De samenhang van de hersenen in voor en achterhoofd.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 233 / 263 »»
[1] (DE HEER:) "Maar nu adem Ik nog een keer op onze vier hersenhopen en dan zul je ook iets soortgelijks zien als de obelisken * (* hoge, vrijstaande vierkante zuil, die van boven smaller is dan beneden, en aan de bovenzijde in een piramidevormige spits uitloopt.), die twee aan twee voor de piramiden staan. De obelisken waren echter voor een ander doel bestemd dan de zuiltjes die twee aan twee voor ieder vlak van de hersenpiramideplaatjes staan, want de obelisken voor de piramiden duidden er slechts op, dat in de piramiden de wijsheid te zoeken was, die evenwel alleen voor mensen, die aantoonbaar rein waren, toegankelijk was.
[2] De twee zuiltjes voor de vlakken van de hersenplaatjes, waarvan dus iedere hersenpiramide er acht bezit, zijn de schrijfstiften die door middel van de beweging van de daarvoor bestemde hersenzenuwen, die met de gezichts en gehoorzenuwen heel kunstig en organisch-mechanisch in verbinding staan, de plaatjes volgens bepaalde regels beschrijven of met nog andere overeenkomstige, geestelijke, lichtende beelden vullen.
[3] Let nu echter heel speciaal op alles wat daar gebeuren zal! Wij zullen nu deze schrijfstiften met lymfe vullen en onze waarnemingen het eerst beginnen bij het geordende geheugen! -Ik wil dat de plaatjes van deze hersenen eerst op ordelijke wijze, uitgaand van het gemoed, zowel aan de kant van het gezicht als van het gehoor geheel volgens de regels beschreven worden!"
[4] Allen spanden hun ogen toen zoveel mogelijk in en staarden met de grootste aandacht naar ons hersenapparaat. Ik moest hier weliswaar de lichtende beelden ook door stoffelijk, fel licht laten ontstaan, want met het licht van de ziel zou er voor de lichamelijke ogen van Mijn leerlingen zo goed als niets te zien geweest zijn. -Wat zagen toen de zeer aandachtige toeschouwers?
[5] Zij zagen, dat er uit de zuiltjes rossige en blauwige sterretjes over de hersenplaatjes stroomden en wel op zo'n wijze dat een heel scherp oog in deze talloze sterretjes op de hersenplaatjes allerlei wonderlijke, minuscule beelden begon te ontdekken.
[6] Ik maakte voor dit moment weliswaar ook, dat de ogen van de toeschouwers enige momenten de sterk vergrotende eigenschap van een microscoop kregen hetgeen hier noodzakelijk was, omdat de toeschouwers anders niet veel van de wonderbaarlijk getekende, lichtende beelden en -vormen waargenomen zouden hebben. Daarvoor was de eerdere, tienvoudige vergroting van de hersenpiramiden niet voldoende. Maar omdat zij nu de hersenplaatjes duizendmaal vergroot zagen, konden zij toch al heel wat ontdekken.
[7] Ik vroeg nu dan ook aan CYRENIUS wat hij allemaal zag. En hij zei: "Heer, wonder na wonder! Uit de bijzonder beweeglijke, voor de piramiden staande obelisken, die over de gehele lengte aan alle kanten uit zeer veelorganen bestaan, stromen voortdurend sterretjes met een lichtrode en lichtblauwe kleur . Beide, zeg maar, voelhorens van ieder van de vier piramidevlakken, zijn ononderbroken bezig en bewegen met hun vonkensproeiende punten voortdurend naarstig over het voor hen staande piramidevlak en bestrooien dat met de sterretjes. Je zou denken dat er door dit schijnbaar zinloze en willekeurige rond bewegen over het driehoekige vlak niets dan krabbels te voorschijn kunnen komen, maar als vanzelf groeien er allerlei ordelijke vormen uit, en het ziet er erg mooi uit.
[8] Alleen merk ik nu dat beide zuiltjes helemaal tot rust komen zodra een vlak eenmaal is volgetekend. Het is echter nauwelijks te geloven dat deze duizendmaal duizend tekens en beelden in zo korte tijd door de twee levende tekenstiften op één zo 'n driehoekig vlak getekend konden worden! De vormen zijn voor ons weliswaar nog erg klein, hoewel wij zo'n vlak zien ter grootte van een grote man; maar deze kleine beeldjes en tekentjes staan daar zo zuiver, dat men zich niets zuiverders en volmaakters kan indenken.
[9] Maar waarom zijn er dan op de plaatjes in het achterhoofd, die volkomen lijken op die van het voorhoofd, geen beelden te ontdekken? Daarop zie ik niets dan pure lijnen, punten en ander haakvormig tekenwerk, waar ik niets van begrijp. Wat is daar toch de betekenis van?"
[10] IK zeg: "Dat zijn tekens van geluiden en tekens van woorden; zij staan echter niet op zichzelf, maar zij staan steeds in polaire verbinding met een vlak van een hersenplaatje van het voorhoofd, en het geluid of het begrip, dat door middel van lijnen, punten en andere haakvormige tekens op de plaatjes van het achterhoofd wordt opgebracht, wordt op datzelfde ogenblik gewoonlijk ook als een overeenkomstig beeldje op het aan de onderzijde liggende piramidevlak van het voorhoofd opgetekend, en zo aan de ziel getoond opdat deze het daardoor beter kan herkennen.
[11] Om dat tot stand te brengen moeten er een aantal zenuwdraden van iedere hersenpiramide van het achterhoofd naar de overeenkomstige piramide van het voorhoofd lopen, omdat anders niemand zich van een gehoord begrip, van een met woorden beschreven omgeving of handeling een duidelijke voorstelling zou kunnen maken.
[12] Niet gearticuleerde klanken, ook muziek, worden niet overgebracht, daarom kan geen mens zich dan ook van een toon of een harmonie of een melodie het een of andere beeld of ding voorstellen; want zoals gezegd, zulke klanken worden niet nogmaals getekend op de hersenplaatjes van het voorhoofd, maar blijven alleen op een passend piramidevlak van het achterhoofd bewaard als lijnen, punten en haakjes.
[13] In plaats daarvan gaan echter van de piramidevlakken in het achterhoofd, waarop pure klanken opgetekend staan, zenuwen door het ruggenmerg naar de zenuwen in de maagholte en vandaar naar het hart, om welke reden heel zuivere muziek ook voornamelijk alleen op het gemoed inwerkt, het ontroert en dat niet zelden teer en gevoelig maakt.
[14] Maar uitgaande en opstijgend uit het gemoed kunnen de tonen toch door het licht van de liefde door middel van de sterretjes door twee obelisken op de hersenplaatjes als vormen getekend worden en dat zijn dan niet zelden voor de ziel ware wegwijzers in de grote levenszalen van de geest, en om deze reden kan goede en heel zuivere muziek de ziel heel behulpzaam zijn om volledig een te worden met haar geest. Leer en onderwijs daarom ook de pure muziek, zoals David deze eens beoefende!
[15] Dat zeer zuivere muziek daartoe in staat is, kunnen jullie ook zien wanneer jullie in een ruimte vijanden en vrienden bij elkaar zetten en dan in hun midden pure muziek ten gehore brengen, dan zullen jullie in plaats van vijanden weldra alleen maar gemoedelijke vrienden zien. Maar deze uitwerking heeft alleen heel zuivere muziek; onzuivere en laag bij de grondse muziek veroorzaakt juist het tegendeel.
[16] Zo heb je dan nu gezien, dat ook klanken via een omweg toch ook als iets zichtbaars aan de ziel voorgesteld worden, zij het niet als afbeeldingen van voorwerpen, dan toch als hogere geestelijke vormen, in de vorm van allerlei symbolen, zoals men die ook op de oude gedenktekens van Egypte aantreft. Ik geloof dat hetgeen je tot nu tot getoond is, tamelijk duidelijk zal zijn, en daarom voeg Ik daar niets meer aan toe, behalve dat dat alles alleen bij een goedgeordend en onbedorven brein voorkomt wanneer het, zoals het hoort, vanuit het gemoed is voorgevormd, waarbij de hersenplaatjes eerst met licht met allerlei vormen van de ziel en de geest beschreven worden."
«« 233 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.