De werkzaamheid van de geesten

Jakob Lorber - Het Grote Johannes Evangelie (deel 9)

«« 143 / 214 »»
[1] De visser zei: 'Ja, Heer en Meester, nu is het mij helemaal duidelijk; maar nu zou ik bovendien nog willen weten waar de activiteit van een volmaakte ziel in de grote wereld aan gene zijde dan wel voornamelijk uit bestaat. Op deze harde aarde zijn er voor de mensen natuurlijk vele duizenden soorten dingen te doen, als hij wil leven - maar wat is er dan in de grote geestelijke wereld aan gene zijde te doen? Wordt daar ook geploegd, gezaaid en geoogst ter wille van het levensonderhoud?'
[2] Ik zei: 'Jawel, vriend, ploegen, zaaien en oogsten - maar natuurlijk op een andere manier en in een andere zin dan op deze materiƫle wereld gebeurt.
[3] Kijk, zonder de grote activiteit van de geesten, en met name de volmaakte geesten, zou er op geen enkele aarde iets ontstaan! Er zou niet alleen niets groeien en geen levend wezen op de aardbodem rondwandelen, maar er zou ook nooit een zon of een aarde zijn ontstaan en al helemaal niet voortbestaan.
[4] De mensen ploegen weliswaar de aarde en strooien het zaad in haar voren; maar het is aan de geesten om het ontkiemen, het groeien en het rijpen van de vrucht te bewerkstelligen. Daaruit zul je nu wel begrijpen dat er met name voor de volmaakte geesten ook voor de voor jullie zichtbare wereld, zowel hier op deze aarde als op alle andere hemellichamen, veel valt te werken en te doen, maar nog meer ten behoeve van de juiste ontwikkeling van de ziel en de vervolmaking van de mensen -reeds in het leven op deze aarde, en nog veel meer daarna aan gene zijde. Want er komen immers steeds heel wat meer vaak hoogst onvolmaakte zielen naar de grote wereld aan gene zijde dan volmaakte, en met name van deze aarde. De onvolmaakte, slechte zielen zouden deze hele aarde met behulp van de ongegiste natuurgeesten weldra dermate bederven dat er geen gras, geen struik, geen boom meer zou kunnen groeien en geen dier en geen mens meer zou kunnen bestaan.
[5] Alleen door de liefde, wijsheid en macht van de volmaakte geesten worden de slechte, onvolmaakte zielen aan gene zijde daarin tegengehouden, geleidelijk aan verder ontwikkeld en zo mogelijk ook stap voor stap dichter bij het rijk Gods gebracht.
[6] Hoe de volmaakte geesten dat allemaal tot stand brengen, is echter niet in woorden weer te geven; maar wanneer jullie zelf in de geest opnieuw en wedergeboren zullen zijn, zal jullie wel duidelijk en begrijpelijk worden hoe de geesten werken en dingen tot stand brengen. - Heb je dat ook begrepen?'
[7] N u zei dezelfde visser weer: 'Ja, beste Heer en Meester, en ik dank U voor Uw meer dan grote geduld met ons zwakke en nog zeer onnozele mensen! O, het zal zeker nog een hele tijd duren voordat wij, die temidden van louter wonderen leven, die wonderen zullen begrijpen! Wij zien en drinken water en weten niet in het minst wat het is. ook zien wij het vuur en het licht daarvan en voelen de gloed en de warmte ervan, maar weten niet in het minst wat het is en wat de eigenlijke oorzaak is van het ontstaan ervan. Maar hoe het ook zij, wij zijn nu al buitengewoon blij en opgewekt, omdat wij door Uw overgrote genade en liefde nu de onfeilbare weg naar de volle en levende waarheid hebben ontvangen. O, beste Heer en Meester, help ons ook steeds met Uw genade, zodat wij nooit moe, zwak en traag worden bij het bewandelen van deze weg tot aan het lichtende doel!'
[8] Ik zei: 'Wie gelooft en de juiste wil heeft, zal ook datgene bereiken waar hij ernstig naar streeft; en ook jullie zullen het doel snel en gemakkelijk bereiken, aangezien jullie nu aan Mijn zijde al meer dan de halve weg naarstig hebben afgelegd!'
[9] Toen Ik de vissers volkomen tevredengesteld had met Mijn onderricht, bedankten ze Mij nogmaals, trokken zich terug en spraken onder elkaar over wat ze hadden gehoord en prentten het stevig in hun geheugen.
«« 143 / 214 »»
Graag willen wij u wijzen op het grote belang van aanschaf van de originele boekwerken die hier digitaal kunnen worden ingezien. Hiermee bevordert u de voortgang van de werkzaamheden m.b.t. herdrukken en uitgifte van nieuwe vertalingen, en niet te vergeten het beschikbaar houden van boeken voor een grote groep mensen die niet vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen. Informatie over het bestellen van deze boeken vindt u op www.lorber.nl.