Het ineenstorten van verkeerde geloofssystemen uitgelegd uit Jesaja 3, 6 27

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 176 / 229 »»
[1] (De Heer) : ' Maar dan is alles verwoest en met de grond gelijk gemaakt. Wie ook maar enige schuld gegeven kan worden dat hij door zijn onbarmhartige zelfzucht ook bijgedragen heeft aan het algemene ongeluk van de volkeren, valt helaas jammerlijk ten offer aan de algemene volkswraak. Maar wat dan? De mensen hebben dan helemaal geen enkele leider, geen goede en ook geen slechte. Ze bevinden zich in de grootste anarchie, waarin uiteindelijk iedereen kan doen wat hij wil; een andere, sterkere, kan hem echter ook naar hartelust straffen.
[2] Dan komen de wijzeren bij elkaar en zeggen: ' Zo gaat het niet, zo kan het niet langer! Wij wijzere en machtiger mannen willen samenwerken en het volk er toe brengen om met ons een wijs opperhoofd te kiezen. En het is een verheven huis, dat twee broers met veel erkenning en ervaring herbergt!' Wat gebeurt er dan vervolgens? De profeet zal het ons precies vertellen! En wat zegt de profeet?
[3] Luister! Hij zegt: 'Dan zal de ene broeder de andere uit zijn broeders huis grijpen en zeggen: 'jij hebt kleren (kennis en ervaring), wees onze vorst en help bij dit verval!' (Jesaja, 3, vers 6) Maar hij zal dan zeggen en zweren: 'Luister, ik ben geen arts, en er is noch brood (het goede van het geloof) noch kleding (waarachtig geloof) in mijn huis! Maak mij daarom geen vorst van het volk!' (vs 7) Want Jeruzalem is rijp en valt, en Juda (de latere tijd) is eveneens gevallen; want hun taal en hun daden zijn tegen de Heer doordat zij de ogen van Zijn majesteit (het licht van Zijn wijsheid) weerstreven. (vs 8) Dat is voor iedereen zichtbaar en bekend. Hun wezen is niet verborgen; want zij beroemen zich op hun zonde zoals in Sodom en Gomorra, en zij zijn brutaal en verbergen zich zelfs niet. Wee hun ziel; want daarmee storten zij zichzelf helemaal in het ongeluk! (vs 9)
[4] Maar de gekozen vorst, die Ikzelf mogelijkerwijs ook zou kunnen zijn, zegt verder: 'Ga heen en predik eerst voor de rechtvaardigen, opdat zij goed worden, dan zullen zij de vrucht van hun werken eten! (vs 10) Wee echter de tragen en goddelozen; want zij zijn altijd slecht, en hun zal vergolden worden naar hun werken en zoals zij het verdiend hebben! (vs 11) Luister, daarom zijn kinderen vorsten van Mijn volk, en zelfs vrouwen heersen over hen. Mijn volk, je (verkeerde) troosters verleiden je (Denk aan Rome!) en verwoesten de weg die je moet gaan!(vs 12)
[5] Maar de Heer staat daar om recht te spreken, en is nu opgetreden om de volkeren te richten.(vs 13) En de Heer komt om gericht te houden met de Oudsten van Zijn volk (de Schrift) en met Zijn vorsten (de in de laatste tijd tot leven gewekten); want jullie (Farizeeën en Romeinen) hebben de wijngaard verwoest en het geroofde van de armen is in jullie huis.(vs 14)
[6] Waarom vertrappen jullie Mijn volk, en waarom mishandelen jullie alle ellendigen? Zo spreekt nu met grote ernst de Heer.(vs 15)
[7] En de Heer spreekt verder: Omdat de dochters van Sion trots zijn (de valse leer van de hoer van Babel) en met een gestrekte hals en met opgemaakt gezicht lopen, trots ( overmoedig) rondlopen, kwispelstaartend (als een hongerige hond) en aan hun voeten kostbaar schoeisel dragen (vs 16), zal de Heer de schedel van de dochters van Sion kaal scheren (het verstand afnemen) , en daarmee zal Hij nog hun enige en beste sieraad afnemen (vs 17).
[8] In die tijd zal de Heer ook de sieraden van hun kostbare schoenen wegnemen (de blindgelovigen), en de banden (trouwe aanhangers) en de gespen ( de verschillende orden) (vs 18), de kettingen, armbanden en de kappen (het bijgelovige gildenwezen) (vs 19), de gouden lovertjes, sierranden, alle gouden koordjes, muskusappels, oorringen (vs 20), ringen en haarbanden (vs 21), feestkleren, mantels, sluiers en de (grote) buidels (vs 22), spiegels, capes, galons en de bloezen (allemaal de schitterende ceremonie van de hoer van Babel) (vs 23) .Dan zal de goede geur tot stank worden, de goede gordel tot een losse band, gekruld haar (slangensluwheid van de hoer van Babel) tot een kaal hoofd en haar ruime mantel zal een nauwe zak worden; en dat alles zal in de plaats komen van haar vermeende schoonheid. (vs 24)
[9] jouw gepeupel zal door het zwaard vallen, en je krijgslieden zullen vallen in de strijd.(vs 25) En haar poorten zullen treuren en klagen (omdat niemand er meer door naar binnen willen gaan) , en zij zal jammerlijk op de grond zitten. (vs 26) In die tijd zullen er door oorlogen zo weinig mannen zijn, dat dan zeven vrouwen één man zullen aangrijpen ( of uit de zeven sacramenten zal er slechts één worden) en ze zullen zeggen: Wij zullen onszelf voeden en kleden, maar laat ons jouw naam dragen opdat onze smaad van ons weggenomen wordt! ' (vs 27)
[10] En zie, Mijn vrienden: Wat de profeet toen gezegd heeft zal zeker in vervulling gaan, zo zeker en waar als Ik het jullie nu Zelf heb uitgelegd. Want de mensen kunnen de waarheid voor een langer tijdsbestek niet verdragen, worden moe en verzinken altijd weer in hun oude, gericht en dood brengende traagheid, en dan is er werkelijk niets anders aan te doen dan met de uiterste middelen de mensen weer te wekken en hen weer als vanouds op de wegen en bergpaden van het licht en het leven te brengen.
[11] Daarom zeg Ik jullie nu nog eenmaal: Waarschuw de mensen vooral voor de geestelijke luiheid; want daarmee beginnen alle kwade dingen waarover de profeet gesproken heeft, en Ik moet ze helaas toelaten! Denk daarover na, dan zullen we er in de herberg nog een woordje over spreken! -En nu gaan we daar ook dadelijk heen; want we zullen in deze nacht nog veel te doen krijgen!'
«« 176 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.