De oorlogen van Jehova

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 19 / 229 »»
[1] (Rafaël): 'Zoals de zeven geesten of speciale eigenschappen in God zich op dat punt als het ware in een voortdurende strijd bevinden, zodat de ene ook de andere steeds tot activiteit uitdaagt, zo kun je op min of meer gelijke wijze dezelfde strijd ook heel gemakkelijk in alle schepselen van God waarnemen.
[2] De liefde als zodanig is blind en haar streven is alles naar zich toe te trekken. Maar in dit streven ontvlamt zij en ontstaat er licht en daarmee begrip en inzicht in haar.
[3] Zie je nu niet hoe het licht tegen het op zichzelf staande streven van de pure liefde strijdt en haar tot orde en bezinning brengt?!
[4] Door deze strijd of oorlog ontwaakt echter tegelijkertijd de wil als werkende arm van de liefde en haar licht, die datgene wat het licht wijs geordend heeft, ten uitvoer brengt.
[5] Dan wordt uit het inzicht van de liefde door haar licht en door de kracht van beide, ook tegelijkertijd de orde te voorschijn geroepen en deze strijdt verder tegen al het onordelijke door het licht en door de wil van de liefde, en daarin vind je weer een eeuwig voortdurende oorlog van Jehova zowel in Hem als in alle schepselen.
[6] Dat zou zo allemaal wel goed zijn, als men er maar voor in kon staan dat datgene wat de vier geesten, al is het nog zo mooi geordend, ten uitvoer brachten, daarmee reeds stand zou houden. Maar alle werken van de eerste vier geesten, al zijn ze nog zo prachtig, lijken nog sterk op het spel van kinderen, die weliswaar met veel animo en plezier veel dingen heel meesterlijk geordend ten uitvoer brengen, maar na korte tijd geen plezier meer hebben in hun product en het dan nog ijveriger vernielen dan zij het eerst gemaakt hebben. En echt, vriend, zo zou het er met het voortbestaan van al het geschapene nog heel kwalijk uitzien!
[7] Om dat echter te voorkomen verheft zich uit de vier geesten, en wel tengevolge van de grote voldoening over het volledige welslagen van het werk, de ernst als vijfde geest in God alsook in Zijn schepselen, en deze geest strijdt dan voortdurend tegen de verwoesting en vernietiging van de eenmaal ontstane werken, zoals ook een verstandig en ernstig geworden mens, die bijvoorbeeld een huis voor zichzelf heeft gebouwd en een wijngaard heeft aangelegd, alles zal doen voor het onderhoud en het gebruik van het huis en de wijngaard, maar niet om bijvoorbeeld het huis en de wijngaard zo snel mogelijk weer te verwoesten, zoals ik je dat eerder bij de ontstane werken van de kinderen heb laten zien. En zie, dat is -zoals reeds gezegd - alweer een oorlog van Jehova!
[8] Maar het gebouwde huis vertoont mettertijd toch nog gebreken en de wijngaard wil nog steeds niet de gewenste oogst opleveren en de bouwer betreurt de moeite en de ernst waarmee hij ijverig aan het werk ging en hij zou daarom alles willen vernietigen en er iets heel anders en nieuws voor in de plaats opbouwen; maar dan treedt de zesde geest op tegen die ernst en deze heet -zoals reeds gezegd - geduld. En kijk, die zorgt er dan voor dat het huis en de wijngaard behouden blijft! En dat is alweer een nieuwe oorlog van Jehova!
[9] Welnu, het geduld op zich zou echter, ook al is het verenigd met de eerdere geesten, noch aan het huis noch aan de wijngaard speciale verbeteringen aanbrengen, maar alles mooi laten zoals het was, maar dan komt de zevende geest, namelijk de barmhartigheid, die zachtmoedigheid, zorgzaamheid, vlijt, liefdadigheid en vrijgevigheid in zich heeft. En zie,.de mens verbetert zijn huis dan zo goed, dat er geen mankementen van enige betekenis meer aan te vinden zijn, en hij spit en bemest de wijngaard, zodat deze hem al gauw een rijke oogst oplevert! En zie, dat is dan weer een strijd of een oorlog van Jehova in de mens evenals in God en in de engel!
[10] En zo is het ware, volmaakte leven in God, in de engel en in de mens voortdurend een strijd van de zeven geesten, die ik je nu heb laten zien. Maar deze strijd is zowel in God als in de engel niet zodanig, dat één van de zeven geesten ernaar streeft om de andere geesten te onderdrukken en werkeloos te maken, maar de strijd is er eeuwig op gericht, dat de ene geest de andere steeds met al zijn kracht en macht ondersteunt, zodat dus iedere geest volkomen in de andere aanwezig is. En zo is de liefde in alle andere zes geesten aanwezig en eveneens het licht of de wijsheid in de liefde en in de andere vijf geesten en zo verder, zodat in elke geest ook alle andere volledig werkzaam en aanwezig zijn en elkaar voortdurend in de mooiste harmonie ondersteunen.'
«« 19 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.