“Het doel van Gods komst op deze aarde” – Wim van der Wenden

HET DOEL VAN GODS KOMST OP DEZE AARDE
– Wim van der Wenden –

Jezus begon reeds op twaalfjarige leeftijd afzonderlijke gedachten, die ver boven de toenmalig heersende levens- en godsdienstige opvattingen uitreikten, aan het licht te stellen. Wat Jezus in de tempel leerde, waar hij in plaats van vragen te beantwoorden, de geleerde priesters vragen stelde die hen in verlegenheid brachten, had tot doel hen een klein bewijs te geven van de oppervlakkigheid van hun kennis van zaken, die zij alleen meenden te bezitten.Wat Jezus in de tempel, de school voor het geestelijke in die tijd, leerde is o.m. te lezen in het boekje “Drie dagen in de tempel”, dat is uitgegeven door Ankh-Hermes bv, Deventer. Lukas 2: 46-49 maakt tevens melding van deze o­ndervraging.
Daardoor werden velen van zijn toehoorders tot verder nadenken gebracht, omdat bij het Joodse volk de gedachte van de komende Messias, door de vroegere profeten opgeroepen, juist op de tijd van Jezus' verschijnen gericht was. Dat zij echter allen een totaal andere Messias wilden was niet anders te verwachten, omdat de mensen in die tijd, en in het bijzonder het Joodse volk, o­nder de verdrukking van een vreemde mogendheid levend, vol verlangen een bevrijder verwachtten. Zij hadden allen de blik naar beneden gericht, terwijl de Messias van boven kwam.
Het doel van Gods komst op aarde, in de persoon Jezus, was om het grote geestesrijk zuiver goddelijk op te richten, om zowel het geheel als het individu zijn ware geestelijke waarde te geven en de mensen als in materie gebonden geesten te leren zien, dat zij de opgang naar de vergeestelijking moeten doormaken, om, evenals Jezus als Gods eigen ik, eens vergeestelijkt naar hem terug te keren. Dat was het doel van Gods komst op aarde. Tot dit doel diende zijn hele aardse loopbaan van 33 jaar, zoals die o­ns bekend is, en waar we in dankbare verwondering kennis van kunnen nemen, zodat er een vruchtbare bodem ontstaat voor het nakomen van zijn leer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *