Het levensverhaal van de achtervolgers

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 5)

«« 195 / 276 »»
[1] IK zei: 'ik zegje: In deze tijd bestaat er op de hele aarde niets ellendigers! Ik zeg je: Er leven nu op de hele aarde zeer veel, ontzettend veel uiterst slechte en boosaardige mensen die helaas door hun opvoeding vanaf hun geboorte meestal slecht zijn geworden. Maar bij dezen hier heeft het waarlijk nooit aan de beste opvoeding ontbroken en ze werden onderwezen in alle goede dingen; maar reeds in hun kinderjaren hebben ze zich al door allerlei huichelarij anders voorgedaan dan ze waren, zodat men hen overal naar voren haalde en hen steeds naar mogelijkheid eerde. Daarom kregen ze al in hun jonge jaren zeer aanzienlijke taken, maar begonnen dan al spoedig, vaak door grof misbruik te maken van hun ambtelijke bevoegdheden, de mensen maar al te zeer te onderdrukken en werden zo steeds gevoel en gewetenlozer. Door hun listigheid hadden ze bij alles succes en zo bereikten ze, met name de drie hoofdaanvoerders, die schoolkameraden waren, heel hoge posities en bevonden zich toen pas echt op de juiste plaats om hun ware satansdrift de grootst mogelijke ruimte te bieden, en alles wat maar in hun aartsslechte geest opkwam werd tot elke prijs uitgevoerd.
[2] Hoeveel zachtaardige meisjes en jongens tussen de acht en twaalf jaar hebben ze niet tot de dood toe geschonden, zelfs onder de grootste martelingen, en daarna hun lichaam als voer voor hun vele honden geworpen! En als bijvoorbeeld treurige ouders het waagden om slechts uitgebreid te onderzoeken wat er met hun kinderen gebeurd was, konden ze er al bij voorbaat op rekenen dat hun laatste uur spoedig geslagen had. En hun gerechtsdienaren en gezworen helpers waren op zichzelf geen haar beter, maar indien mogelijk nog gruwelijker. Wanneer je je dit allemaal en vaak nog duizendmaal slechtere dingen erbij voorstelt, zul je Mijn toorn hier heel goed kunnen begrijpen.
[3] Ze wisten echter ook heel goed, dat niemand hen bij de Romeinen zo gemakkelijk kon verraden als Ik, omdat ze reeds veel over Mij gehoord hadden. Daarom stuurden ze er ook steeds achtervolgers op uit om naar Mijn persoon te zoeken, maar altijd zonder resultaat; daarom wilden ze nu zelf het gewenste werk uitvoeren. Maar Mijn geest in Mij zei: 'Tot hier en niet verder! ' En zo hebben ze nu hier hun lang verdiende loon ten volle ontvangen.
[4] Raap hun wapens en kettingen bij elkaar; want jullie zullen ze kunnen gebruiken als nuttig huisgereedschap en in de winter om vis te vangen! Daar, onder die rotswand in het bos zullen jullie hun verscheurde kleren vinden en ook afgekloven botten, omdat ze daar door de dieren verorberd werden. Maar ga daar pas over een maand heen, tot ook de mieren eerst hun plicht gedaan hebben! Jullie zullen daar nog een groot aantal aardse kostbaarheden vinden, die jullie in de loop der tijd bij gelegenheid goed aan Griekse handelslieden kunnen verkopen; maar voorlopig heeft dat nog tijd!
[5] Het schip bevat vijfhonderd pond goud, zilver en nog een aantal andere kostbaarheden, -dat behoort jullie allemaal toe, ook het schip; maar wees bij de verdeling eerlijk en onzelfzuchtig, neem watje nodig hebt! Het schip is hier zo goed als gestrand en heeft geen bezitter en komt dus volgens het Romeinse strandrecht -primo occupanti ius* (* De eerste heeft het recht van in bezit name ) - geheel aan jullie toe! Zijn jullie daarmee tevreden?'
[6] AZIONA en HIRAM antwoordden: 'Heer en Meester van alle macht, wijsheid en kracht van de volmaakte geest van een allerhoogste Godheid! Wie zou er nu niet tevreden zijn? En des te meer daar we nu inzien dat het werkelijk een geschenk van boven is!"
«« 195 / 276 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.