Geloof doet wonderen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 174 / 276 »»
[1] IK zeg tegen de visser: 'Aziona, je hebt toch een nieuwe kruik in je woning; laat hem met water vullen en hierheen brengen!"
[2] AZIONA is, nu Ik hem zo aanspreek, zeer verbaasd en zegt heel verwonderd: 'Mijn naam kon u wel ergens gehoord hebben, - maar hoe weet u nu dat ik een nieuwe kruik bezit, die werkelijk mijn grootste rijkdom is? Dat weten mijn buren niet eens, en u, een totaal vreemde, weet het? Alstublieft, dat hoort voor mij toch wel in het rijk der fabels thuis! Heeft soms een van mijn kinderen heimelijk verraden dat ik die kruik heb? De kruik op zich is verder niet belangrijk, -hij is van steen, zoals er bij ons in dit land talloze zijn; maar dat u weet dat er in mijn woning goed opgeborgen een kruik staat, dat is heel bijzonder!'
[3] IK zeg: 'Ook dat is niets bijzonders, omdat men zoiets toch te weten kan komen! Maar het is belangrijker datje gaat en Mij, dorstige, Mijn wens inwilligt!"
[4] Nu gaat Aziona snel en brengt de kruik vol fris water. De kruik was er een van de grootste soort en bevatte ruim een kwart emmer water, zodat het zwaar was om hem naar de mond te brengen. Toen de gevulde kruik voor ons stond op een stenen plaat, zegende Ik het water en het veranderde in wijn.
[5] IK dronk eruit, reikte hem aan Mijn leerlingen en toen deze gedronken hadden, reikte Ik de kruik ook aan Aziona en zei: 'Drink ook jij hieruit opdat ook jij proeft hoe goed het water is datje in je nieuwe kruik hierheen hebt gebracht!'
[6] AZIONA zegt: 'is het dan slecht en bedorven?! Ik heb de kruik driemaal uitgespoeld en mijn bron in de rots levert het zuiverste en beste water van de hele plaats! Laat ik toch maar proeven of het misschien naar de nieuwe kruik smaakt!" -Hij proeft het, neemt een paar stevige slokken en zegt dan heel verbaasd: 'Ja maar, wat is dit dan weer voor hekserij?! Dat is toch geen water, dat is de allerbeste wijn die ik ooit geproefd heb! Zeg me toch hoe jullie dat voor elkaar hebben gekregen! Nee maar, water in wijn veranderen, daar heb ik nog nooit van gehoord! Jullie zijn in werkelijkheid geen Galileeƫrs, maar Egyptenaren. of Perzen; want onder alle joden is er nog nooit een tovenaar geweest die in staat was om water in de beste wijn te veranderen. O zeg me toch, hoe zoiets mogelijk is! In ruil daarvoor wil ik twintig jaar jullie slaaf zijn!"
[7] JOHANNES zegt, nadat Ik hem een teken gaf om te spreken: 'Vriend, daar is niets anders voor nodig dan alleen een onwankelbaar geloof en een vaste wil! Wie een geloof heeft dat alle twijfel uitsluit, kan ook tegen die hoge berg daar zeggen: 'Verhef je en stort in de zee!' en er zal gebeuren wat hij geloofd en gesproken heeft! Hier heb je de werkelijk ware verklaring en aanwijzing, hoe en met welke middelen dergelijke dingen tot stand gebracht kunnen worden! Een andere verklaring te geven is werkelijk onmogelijk, omdat er echt geen andere is."
[8] Nu is AZIONA nog verbaasder en hij zegt: 'Vriend, ik weet helemaal niet wat geloof is, - hoe zou ik dan iets kunnen geloven?! Wat noemen jullie dan geloof?"
