De verschillende fasen van zaligheid van voleindigde zielen.

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 7)

«« 67 / 229 »»
[1] (De Heer) : 'Dat alles staat zo'n voleindigde ziel dus zeker en zelfs noodzakelijk te wachten, en toch is deze eigenschap van een ziel die zijn leven voleindigd heeft, te beschouwen als een laagste graad van de eigenlijke grote zaligheid, omdat dat een voleindigde ziel op den duur net zo tegen zou gaan staan als het jou hier zou gaan tegenstaan wanneer je dit landschap, al is het nog zo mooi, honderd jaar achter elkaar zou moeten bekijken en bewonderen.
[2] De hogere zaligheid van een ziel is toch duidelijk alleen maar gelegen in het feit, dat de volmaakte zielook met de waarachtig goddelijke scheppingskracht is toegerust, en vanuit een wijsheid, die aan Gods wijsheid gelijk is, alles tot stand kan brengen wat God Zelf op precies dezelfde wijze bewerkstelligt en voortbrengt.
[3] Een nog hogere en eigenlijk al haast allerhoogste zaligheid van een volmaakte ziel is, dat zij God, de enige Heer en Schepper der oneindigheid, als haar grootste levensvriend steeds maar bij zich kan hebben, en Hem mateloos en grenzeloos kan liefhebben, en met Hem in een enkelogenblik de hele geestelijke en materiële schepping kan overzien.
[4] Maar het toppunt van zaligheid van een volmaakte ziel is dat zij zich, geheel met God door de liefde één geworden, ook in de volledige goddelijke vrijheid bevindt.
[5] Dat hetgeen Ik je nu gezegd heb de volle waarheid bevat, kun je reeds met je lichamelijke ogen zien aan deze jonge dienaar van Mij. Je vroeg Mij al een paar maal wat er met deze jongeman aan de hand is, waar hij vandaan komt en wie hij is. En nu zal Ik het je vertellen:
[6] Kijk, deze jongeman is reeds lang een zuivere geest, maar heeft al ooit op deze aarde als mens in een lichaam geleefd! Zijn naam was Henoch en hij was de eerste profeet van de eerste nakomelingen van Adam, aan wie hij onderricht gaf over God.
[7] Daar zijn ziel in die oertijd van de mensen van deze aarde in de hoogste en zuiverste liefde tot God ontbrandde, loste die liefde zijn lichaam op in een etherische substantie, waarmee de vrijgekomen ziel bekleed werd en waardoor zij ogenblikkelijk voor altijd een aartsengel werd van Gods hoogste hemelen, dat wil zeggen van de hoogste goddelijke vrijheid, wat je goed kunt opmaken uit het feit dat zij hier nu vlak bij Mij is.'
[8] Nu zette Agricola grote ogen op en zei: 'Wat? Dat moet een geest zijn, en nog wel een pure en volkomen geest?! Maar hij heeft toch zichtbaar een huid, vlees en bloed, en hij eet en drinkt toch zoals wij !
[9] Dat hij net als U wonderbaarlijke dingen kan doen, heb ik voor mezelf verklaard uit het feit dat hij allang Uw leerling moet zijn en als zodanig van U daarvoor de nodige wijsheid en macht heeft gekregen; als volkomen zuivere geest zouden wij mensen hem toch immers niet kunnen zien. Als je hem vastpakt voelt hij helemaal aan als een natuurlijk mens. Maar U hebt het gezegd en ik moet U geloven, hoewel dat mijn hele denken nog meer in verwarring brengt. Hoe kan nu deze zuivere geest een lichaam hebben?'
[10] Ik zei: 'Ik heb je al eerder gezegd dat we nu heel wat kunnen bespreken, omdat we daar tijd voor hebben, en dus zullen we ook daar nog wel mee in het reine komen. Kijk, daar staat Mijn Rafaël - Henoch al voor ons, en Ik zeg je nu dat je datgene wat je nog meer wilt weten met hem zelf kunt bespreken, want hij zal je precies dezelfde informatie geven als Ik zou doen, en wat hij je zal vertellen en laten zien, zal hij je vanuit zijn geheel zelfstandige vrijheid, macht, wijsheid en kracht vertellen en laten zien, omdat hij zich die vanuit God volledig heeft eigen gemaakt. Begin je onderzoek dus maar met hem!'
«« 67 / 229 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.