De ware weg tot God

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 100 / 229 »»
[1] Rafaël zei: 'Kijk, nu hebben jullie pas de volle waarheid gesproken en God als de eeuwige Waarheid met de volle waarheid gezocht, en ik kan jullie nu al zeggen dat jullie Hem nog nooit zo dicht genaderd zijn als nu! Maar er zit nog veel in jullie wat voor het volledig vinden van de ene, ware God niet deugt, en zolang jullie die zwarte vlek in je niet opmerken en niet vinden en hem niet verwijderen, kunnen jullie de Verborgene nog steeds niet vinden, hoe dicht Hij ook bij je is.'
[2] De magiër zegt: 'En wat is die zwarte vlek dan?'
[3] Rafaël zegt: 'Dat is jullie priesterlijke hoogmoed. Want wee diegene uit het volk die jullie ontmoet en zonder er erg in te hebben niet zou groeten, terwijl jullie hem wel gezien hebben. Dat wordt hem meteen als een grote misdaad aangerekend, en hij moet zich daarvoor een zware boetedoening laten welgevallen, die uit een zware, vaak huiveringwekkende lichamelijke kastijding bestaat of, als hij rijk is, uit andere grote offers, die bij jullie niet zelden tot in het ongelofelijke gaan! En kijk, dat is een heel grove zwarte vlek! Zolang dat bij jullie gebruikelijk is en blijft, zal God zich door jullie niet laten vinden, want alleen mensen die trachten in hun ziel aan Hem gelijk te worden of al min of meer aan Hem gelijk zijn, kunnen God vinden.
[4] Maar gelijk aan God worden betekent: wordt vol liefde voor je medemensen, en laat je hart vol deemoed, zachtmoedigheid, geduld en ontferming zijn ten opzichte van iedereen, dan zal God Zich ook over jou ontfermen en Zich in de geest van Zijn liefde en eeuwige waarheid door je laten vinden.
[5] Als jullie God alleen maar in en met de enige waarheid zoeken, zullen jullie Hem wel naderen, maar Zijn eigenlijke wezen niet aanschouwen en nog minder begrijpen; zoeken jullie God echter in de zuivere liefde, deemoed, zachtmoedigheid, geduld en ontferming, dan zullen jullie God vinden, Hem herkennen en het eeuwige leven van jullie ziel ontvangen.
[6] In dit land en bij dit volk was eens een groot profeet, vol van Gods geest. Licht en waarheid waren zijn wegen, en de kracht van God lag in elk van zijn woorden. Door een bijzondere schikking van God moest hij op een keer naar een ver land vluchten, omdat de mensen in zijn eigen land hem naar het leven stonden. In het vreemde land moest hij in een spelonk van een hoge berg wonen, die hem voor de blikken van de mensen verborg. Toen hij al geruime tijd in de spelonk woonde, waarin hij zich voedde met allerlei wortels, bad hij tot God of Hij Zich slechts één keer aan hem zou willen laten zien, dan zou hij met vreugde in de spelonk sterven.
[7] Toen hoorde hij een stem, die tegen hem zei: 'Ga bij de ingang van de spelonk staan, want daar zal Ik voorbijgaan!'
[8] Toen ging de profeet bij de ingang staan en wachtte tot God voorbij zou komen. En zie, toen de profeet zo stond te wachten, kwam er een geweldige storm, die zo krachtig langs de grot loeide dat hele rotsmassa's als kaf voor hem uit stoven!
[9] Toen dacht de profeet: 'Ah, dat was dus God! God bevindt Zich dus in die geweldige storm en maakt Zich zo aan de mensen kenbaar!'
[10] Maar meteen zei een stem tegen hem: 'Je vergist je! In de storm was God niet. Wacht maar, God komt nog wel voorbij!'
[11] Toen wachtte de profeet. En zie, niet lang na de storm trok er een geweldige vlammenzuil, dus een machtig vuur, langs de grot, en de profeet zei: 'God, U openbaart Zich dus in het vuur aan ons mensen?'
[12] En weer sprak een duidelijke stem: 'Nee, ook in het vuur ging God niet langs de grot! Maar wacht! Nu zal God pas voorbij komen!'
[13] En de profeet wachtte met angst en beven. Terwijl hij zo wachtte, trok een zacht ruisen langs de ingang van de spelonk, en in dit zachte ruisen was God.
[14] En de stem sprak weer: 'Wie God wil zien, moet Hem in de liefde, de deemoed, de zachtmoedigheid, het geduld en de ontferming zoeken; wie Hem ergens anders en met andere middelen en op andere wegen zoekt, vindt God niet!'
[15] En kijk, wat die stem tegen de grote profeet in die spelonk heeft gezegd, zei ik nu ook tegen jullie, en ik heb jullie de ware weg gewezen! Als jullie de enige, ware God langs deze weg zoeken, dan zullen jullie Hem ook vinden, maar langs jullie wegen nooit. Dát zeg ik jullie! - Hebben jullie dat begrepen?'
«« 100 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.