[9] JOHANNES zegt: 'Wanneer wij een zeer waarheidslievend man voor ons hebben, die ons verschillende dingen zegt waarvan wij voor die tijd nooit iets gehoord en geweten hebben, en wij nemen zijn woorden als volledig waar aan en twijfelen niet aan de waarheid van al zijn woorden, dan geloven wij die waarachtige man; en omdat hetgeen wij geloven zeker de volste waarheid is, zullen wij ook hetgeen wij geloven in ons werk overdragen, en dat is dan het daadwerkelijke geloof vol wonderen, waarvoor geen ding onmogelijk is wat zich in de sfeer van zijn in zichzelf uitgesproken waarheid bevindt, dat altijd realiseerbaar moet zijn. -Weet je nu wat geloof is?"
[10] AZIONA zegt: 'Ja, weten zou ik het nu wel, - maar hoe ervoor zorgen dat ik weet dat degene die mij iets aanbiedt om te geloven ook werkelijk een waarachtig man is? Alleen maar te geloven dat hij het is omdat hij er ongeveer zo uitziet, zou onverstandig zijn en onverantwoorde lichtzinnigheid verraden, die volgens mij nog veel slechter zou zijn dan helemaal geen geloof! Hoe krijgt men dan gedaan, dat men aan iemand die men geloven moet en graag wil geloven, ziet, dat hij volkomen waarachtig is en men onvoorwaardelijk alles uit zijn mond kan geloven?"
[11] JOHANNES zegt: 'iedereen die maar enigszins van goede wil is, heeft genoeg wijsheid en verstand om een dergelijke man op passende wijze op de proef te stellen; want alleen een dwaas koopt een kat in de zak! Je vraagt mij naar een middel om het te testen -en je past het zelf zojuist op mij toe! Bij jou ben ik er al van meet af aan van overtuigd, dat je geen kat in de zak zult kopen!"
[12] AZIONA zegt: 'Ja, ja, vriend, dat is allemaal wel heel waar en mooi, en de mens heeft inderdaad alleen maar zijn verstand waarmee hij zijn omgeving kan beproeven; maar waar ligt de maatstaf waarmee ik van te voren kan beoordelen of mijn verstand zelf capabel en scherp genoeg is om de omgeving te kunnen testen?"
[13] JOHANNES zegt: 'Juist, nu zijn we bij het moeilijkste punt gekomen! Wie meent dat hij een zeer helder verstand bezit, komt meestal overal bedrogen uit; maar wie inziet dat zijn verstand nog heel wat tekort schiet, zal het door oefening spoedig zo ver brengen, dat hij met grote scherpte alles zal kunnen beoordelen wat er om hem heen is en gebeurt!
[14] Een ingebeeld groot verstand lijkt op een bergtop die z.eer staat te pronken op haar duizelingwekkende hoogte, en hoe hoger zij in de ijle lucht reikt, des te vaker wordt zij door allerlei wolken en nevels omhuld. De kleine punt van een naald waarmee men kleren naait, is wat omvang en aanzien betreft bijna niets; maar hij dringt overal doorheen en men zou er zoveel matten mee aan elkaar kunnen naaien, dat men de grootste bergtoppen er van boven tot beneden mee zou kunnen bedekken. -Met de grote en trotse bergtoppen kan men nooit een kledingstuk naaien!
[15] Deze vergelijking is wel enigszins extreem; maar het maakt je wel de verhouding duidelijk tussen een verstand, dat zichzelf boven alles verheven en wijs acht en een deemoedig verstand, dat heel nietig lijkt voor de ogen van de zeer geleerde en wereldwijze mensheid. Terwijl het geleerde verstand ver weg in de hemelen staart en tijdens zijn helderste uitzicht meteen dicht door nevelen omhuld wordt, functioneert het deemoedige verstand aldoor goed en wordt na ieder werk helderder en fijner en op den duur steeds bruikbaarder. Bij jullie, zo lijkt me, schijnt het verstand sterk overeen te komen met de allerhoogste bergtoppen die slechts hoogst zelden vrij zijn van wolken, en daarom zou het ook wel een beetje moeilijk voor je kunnen zijn om precies de volle waarachtigheid te kunnen nagaan van degene, van wie jij een waarheid als volle en onbetwijfelde waarheld moet aannemen! -Wat is jouw mening hierover?"
«« 174 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.