De wonderkracht van de wedergeborenen.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 225 / 263 »»
[1] (DE HEER:) Vooral bij grote bewogenheid kan het gevoel en de waarneming van deze Moren zich vele uren gaans uitstrekken en zij kunnen daarom gemakkelijk waarnemen wat voor mensen het zijn die naar hen toekomen. Zij zullen weliswaar bij iemand het diepere geestelijke wezen niet goed onderkennen, - maar de eigenlijke zielstoestand heel zeker!
[2] Toen zij vanmorgen hierheen kwamen, herkenden zij Mijn ziel en haar wijsheid en kracht in zekere zin reeds van verre; alleen de geest in de ziel konden zij niet waarnemen, omdat Gods geest alleen door een geest uit God gezien kan worden. Daartoe moest Ik door Mijn woord eerst in hun hart de vonk leggen; en toen de vonk al gauw sterker werd, omdat hij overvloedige, juiste voeding vond in een volmaakte ziel, herkenden zij Mij ook weldra in Mijn geest en nu weten zij reeds intenser dan jullie, met wie zij in Mij te maken hebben.
[3] Dat alles is het gevolg van een volmaakte ziel. Jullie zielen zullen weliswaar, op een paar na, als zielen op zich nooit tot dit inzicht komen, maar zij zullen door Mijn overgrote liefde voor jullie zo gelouterd worden, dat zij volkomen geschikt zullen zijn om Mijn geest volledig op te kunnen nemen. Als jullie dan, niet door jullie verdienste, maar enkel door Mijn liefde, genade en erbarming, in de geest wedergeboren worden, zullen jullie nog grotere dingen verrichten dan deze Moren, -maar niet door de kracht van de volmaaktheid van jullie ziel maar door de kracht van Mijn geest die jullie zielen, die op zichzelf maar zwak zijn, doordringt, waardoor dan natuurlijk ook jullie zielen voor eeuwig steeds levenskrachtiger worden!
[4] Ik wil echter geen wonderdoeners van jullie maken, maar echte weldoeners van de mensen! Als Mijn in jullie gewekte geest volledig gaat werken, zal jullie begrip helder en verlicht worden, en daardoor zullen jullie langs heel natuurlijke weg de krachten van de natuur beluisteren, en haar geesten of respektievelijk de geestelijke, oorspronkelijke, specifieke wezens aan jullie dienstbaar maken; daardoor zullen jullie grote aardse levensvoordelen verkrijgen, die jullie echter moeten gebruiken voor het welzijn van de armere mensheid!
[5] Als de grote voordelen, die jullie mettertijd door Mijn geest zullen verkrijgen, volgens Mijn orde gebruikt worden, zullen zij jullie ook in alles een duizendvoudige zegen brengen; mochten jullie deze echter na verloop van tijd soms tegen Mijn orde in, zelfzuchtig, beginnen te gebruiken, dan zullen ze voor de mensen broedplaatsen worden voor al het denkbare aardse onheil!
[6] Wat Ik nu tegen jullie zeg, zeg ik ook tegen allen die jullie over duizend en nog eens duizend jaar, iets meer of iets minder, zullen volgen. Daarna komt er weer een andere laag van de aarde om uitgegist en bewerkt te worden met of zonder mensen; want de aarde is groot en zij bevat veel geesten die in het gericht wachten op verlossing.
[7] Iedere wedergeborene kan weliswaar ook wonderen verrichten, maar niet, zoals deze Moren, zonder de kennis van Mijn naam en Mijn wil, maar met de volle kennis van Mijn naam en Mijn wil en Mijn onveranderlijke orde. Want als iemand iets anders zou willen, zou dat niet kunnen gebeuren, omdat Mijn geest in hem, hem daarvoor geen kracht zou verlenen; de ziel op zichzelf zou dan iets willen, want de geest zou tegen Mijn wil nooit iets kunnen willen!
[8] De wedergeboorte van de geest in de ziel beneemt de ziel echter niet haar eigen, vrije wil en haar waarneming naar buiten toe van de reeksen grote scheppingen, die steeds maar door zullen voortkomen uit Mijn liefde, Mijn wijsheid, orde, macht en kracht."
«« 225 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.