaatst worden! Met het licht voor hart en ziel gaat dat zeker onvergelijkbaar moeilijker; maar een goede en vaste wil brengt ook dat tot stand, en met Mijn feilloze hulp in deze belangrijke levensaangelegenheid gaat dat zelfs met minder moeite dan jullie denken. Natuurlijk moet ieder datgene, wat hij zijn naaste wil geven, eerst zelf bezitten, omdat hij anders lijkt op een blinde die een andere blinde wil leiden; komen zij tenslotte bij een greppel, dan vallen zij er beiden in!
[7] Ik heb jullie nu hopelijk het grote belang van deze toestand van ware levenskracht waarin een volmaakte mensenziel zich bevindt, voldoende uiteengezet en Ik heb jullie ook het grote belang laten zien van de volledige zelfkennis, die bij de kinderen door een juiste opvoeding, en bij de buiten hun schuld reeds geheel verkeerd opgevoede mensen door ware deemoed, geduld en voornamelijk door ware, daadwerkelijke liefde tot God en van daaruit tot de naaste, in de grootst mogelijke mate kan worden bereikt. Van de Moren met hun krachtige zieleleven heb ik jullie de daden, die jullie tot de ware zelfkennis moeten leiden, uitgelegd, maar het belang daarvan voor jullie leven hebben jullie toch niet voldoende begrepen. Het is dus nu aan jullie, terwille van de belangrijkheid van het onderwerp, vragen te stellen en door de vraag zelf te laten merken, waar en wat jullie nog missen!
[8] Jullie moeten van te voren levendig voelen wat je mist, anders zouden jullie je er met jullie vrije wil nooit bezorgd over kunnen maken; want als iemand iets verloren heeft maar het niet weet, - zal hij dan wel ergens naar het verlorene gaan zoeken? Men moet dus eerst heel levendig voelen dat er iets mankeert en waaruit het mankerende bestaat, en men moet ook de grote waarde ervan beseffen, omdat men het anders nooit met de intense vurige ijver zal gaan zoeken!"
«« 223 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.