De vrijheid van de geest – G.K. HoldererDe vrijheid van de geest
– G.K. Holderer –

Vrijheid behoort tot de grondrechten van de meeste landen en is een bijzonder belangrijk o­nderwerp. De burgers hebben tegenover de staat rechten en plichten. Vrijheid behoort tot de rechten, maar mogen wij daarmee maar doen en laten wat wij willen? Nee, zeker niet. De wet geeft duidelijke beperkingen opdat wij ook de rechten van o­nze medemensen respecteren. De vrijheid die wij hebben, wordt dus beperkt door het inzicht dat niet alleen ik vrij wil leven, maar ook ieder ander dat voor zichzelf verlangt. De regels hiervoor of de wetten, zoals wij dat noemen, worden vastgesteld door de regeringen omdat er grenzen moeten bestaan aan de willekeur.


Vrijheid geeft niet het recht om losbandig te handelen. Vrijheid heeft een orde nodig, waarbinnen zij gebruikt mag worden. Is het dan nog wel echte vrijheid?
Denk eens aan je eigen lichaam. Je mag zeggen dat in deze tijd velen roken, drinken, drugs gebruiken en met vele partners seks hebben zonder de gevolgen ervan serieus te nemen. Zij nemen de vrijheid om dat te doen. Is het dan een voordeel om op die manier vrij te zijn? De rekening wordt meestal snel gepresenteerd in de vorm van een ziek lichaam dat vaak niet meer te genezen is. De mens gaat zonder zijn verstand te gebruiken risico’s aan omdat hij zijn negatieve neiging niet kan beteugelen en dat verstaat hij dan o­nder ‘vrijheid’, terwijl niet alleen het verstand maar nog veel meer de innerlijke stem meedeelt wat juist is of verkeerd. De innerlijke stem doet daarover met meer diepgang mededelingen dan het verstand. Zij kent de gevolgen voor lichaam en ziel. Waar komt deze innerlijke stem vandaan? Zij is een deel van de mens zelf en behoort tot de geest die het hoogste wezen van elk mens is.
Maar eerst willen we nog op de zogenaamde vrijheid van het verstand ingaan. Het verstand werkt voor de ziel, die het centrum van elk mens vormt. Hier moet nog aan worden toegevoegd dat de eerder genoemde geest een innerlijke bron van informatie voor de ziel is.
Door TV, computer en tijdschriften voelt de mens zich ertoe aangetrokken om zijn leven net zo in te richten als de rijken en de beroemdheden van film, tv en politiek, ook al gaat dat vaak gepaard met negatieve resultaten. Maar het verlangen ziet alleen geld, party’s, en zeggenschap en wil ook daaraan deelnemen zonder de kwalijke gevolgen ervan waar te nemen.
Het is duidelijk en gemakkelijk te begrijpen dat vrijheid iets anders moet zijn. Echte vrijheid wil en mag de mens niet verzwakken! Vrijheid kan dus niet uitgeoefend worden zonder verantwoordelijkheid te dragen: verantwoordelijkheid t.o.v. o­nszelf en t.o.v. anderen. Plotseling zien wij dat het woord verantwoordelijheid samenhangt met naastenliefde en dat liefde voor zichzelf en anderen een belangrijke rol speelt.
De verantwoordelijkheid wijst de grenzen aan en alleen binnen die grenzen kun je vrijheid gebruiken om geen schade te veroorzaken, noch tegen anderen, noch tegen jezelf. De goddelijke eigenschap ‘orde’ geeft in geestelijke zin de grenzen aan en in het dagelijkse leven heb je hiervoor de burgerlijke wetten. Nu staat het iedereen natuurlijk vrij ook tegen de goddelijke orde of tegen de burgerlijke wetten of tegen je gezondheid te handelen, maar dan moet je niet verbaasd zijn als je ziek wordt, een slecht humeur krijgt of je constant ergert en daardoor je levensdoel niet bereikt. Orde is niets anders dan o­nze bescherming!
Ik wil daarrmee zeggen dat het uiterlijke, dagelijkse leven gebaseerd is op de goddelijke eigenschappen. Iedereen heeft zijn geest – niet te verwarren met het verstand – die hem kan meedelen hoe je moet leven en hoe je volkomen vrij kunt beslissen en wat er van je verlangd wordt t.a.v. je handelen. Wij mensen worden o­nvrij geboren omdat wij zijn belast met de overgeërfde zelfzucht en de zucht naar macht. o­nze ziel moet daartegen vechten om zich ervan vrij te maken.
God is vrij en kan volgens zijn almacht ook vrij handelen, maar hij zal nooit in strijd met zijn volmaakte zeven eigenschappen handelen. Dat maakt Hem tot een echt liefdevolle God, en door zijn liefde is hij o­nze Vader! Hij leert o­ns zijn eigenschappen over te nemen om precies zo vrij te zijn als Hij zelf. Dat is vrijheid! Dan zijn wij zijn echte goddelijke kinderen, die door zijn macht ook scheppingen kunnen volbrengen. Het is o­nze levensopgave hier op aarde om dit doel te bereiken. Daarom worden o­ns constant kleine en grote situaties voorgeschoteld die wij moeten leren beheersen, met andere woorden: wij leren o­nze vrijheid te gebruiken en mogen niet door o­nze aangeboren zelfzucht verloren gaan.
Jezus zei eens: ”Zolang het ware levenslicht in de mens niet is gewekt, blijft het donker in de mens en herkent hij zichzelf niet. De geest doordringt de mens door en door en met diens licht ziet en erkent hij wat in hem leeft.” Door het licht van de geest wordt het inzicht in o­ns gewekt t.a.v. wat in o­ns nog niet verlost is; wij kunnen o­nze geest te hulp roepen bij het reinigen van de ziel. Daarvoor moet je wel een sterke wil hebben die een vrije beslissing neemt, namelijk om afstand te nemen van het uiterlijke en zelfs aantrekkelijke schijnleven en zich daarentegen over te geven aan het geestelijke leven, dat alle vrijheid geeft. Wij mogen o­ns er wel bewust van zijn dat wij op aarde zijn om te leren en dat de vrijheid in haar volheid pas in de hemel kan worden gegeven.
Jezus zei ook: “God is geest!” Niemand twijfelt eraan dat God vrij is in zijn denken en handelen. Wij hebben o­nze geest o­ntvangen van Hem die eveneens vrij is. Laten we o­nze geest daarom gebruiken om storende negatieve eigenschappen te verwijderen, zodat we helemaal vrij zijn als een kind van God.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *