Over de bezetenheid. De langzame uitbreiding van het evangelie.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 247 / 263 »»
[1] MATHAËL zegt: Ja, Heer, dat is mij nu volkomen duidelijk, maar hoewel ik en mijn vier metgezellen toch ook slechter waren dan een hond, en ik een duivel was, heeft Uw almachtige wil mij toch zeer snel genezen en ik heb ondanks dat, het zelfbewustzijn en de herinnering aan alles van vroeger niet verloren! Hoe zit het dan daarmee? Daar heeft Uw almacht ons toch zeer snel volledig geholpen!"
[2] IK zeg: "Ja, Mijn vriend, dat was een heel ander geval; met Jullie zielen, maar alleen jullie lichamen waren bedorven, omdat zich in jullie ingewanden een aantal boze geesten genesteld hadden! Die veroverden het lichamelijke organisme in zoverre dat zij daarin heer en meester waren zoveel zij maar wilden, en jullie zielen, die lang niet opgewassen waren tegen zoveel geesten, trokken zich gedurende die tijd terug en moesten de kwade geesten in jullie lichaam hun gang laten gaan.
[3] Maar daardoor leden jullie zielen niet de minste schade, .want zulke bezetenheid wordt ook alleen maar daar toegelaten, waar een lichaam bewoond wordt door een ziel die reeds zo zuiver is, dat de slechte, nog zeer onrijpe geesten van zielen uit het hiernamaals, deze ziel beslist niet kunnen schaden wanneer zij nog eenmaal, in de mening er beter van te kunnen worden, gebruik maken van een lichaam.
[4] De geringste uiting van Mijn macht is dan voldoende om duizendmaal duizend van zulke zielen uit het lichaam te verwijderen, waarvan een voorbeeld, dat vandaag nog gegeven zal worden, je nog meer zal overtuigen. Als de geesten eenmaal uit het lichaam zijn, zul je zeker een behoorlijke zwakte in je lichaam voelen, die aanhoudt tot de ziel zich weer meester gemaakt heeft van het gehele lichamelijke organisme. Zodra dit heeft plaatsgevonden, beheerst. de oude, helemaal gezonde ziel weer het lichaam; hier werd dus alleen het lichaam en niet de ziel door Mijn almacht geholpen. Maar wanneer een ziel als zodanig door haar eigen wil verwoest is, kan Mijn almacht niet helpen, maar alleen liefde, onderricht en geduld, omdat iedere ziel zelf moet gaan. bouwen en zich met het haar gegeven materiaal zelf moet vervolmaken. -Begrijp je dat nu? Als je nog iets niet duidelijk is, vraag het dan, want het is nu de tijd van de.algehele uitleg over alles, en jullie hebben veellicht nodig om alle anderen in al hun duistere levenskamertjes zo goed mogelijk te verlichten!" ..
[5] MATHAËL zegt: "Heer, U, de enige wijze en liefdevolle van eeuwigheid! Alles is mij nu volkomen duidelijk en ik geloof dat er in het levenskamertje van mijn ziel nog maar weinig duisternis heerst, maar hoe het met heel veel anderen gesteld is weet U, o Heer, natuurlijk alleen maar! Bij mijn schoonvader en bij mijn vrouw zullen nog wel een aantal duistere kamertjes Zijn, alleen daar zal ik met Uw genade en hulp het ontbrekende in ieder geval zorgvuldig aanvullen!"
[6] IK zeg: "Doe dat maar, want je schoonvader en je vrouw waren tot op heden nog heidenen, maar heidenen van de beste soort, waarvan Ik kan zeggen: Een van hen is Mij liever dan duizend nakomelingen van Israël in Jeruzalem en ook in de andere twaalf steden van het hele beloofde land! Want die willen allemaal niets horen en weten over een God die dichtbij is; een ergens oneindig ver verwijderde God is hun liever, omdat zij heimelijk bij zichzelf in hun grote domheid denken, dat een ergens eindeloos ver verwijderde God gemakkelijker voor de gek te houden is dan een heel dichtbij zijnde!
[7] O wat een ontzettende vergissing van de Joden in deze wereld! Maar, wat kan men dan anders doen, dan met het grootste geduld en zelfs met opoffering van het eigen lichamelijke leven, als dat nodig mocht zijn, de mensen door onderricht en overeenkomstige daden naar het oerlicht van al het zijn en leven terug te brengen?! ..
[8] En dat is nu de taak die Ik Mijzelf voor jullie gesteld heb, en jullie taak voor de naasten zal volgen! Weliswaar mogen jullie geen hoop koesteren dat dat allemaal al binnen enkele jaren plaats zal kunnen vinden! Ik zeg jullie: Over duizend jaar en meer, zal meer dan de helft van de wereldbevolking nog geen syllabe van Mijn woord gehoord hebben!
[9] Maar dat schaadt de zaak niet zo erg, want ook in het hiernamaals zal aan de geesten van alle delen der wereld dit evangelie gepredikt worden. Maar wees desondanks hier toch heel ijverig, want het ware kindschap van God voor Mijn binnenste en zuiverste liefdehemel zal slechts van hieruit te bereiken zijn! Voor de eerste en ook voor de tweede hemel kan in het hiernamaals nog gezorgd worden."
«« 247 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.