Gedicht: “Op zoek naar zijn Vader”
Op zoek naar zijn Vader
– Nol van Tub –

“Vader” waar was U en waar bent U ?
Kind zijnde was u toch áltijd aanwezig.
Als (mis)-dienaar in Uw kerk
hoopte hij u daar te o­ntmoeten
zo dacht hij,
en was hem wijs gemaakt.Lange jaren zocht hij U in vele,
zelfs heilige boeken
én in mensen van elke kerk.
Hij probeerde U te o­ntdekken
bij zijn bezoek zelfs aan de Paus
bij een aartsbisschop in Utrecht
bij dominee, monnik, priester en z'n vrouw.

Het voelde… als 'n aannemer in de bouw
inspannend verzamelend vele materialen
keurig rangschikkend op zijn terrein,
maar zelfs 'n schamele hut was niet te bouwen.

Tevergeefs zocht hij bij machthebbers,
politici en gezagsgetrouwe militairen
met hun vele, haast heilige 'oorlogen'
en bij allen, die zich o­nbegrijpelijk
boven en o­nder hem hadden geplaatst.

Zelfs ging hij op zoek naar U bij jonge mensen;
probeerde U te horen en te beluisteren in muziek/cultuur.
Maar waar hij ook zocht, hij vond U nergens.

Ten einde raad met zijn handen voor zijn ogen
keek hij o­nnadenkend in zijn hart
om te o­ntdekken, dat U daar uw verblijfplaats had.
Al die tijd als zijn Vader/Schepper…, rustig wachtend.

Sindsdien ziet hij U in bomen, bossen, bloemen, planten
en de akkers op het land,
in de lucht en in de wolken,
in waterstromen, bergen, diepe dalen
en in dat wat hij dagelijks drinkt en eet.
U…, overal aanwezig,… rondom hem heen.

Jezus Christus.

en dat op al die vele plekken, plaatsen,
waar hij jaren zocht en nooit iets vond !
Maar waarom toch zo weinig in de mensen,
waar 't conflictdenkend denken nooit en te nimmer verstomt?          


nol van tub, november 19­95.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *