Engelenwijsheid

Engelenwijsheid
over de Goddelijke Liefde en Wijsheid,

door Emanuel Swedenborg, Amsterdam 1763

Gedeelten van dit filosofische werk staan reeds elders op dit forum.
De delen 1 en 2 zijn nu in zijn geheel beschikbaar in de vertaling van Henk Weevers, 2008.

Digitale uitgave – Swedenborg Boekhuis 2010.


Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en Wijsheid.

Dr. Daniël van Egmond schreef in het essay: 'De mystieke weg van Emanuel Swedenborg', het volgende over dit boek:
“De aanduiding 'wijsheid van de engelen' laat duidelijk zien dat het hier geen gewone wijsgerige geschriften betreft, dat wil zeggen werken die door een filosoof zelf zijn bedacht. Ook deze geschriften zijn aan Swedenborg geopenbaard, maar drukken zich nu volledig op begripsmatig niveau uit. Hun betekenis kan dan ook met behulp van o­ns gewone denkvermogen worden begrepen, terwijl voor een goed verstaan van de voorgaande geschriften de ratio en/of de intellectus o­ntwikkeld moeten zijn.” 

Vanwege de omvang van de tekst, kan deze titel hier niet geplaatst worden, maar is wel in zijn geheel te lezen op http://www.swedenborg.nl/Engelenwijsheid.htm
Ook een gratis Printerexemplaar van de bovenstaande tekst is o­nline.
Alle teksten zijn vrij van © copyrights, maar een bronvermelding wordt op prijs gesteld.
Met dank voor uw belangstelling,
Guus Janssens, publicist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *