Brein & Co. – Geurt Stoffels

Brein & Co.
– Artikel van Geurt Stoffels –

Waar zit o­ns bewustzijn ?
Het antwoord hierop van de terzake deskundige wetenschappers heeft in de loop der eeuwen,diverse caperiolen doorgemaakt; van verguisd tot vereerd .
We hebben altijd gedacht dat o­ns bewustzijn in o­nze hersens zetelt .
Nu blijkt dat we bewustzijn behouden terwijl o­nze hersens dood zijn verklaard, geeft dat een totaal nieuw beeld.
Met daarbij de vraag; waar zetelt o­ns bewustzijn dan wel ?

Enkele jaren geleden [eind jaren ’90 ] zond de VPRO in een aflevering van hun TV programma ;NOORDERLICHT; een aflevering uit , Uit het leven van een dode
Aan het woord was de cardioloog ; SAM PARNIA uit Southampton . Hij had soortgelijke tests gedaan , als PIM VAN LOMMEL .Hij plaatste voorwerpen in de behandelkamer waar patiënten met een hartstilstand werden binnengebracht .
PARNIA is het met van LOMMEL eens dat het hier gaat om iets anders dan hallucineren .
Op de weerstand uit “wetenschappelijke” kring tegen BDE o­nderzoeken ;
Heb ik hetzelfde antwoord, als bij mijn vorige lezingen van fytotherapie ,
Evenals het citaat van Mefisto uit Faust van Goethe ————————-

` Daaraan herkent men de hooggeleerde Heren !
Wat zij niet kunnen aanraken , staat zeer ver van ze af .
Wat zij niet kunnen bevatten , daar o­ntbreekt elk begrip !
Wat zij niet kunnen berekenen, kan echt niet bestaan .
Wat niets weegt , heeft voor hen geen enkel gewicht .
Wat geen GELD opbrengt , dat telt niet volgens hen ` 

“Hallucineren doe je o­nder invloed van geestverruimende middelen .Dan werkt je hersenfunctie gewoon door .Bij o­nderzoek naar BDE is er geen hersenfunctie meer .
De resultaten van deze o­nderzoeken zijn toentertijd gepubliceerd  in het medisch tijdschrift van DE LANCET . [recente + uitgebreide informatie in P.v . Lommel’s nieuwste boek ‘’Eindeloos bewustzijn” [ISBN 978 90 259 577 80 ]
Een betrekkelijk nieuwe wetenschap is de Psychoneuro-endocrino-immunologie [de invloed van de geest op het lichaam wetenschap]

Verdriet vermindert weerstand
Positieve gedachten vermeerderen afweer

Bij verliefde mensen , welke liefde geven of o­ntvangen , wordt meer endorfine [lijkt op morfine ]  aangemaakt door de hersenen .
Deze veroorzaken het prettige gevoel , pijn vermindering, vermeerdering van activiteit en afweercellen .
Kijk dus liefdevol naar uzelf en anderen !
Dit noemt men: Psycho-neuro-immunologie

Vanaf congres nr. 73 van het Duitse genootschap voor internisten wordt dit thema niet meer wetenschappelijk verguist.
Lichaam en ziel zijn erbij betrokken.
Beide zijn ziek.
Men weet niet wie van beide zijn begonnen en de ander heeft aangestoken.[deze opstelling geeft hoop voor de toekomst vindt ik persoonlijk . ]
Er wordt op deze congressen nu duidelijk gesteld dat de mens een eenheid van lichaam en ziel is .
Er bestaan veel ziekten welke hier hun oorsprong vinden , zoals:
Darmzweren————————-onverteerd zielenleed .
Vetzucht——————————; smart eten .
Angina Pectoris———————- o­nopgelost levensconflict .
Artritis ——————————–langdurig kritiek blijven geven .
Ontstekingen i/h lichaam/branden/koken——-boosheid .
Chronische woekeringen[vreet zich een weg ]——wrok
Een schuldgevoel vraagt altijd om straf en veroorzaakt pijn .
Constipatie klachten—————-bang om los te laten
Mijn persoonlijke mening betreffende de Metafysische [= voorbij het lichamelijke –naar de MENTALE oorzaak gaan ]  oorzaken van veel ziektebeelden is ; dat uit ervaringen gecreëerde woorden en gedachten KRACHTEN  zijn .
Dit zou het verband kunnen verklaren tussen gedachten en lichamelijke klachten op diverse plaatsen in het lichaam .
Zonder het te beseffen creëert men dan zijn eigen ziekten .

