Tekenen voor de uitbreiding van de leer van de Heer.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 4)

«« 249 / 263 »»
[1] (DE HEER: ) "Ik zou nu ook voor Jeruzalem tekenen kunnen doen waardoor heel Jeruzalem dusdanig onder de indruk zou komen, dat het zich zeker geen ogenblik bedenken zou om zich onvoorwaardelijk aan Mijn geloof over te geven, maar wat zou dat voor geloof zijn? Dat zou slavengeloof zijn uit vrees en angst, en het zou een gericht zijn voor de mensen, waaruit zij duizenden jaren lang niet meer vrij zouden komen!
[2] Want blind, fanatiek geloof, op waarheid of op leugen berustend, heeft nu eenmaal voor het leven geen innerlijke waarde, en is naderhand moeilijk ooit nog bij een volk dat daarin gevangen zit, weg te nemen. En zolang een volk fanatiek gelooft, bevindt het zich geestelijk in het gericht en zodoende in de diepste slavernij van de ziel, en het is alleen maar te helpen, zowel hier als in het hiernamaals, door een langdurig onderricht door woorden en daden, en door een zeer grondige en tevens zeer begrijpelijke uitleg van al het wonderbaarlijke dat in wezen de zielen van het volk gevangen hield.
[3] Het beste middel is echter het slecht, gemeen en leugenachtig worden van de priesters, die bij iedere godsdienst steeds na verloop van tijd als paddestoelen uit de grond zijn opgeschoten en zich vervolgens als plaatsvervangers van de godheden aan het volk hebben opgedrongen, -eerst natuurlijk als wijze en heel zachtzinnige vermaners, leraren, troosters en hulpverleners, maar later, toen zij eenmaal goed de gunst van het volk veroverd hadden, als rechters, bestraffers en zelfs als heersers over de tronen der koningen!
[4] Wel,dan komt meestal het volk achter al hun slechte streken en het oude, lui geworden, fanatische geloof begint broos te worden en steeds groter scheuren en gaten te vertonen, en dan kan er nog zo ijverig aan versteld worden, het baat niet meer, en er zijn er dan al gauw nog maar weinig die niet bij de eerste de beste gelegenheid meteen de oude, helemaal verstelde, nauwe rok omruilen tegen een nieuwe. Maar voor een volk zover is, gaan er minstens een paar duizend jaar voorbij!
[5] Wees daarom uiterst voorzichtig bij het uitbreiden van Mijn leer, dat jullie deze niemand opdringen, noch door het zwaard en nog minder door tekenen die teveel de aandacht trekken! De wond van het zwaard is te genezen, maar die van een te groot wonder vrijwel nooit.
[6] Waar jullie dus voldoende hebben aan het woord, moet je geen tekenen doen; want dat zijn tot op heden nog altijd de middelen van de valse profeten geweest, waarmee zij altijd de blinde volkeren nog blinder gemaakt hebben dan zij voordien waren. Ik wil daarmee echter natuurlijk niet zeggen, dat jullie ook in noodgevallen geen tekenen moeten doen! Jullie zullen bij allerlei heidenen komen, waarvan de priesters heel goed de kunst verstaan om allerlei tekenen te verrichten en allerlei voorspellingen te doen, die óf door een geraffineerde, dubbelzinnige manier van uitdrukken, óf door wijdvertakte, afgesproken middelen altijd in vervulling gaan, hetgeen allemaal ingegeven wordt door satan en zijn engelen, en allemaal tot uitdrukking komt in de kwade wil van de mens.
[7] Dus tegenover zulke aartsvalse profeten is het op z'n plaats om óf een duchtig tegenteken te doen, óf aan het betere deel van het volk de valse wonderen van hun priesters heel duidelijk uit te leggen; in ieder geval begint het betere deel van het volk daardoor zijn priesters sterk te verdenken, en dan hebben jullie al zo goed als gewonnen.
[8] Pas daarna kunnen jullie ook enkel weldadige tekenen doen, zoals bijvoorbeeld allerlei zieken genezen door het opleggen van de handen in Mijn naam, hier en daar hongerigen en dorstigen verzadigen, ook kun je een verwoestende storm afwenden door slechts Mijn naam uit te spreken tegen de onheilszwangere wolken in de lucht, die bij zulke gelegenheden gewoonlijk gevuld zijn met de smerigste en ergste geesten. Op die wijze zullen jullie geen enkele mensenziel vastketenen, maar ze zo geheel uit eigen wil leiden, zoals een goede herder zijn lammeren leidt, die hem op al zijn schreden vrijwillig graag volgen omdat zij steeds alleen maar goeds van hem te verwachten hebben.
[9] Mijn beste Mathaël, nu weet je ook hoe jij geheel volgens Mijn wil door woord en daad te werk moet gaan met de uitbreiding van Mijn leer bij de volkeren waarover jij in de toekomst zult regeren, en dat geldt ook voor je vier metgezellen!"
«« 249 / 263 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.