Wonder op wonder

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 21 / 229 »»
[1] Toen Lazarus met Rafaël bij ons kwam, hoorde hij nog hoe men aan alle kanten met verwondering sprak over Mijn leer - over de wonderen, over de oorlogen van Jehova, over de zeven oergeesten in God en over de zogenaamde val van de engelen; Agricola, de Romein, vond het jammer voor Lazarus dat hij niet bij zo'n heilig en buitengewoon belangrijk onderricht van Mij aanwezig was geweest.
[2] Daarop antwoordde Lazarus: 'Ik dank je voor je speciale belangstelling! Maar precies hetzelfde wat de Heer jullie door Zijn overgrote genade hier in huis zo vriendelijk heeft uitgelegd, heeft deze meer dan wijze en door de wil van de Heer ook vrijwel almachtige jongeman mij buiten verklaard en duidelijk gemaakt.
[3] Als bewijs heb ik hier deze twee bekers van zuiver goud, waarvan - om mij het werken van een volmaakte geest aanschouwelijker en begrijpelijker te maken - de ene op mijn hand langzaam vanaf de bodem tot de bovenste rand werd geschapen en de tweede in een oogwenk ontstond! De aanleiding daartoe was het wonderbaarlijke en plotselinge verschijnen van de vele banken, tafels, tenten en het tafelgerei, de tafelkleden en de uiteenlopende spijzen en dranken. Er werden ongeveer acht tot negenhonderd mensen uit alle windstreken volgens hun eigen gewoonte uitstekend bediend en toch is de vreemdelingen geen kruimel uit mijn voorraad voorgezet! Omdat dat allemaal voor mijn eigen ogen gebeurde, was het wel te begrijpen dat ik vroeg hoe hij dat allemaal tot stand kon brengen. En hij legde mij alles zo goed en zuiver uit, dat ik alles wat hij mij duidelijk maakte, volkomen heb begrepen.
[4] Vervolgens kwam het gesprek op het oude boek van de oorlogen van Jehova, op de zeven geesten van God en op de val van de engelen met hun engelenvorst Lucifer. En zie, deze schijnbare jongeman onthulde mij alles en zorgde bovendien dat zijn hele, meer dan een uur durende toespraak over deze zeer belangrijke dingen in een boek werd opgeschreven, dat ik je meteen zal laten zien, als een tweede bewijs voor het feit dat ik alles wat jullie gehoord hebben, ook gehoord heb, en dan kun je het daarin zelf ter vergelijking nalezen!'
[5] Agricola zei: 'Daar doe je echt heel goed aan en het was heel verstandig en wijs van je, datje de wonderbare jongen daartoe hebt overgehaald, want deze les was te belangrijk om niet woordelijk te worden opgeschreven. Hier hebben ook twee leerlingen van de Heer geschreven, maar alleen, naar verluidt, de hoofdpunten van de grote toespraak. Haal daarom je boek en breng het hier, opdat wij het allen kunnen zien en vergelijken!'
[6] Toen wendde Lazarus zich tot Mij en zei: 'O Heer, zegt U mij ook of het nu het moment is om de Romeinen het boek te laten zien!'
[7] Ik zei: 'O natuurlijk, ga het maar halen! Het zal niemand schaden als hij die belangrijke les nog een keer hoort.'
[8] Toen ging Lazarus naar zijn vertrek en bracht zelfvol verbazing en grote vreugde het boek, legde het voor de Romein op tafel en zei daarbij : 'Kijk, vriend, hier is het wonderbaarlijk geschreven boek! Lees het van het begin tot het eind hardop voor, opdat alle aanwezigen nog een keer kunnen horen wat voor belangrijke dingen Rafaël en de Heer ons hebben geopenbaard!'
[9] Agricola zei: 'Dat zal ik ook meteen doen, als het schrift maar goed leesbaar is!'
[10] Daarop opende de Romein het boek, vond het geschrevene in de Griekse taal uiterst helder en duidelijk en las het geschreven woord aan alle aanwezigen van het begin tot het eind voor, wat dan ook bijna een uur duurde en allen die hier voor het merendeel de Griekse taal machtig waren, raakten er niet over uitgepraat dat Mijn eerdere les er helemaal woord voor woord in stond.
«« 21 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.