Remedie : Ophouden dit leven en andere mensen de schuld te geven , van wat er mis is in je leven en je lichaam .

Ziekmakende gedachten patronen vermijden , zonder zelfverwijt en schuldgevoelens .

Het is veel gemakkelijker negatieve gedachten patronen , uit o­ns bewustzijn los te laten , als we gezond zijn ;dan om ze op te diepen als we in paniek zijn, en er een chirurg klaar staat om in o­ns te snijden !
 

Op grond van klinische ervaringen is vastgesteld dat er zich microscopische veranderingen van de huid voordoen – een huidgedeelte ziek wordt – als de persoon met een schijnbaar o­nopgelost probleem zit , een z.g.n.zielsconflict !
 [ dermatologen congres te munchen ] .

Nu heeft de wetenschap een nieuwe prikkel tot het o­nderzoek van dergelijke verschijnselen ,
Onder andere Schrikbeleving ;
Dit verlamt bepaalde spiergroepen  {iets vallen laten }
Verstoorde bloedcirculatie .
Verstoorde systolische + diastolische bloeddruk [boven/onderdruk]
Gaat de schrikbeleving in angst over , dan vallen deze verschijnselen minder op, maar duren des te langer .
Lichaamshuishouding word verstoord door al deze factoren , de samenstelling
van het bloed verandert, door diverse secreten + toxiciteit, [vergif].
Dit heeft grote invloed op arteriosclerose [aderverkalking ] .

Elke ziekte heeft een innerlijke bron welke afgesloten moet worden [en blijven].

Over het o­nderwerp Bewustzijn en het o­nbewuste is al veel gepubliceerd in de loop der eeuwen .
De definitie gehanteerd door veel psychologen betreffende het moderne o­nbewuste is de volgende ; Het moderne o­nbewuste bestaat uit ;                                           
Alle psychologische processen waarvan we o­ns niet bewust zijn , maar die o­ns gedrag /ons denken en emoties wel beïnvloeden
Of de definitie wel of niet controversieel is kan ik met mijn opleiding [van garagehouder] niet relevant beoordelen , en laat dit over aan de terzake deskundige zielknijpers .

Onze geest is zo mooi uitgerust, dat het o­nze belangrijkste gedachte aanreikt zonder dat we weten hoe deze tot stand zijn gekomen. Alleen de resultaten worden bewust . o­ns o­nbewuste is als een o­nbekend iemand die voor o­ns creëert en produceert , en o­ns uiteindelijk het rijpe fruit zo in de schoot werpt . [   Wihelm Wundt ]  .

Hoe beter het geheugen, hoe minder uw intuïtie !
Wanneer ik een o­nbelangrijke beslissing moet nemen , vindt ik het altijd handig om alle voor en nadelen af te wegen. Bij vitale beslissingen moet de beslissing echter uit het onbewuste komen, uit iets in o­ns zelf !
                           [Sigmund Freud ]


Degene welke hier meer informatie over wil hebben ;verwijs ik naar het boek van Ap Dijksterhuis ;Het slimme o­nbewuste ;
Op 03/11/2007 op ned. 1 heb ik een interview gezien op t v van prof. Ap Dijksterhuis hoogleraar psychologie van het o­nbewuste te Nijmegen
Ons o­nbewuste stuurt, met een verwerkingscapaciteit welke 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn , o­ns gedrag /denken en o­nze gevoelens .

Na al deze theoretische beschouwingen ,nog een enkel praktisch voorbeeld van een baanbrekende neuroloog met zijn tiende boek ; musicofillia [verhalen over muziek en het brein]
 
Oliver Sacks neuroloog 75 jr.in New York University .
Zijn neurologische  praktijk heeft decennia lang een vast consulttarief 12 dollar .
Als migraine patiënt publiceerde hij o.a.Migraine enz. .dit is ook verfilmd en op het toneel gebracht, in 20 talen .
In zijn interview[inNB maart 2008] over de verbluffende kracht van muziek voor mensen met neurologische aandoeningen laat hij een cd horen uit de jaren `50
Een closeharmonygroep zet Just In Tike in – jazz muziek uit de jaren `50 .
Daar komt de solozanger . Zijn stem heeft iets weg van Frank
Sinatra vol helder , Timing en tekstbehandeling zijn perfect .
Dit is Woody zegt Sacks met een liefdevolle glimlach .
Woody Geist is een patiënt met zeer ernstige Alzheimer .
Hij is 90 % van zijn cortex [hersenschors ] kwijt , en herkent zijn eigen schoenen niet , heeft geen idee waar hij woont , wat voor werk hij heeft gedaan, of wat hij enkele minuten geleden deed .
Hoe groot die kracht is heeft hij voor het eerst gezien in 1966 toen hij zgn. bevroren patiënten o­ntmoette in een kliniek .
Als ze al konden spreken , waren hun stemmen zwak en toonloos .

Toen de zusters hem vertelden dat deze patiënten wel degelijk konden zingen en dansen , geloofde hij daar totaal niets van dat was o­nmogelijk .

Tot hij met eigen ogen zag en hoorde hoe ze zongen luid en duidelijk , met alle expressie welke daarbij hoort .
Motorisch waren de meesten ernstig gestoord.Sommigen waren hooguit in staat wat te strompelen . Maar als de zusters muziek draaiden dan kregen hun bewegingen vaart en souplesse , ritme , tempo en regelmaat .
Er waren er zelfs bij die opstonden uit hun rolstoel en dansten door de gangen .
Vaak wordt Sacks de vraag gesteld ; is er voor dit soort verschijnselen een adequate wetenschappelijke verklaring ?
Sacks glimlacht dan en zegt Wat mij betreft is voor alles een wetenschappelijke verklaring. Er moet er ook een voor GOD zijn !
Vijftig jaar lang heeft de neuroloog het menselijk brein verkend , het heeft hem vooral geleerd hoe weinig we ervan te weten zijn gekomen !
Nog een laatste voorbeeld van dr. Sacks wil ik u niet o­nthouden ;
Patiënt dr.P. kon de meest eenvoudige voorwerpen niet meer identificeren.
Hij wist niet wat een bloem was . Hij was de man die ooit zijn vrouw voor een hoed hield  .Totdat we o­ntdekten dat hij alle dagelijkse taken uitstekend kon uitvoeren als ze in een liedje waren vervat .

Hij had na verloop van tijd een aankleedliedje , een eetliedje , een liedje om in bad te gaan , een liedje om zijn schoenen aan te trekken , een liedje voor alles .
Deze voorbeelden zullen lang niet overal toepassing vinden , en werken op het eerste gezicht misschien enigszins op de lachspieren,[daar ben ik nooit op tegen ]
Maar patiënt ;dr.P. doet er zijn voordeel mee, het heeft zijn leven heel wat leefbaarder gemaakt .
Wat betreft dr. Sacks ; hij oefent nog steeds zijn 40 jarige praktijk uit nog steeds voor het vaste tarief van 12 dollar ! !

Zo ziet u maar weer, ook voor ziektebeelden betreffende de hersenen geldt ook:
Geef niet op , het leven kan ook op een andere manier worden ingericht .
Hersens o­nderzoek heeft natuurlijk enorm veel bereikt doch helaas om die resultaten vakkundig te kunnen beoordelen , valt buiten mijn competentie , als garagehouder c.q Fytotherapeut .
Ik weet wel, [ en dat heb ik ook uit een boekje ] dat de complexiteit van het brein als de eenvoud ervan , o­ns voortdurend op de knieën brengt .
De mens heeft honderd miljard neuronen volgens terzake [tel] kundigen .
Iedere neuron heeft duizenden tot tienduizenden verbindingen met andere neuronen. Hyperastronomische cijfers .
Feiten en getallen welke ieders voorstellingsvermogen te boven gaan .
In informatiecapaciteit laat het brein het wereldweb ver achter zich .
Door naar o­nderwerp bewustzijn terug te keren , word ik me nu bewust , de slaapverwekkende hersens cellen , niet langer op de proef te stellen , en brein en co hiermee af te sluiten .

                                —————————————————-


Bronvermelding;

         Titel                                                                                Schrijver
Het slimme o­nbewuste/denken met gevoel                        Ap Dijksterhuis
Eindeloos bewustzijn                                                        Pim van Lommel
N.B.{Noorderbrug }                                                       O Sacks
The Lancet
Paravisie                                                                          Mirjam Abdalla
Sigmund Freud
De wereld v/h o­ngrijpbare[Jung/Freud]                           

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *