Een verklaring van de materialisaties

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 15 / 229 »»
[1] (Rafaël): 'Eigenlijk ben ik uit mijzelf evenmin in staat om iets te doen als jij, maar ik ben een zuivere geest en heb hier slechts een lichaam, dat is samengesteld uit de stoffen die in de lucht aanwezig zijn. Als geest kan ik echter helemaal met de wilsgeest van de Heer worden vervuld en dan hetzelfde doen als de Heer Zelf. Als ik dus met de geest van de Heer vervuld ben, heb ik geen andere wil dan die van de Heer en kan ik onmogelijk iets anders willen dan alleen wat de Heer wil. Wat de Heer wil, is er dan ook meteen.
[2] Kijk, alles wat op deze of ook op een andere aarde bestaat en groeit, is - net als de aarde - ook een wonder dat voortkomt uit de wil van de Heer. Alleen neemt de Heer daar, terwille van de vorming van het verstandelijk vermogen bij de schepselen, een bepaalde noodzakelijke, trapsgewijze volgorde in acht en laat Hij het een uit het ander geleidelijk aan enkel door Zijn wil ontstaan. Als de Heer dat terwille van de vorming en consolidatie van de intelligente en levende schepselen niet zou doen, dan zou Hij, gezien Zijn almacht, een wereld ook ogenblikkelijk kunnen scheppen zoals Hij een bliksem schept en laat werken.
[3] Kijk, in de lucht van de aarde zijn alle substanties en alle stoffen van een hele aarde in vrije toestand aanwezig! Jij kunt ze weliswaar met je aardse zintuigen niet waarnemen, maar voor een volmaakte geest is dat net zo gemakkelijk als het voor jou is om een steen op te rapen en te zien dat het geen vis en ook geen stuk brood is. En het is voor een geest dan ook gemakkelijk om bijvoorbeeld voor een bepaald voorwerp de nodige stoffen samen te voegen, namelijk uit de lucht, en deze ogenblikkelijk die vorm te geven die zij binnen de natuurlijke orde pas na verloop van tijd zouden hebben gekregen.
[4] Maar hoe dat voor een volmaakte geest mogelijk is, dat is nu precies wat de natuurlijke mens, zolang hij in zijn geest niet volledig is wedergeboren, onmogelijk kan bevatten en kan begrijpen. En dat kan ik je dan ook niet nader uitleggen. Toch wil ik je in het kort iets vertellen over een aantal verschijnselen in de natuur .
[5] Kijk, in alle kiemen van planten en bomen bevindt zich in een klein en teer omhulsel een aparte intelligentie in de vorm van een vonkje, dat zo klein is dat het voor jouw oog niet meer zichtbaar is! Dit vonkje is het eigenlijke, eerste, natuurlijke leven van het zaad en later van de hele plant. Stel je nu eens een bijna ontelbaar aantal van de meest verschillende planten en bomen voor, die natuurlijk ook allemaal verschillende zaden dragen, met in hun kiemhulsjes ook net zulke verschillende geestelijke intelligentievonkjes!
[6] Wanneer je nu verschillende zaden in de aarde stopt, worden zij week door de warmte en door het vocht dat de aarde heeft opgezogen uit de lucht; het geestelijke vonkje wordt actief en herkent heel duidelijk bepaalde stoffen in de lucht die het omgeeft, begint deze, door de wilskracht die het eigen is, aan te trekken en vormt daaruit precies die plant met haar vorm en vrucht, waarvoor het van de Heer de passende intelligentie en de overeenkomstige wilskracht heeft gekregen om deze te vormen.
[7] Zou jij met je verstand, met je zintuigen en met je wil ook in staat zijn de voor een bepaalde zaadkorrel bestemde stoffen op te sporen uit de lucht die de zaadkorrel omgeeft? Beslist niet, want jij eet en drinkt immers ook om je te voeden, maar je hebt er toch geen vermoeden van, hoe jouw geest, die je tot nu toe nog volledig onbekend is en die als de geheime liefdeswil van God in het hart van je ziel woont, door zijn wil en door zijn grote intelligentie, uit de spijzen die jij tot je hebt genomen precies die stoffen selecteert en ze daarheen dirigeert waar zij beslist noodzakelijk zijn om al je verschillende lichaamsdelen te vormen.
[8] Als je eens goed nadenkt over wat ik je nu heb gezegd, dan zul je overal precies zulke wonderen zien als deze, die ik zichtbaar voor jou volgens de wil van de Heer in een oogwenk heb gedaan, - alleen met dat verschil dat ik als volmaakte geest door de wil van de Heer ogenblikkelijk uit de lucht kan samentrekken, wat een eenvoudige nog helemaal onvolmaakte geest met zijn beperkte intelligentie en eveneens beperkte wilsmacht slechts stukje bij beetje kan doen.'
«« 15 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.