Een recept om trefzeker te werken vanuit de geest

Artikel lezen – printen versie


In deel 2, hoofdstuk 18 van “De Geestelijke Zon”, dat als titel heeft “De wilskracht van de geest, die verenigd is met Heer, brengt wonderen tot stand”, wordt beschreven hoe de mens bijzonder effectief kan worden bij alles wat hij doet. Hieronder volgt het citaat:

18. Ik zeg jullie verder nog iets, wat jullie misschien wat vreemd voorkomt, maar desondanks de onbetwistbare waarheid is. Als de mensen op aarde wisten waar het op aankomt om effect te sorteren met datgene wat ze willen, dan zouden er heel wat wonderbaarlijke dingen gebeuren. Het merendeel van de mensen weet echter nauwelijks dat ze een geest hebben, omdat deze bij hen al lange tijd door hun materie is opgeslorpt. Hoe zouden ze dan weten wat er in hun geest verborgen ligt?

19. Jullie echter, die de geest al een beetje hebben leren kennen, kan ik al enigszins kenbaar maken waarop het hoofdzakelijk aankomt om juist vanuit de geest machtig, onfeilbaar, trefzeker en echt wonderbaarlijk te werken.

20. Waar komt het dan in feite op aan? – Luister, ik wil jullie daarvoor een klein receptje geven. Neem daarvan elke morgen en elke avond een hele eetlepel in, en jullie zullen jezelf ervan kunnen overtuigen dat dit recept een waarachtig wondermiddel is.

21. Het eerste bestanddeel bestaat eruit, dat men zich onmiddellijk na het ontwaken in liefde verenigt met de wil van de Heer; dit moet ook ’s avonds gebeuren. Als iemand dan iets graag wil, moet hij acht slaan op de eerste gedachte die in hem opkomt; dat is het tweede bestanddeel. Deze gedachte moet hij nu ogenblikkelijk vasthouden en hem voor geen goud ter wereld meer verruilen voor een andere.

22. Als hij dit gedaan heeft, moet hij de Heer vragen of Hij zich met Zijn oneindige kracht wil verenigen met de zwakheid van de eigen wil; hij omhelst de Heer daarbij nogmaals met zijn liefde – dat is het derde bestanddeel. Is dit in alle onwankelbare standvastigheid gebeurd, dan moet hij aan deze drie bestanddelen nog een vierde toevoegen, en dat is het gefixeerde, vast geloof.

23. Als deze vier ingrediënten allemaal samen aanwezig zijn, dan is het wondermiddel ook al klaar.

24. Wie het niet geloven wil, zal bij zichzelf moeilijk de proef op de som kunnen nemen; wie het echter gelooft, gaat heen en doet zoals beschreven is, en hij zal zich overtuigen van de vereende kracht van de Heer in zijn geest. – Dit geheim moest ik jullie hier meedelen, omdat het hiervoor de juiste plaats is.

25. Jullie weten daardoor nu ook wat jullie op deze wereld van ons moeten doen om verder te komen; een gedachte, een vastomlijnd doel, en wij zullen op de plaats zijn waar wij naartoe willen.*)

26. Dit geheim, dat ik jullie heb meegedeeld, gelt zowel voor de hele natuurlijke, alsook voor de hele geestelijke wereld, want het is precies hetzelfde als wat de Heer en al Zijn apostelen en discipelen heeft geleerd, en wel bij díe gelegenheid, waarbij Hij zei: “Zonder Mij kunnen jullie niets doen, maar samen mét Mij – dat spreekt vanzelf – kunnen jullie álles!”

27. En verder, toen Hij zei: “Waar jullie de Vader in Mijn naam ook om zullen vragen, dat zal Hij jullie geven.” – Hier heeft de Heer, wat deze vragen betreft, geen uitzondering gemaakt, toen Hij zei: “waarom ook maar”.

28. Zo maakte Hij ook duidelijk dat wanneer twee of drie in Zijn naam bijeen zijn, Hij in hun midden zal zijn; en waar ze dan om zullen vragen, zal hun gegeven worden.”

______________________________________________________

*) In het geciteerde boek, “De Geestelijke Zon”, maakt het gezelschap een reis door de uitgestrekte gebieden van een sterrenwereld. Er is wilskracht en een vastomlijnd doel nodig om van het ene gebied naar het andere te reizen. Deze houding geldt zowel voor concrete als voor geestelijke zaken. “

“Als in de mens alles hemels is geworden, dan wordt zijn omgeving ook hemels. De dagen worden hemelse dagen en de nacht wordt een hemelse rust, vol van het heerlijkste licht voor de zuivere ziel van de mens, die zich met haar geest heeft verenigd.”

Grote Johannes Evangelie, dl. 4, hfst. 166

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *