De verwijzing van de Heer naar Messiaanse voorspellingen

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 27 / 229 »»
[1] Pas daarna wendde Ik Mij weer tot Helias en zei tegen haar: 'Luister nu, mooie Helias! Je hebt daarnet gezegd dat Ik als groot profeet net zo goed een Messias zou kunnen zijn en ook ben, als iedere andere grote en ook kleine profeet, want volgens jouw oordeel, dat beslist de moeite waard is, is in zekere zin ieder mens een Messias en heiland van de mensen, die hen door het licht van de volle waarheid bevrijdt uit het duistere slijk van leugen, bedrog en van licht verstoken bijgeloof. En omdat Ik dat nu juist doe, ben Ik ook waarachtig een Messias van de mensen die Mij horen en Mijn leer toepassen. Dat is een heel goed oordeel van jou, een jonge jodin, die door een oude en eerlijke rabbi goed werd onderricht. Alleen wat je geloof aan één God betreft blijf je - en dat volledig terecht - bij de oude God van Abraham, Isaak en Jacob.
[2] Toch moet Ik je op meerdere plaatsen uit de profeten opmerkzaam maken die juist Mij Zelf in hun schild dragen. Die zul je dan gemakkelijker en zuiverder kunnen begrijpen dan tot nu toe het geval kon zijn. Zie, er staat onder andere in Jesaja:
[3] 'Een jonge dochter zal ontvangen en een zoon baren, die genoemd wordt God met ons. (Jes. 7,14)
[4] Een knaap is ons geboren, en een zoon is ons gegeven op wiens schouders de heerschappij is, en men zal Hem noemen Wonderbaar , God, Held, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. (Jes. 9,5)
[5] Op die dag zal men zeggen: 'Zie, Hij is onze God, die wij verwachtten om ons te bevrijden! Deze is Jehova, die wij verwachtten Laat ons jubelen en ons verheugen in Zijn heil!' (Jes. 25,9)
[6] De stem van een roepende in de woestijn: 'Bereid de weg van Jehova, en effen in de woestijn een voetpad voor onze God, en met name alle vlees zal dat zien. Ges. 40,3-5)
[7] Zie, Jehova komt met kracht, en Zijn arm zal heersen! Zie, Zijn loon is bij Hem! Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden. (Jes. 40,10-11)
[8] En Jehova sprak: 'jubel en verheug u, dochter van Sion! Zie, Ik kom om in uw midden te wonen, want dan zullen vele volkeren Jehova toegedaan zijn op Zijn dag. (Zach. 2,10-11)
[9] Ik, Jehova, riep u in gerechtigheid en zal u tot een verbond van het volk geven; Ik, Jehova want dat is Mijn naam zal Mijn heerlijkheid aan geen ander geven. (Jes. 42,6.8)
[10] Let op de komende dagen, wanneer Ik aan David een rechtmatige spruit zal verwekken die als koning zal heersen en recht en gerechtigheid op aarde zal brengen! En dit is Zijn naam: Jehova, onze gerechtigheid.' (Jes. 23,5-6)
[11] Kijk, Helias, zo verkondigden de profeten Mij in de oude en zelfs in deze laatste tijd! En de doper en prediker Johannes was met name de stem van de roepende in de woestijn, die de wegen enigszins voor Mij effende en over Mij zei: 'Zie, daar komt het Gods lam, dat de zonden van deze wereld wegneemt!'
[12] Ook al denk jij dat Elia nog voor de Messias moet komen en iedereen moet voorbereiden op de grote komst van de Messias, die Jehova wordt genoemd, dan zeg Ik je: Elia was er al in die Johannes, en Ikzelf ben er nu ook. Ik kwam naar Mijn eigendom en zie, de Mijnen herkennen Mij niet! Hoe bevalt je dit nu?'
«« 27 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.