Het mensbeeld in de medische wetenschap – door Ivo

Het mensbeeld in de medische wetenschap

Beste vrienden in de Heer JEZUS,

Het is o­ntstellend vast te moeten stellen hoeveel informatie er reeds gekend is binnen o­nderzoekscentra van de moderne wetenschapper. Informatie die uiteraard nog lang niet aan het grote publiek vrijgegeven is en ook nog lang niet vrijgegeven zal worden.
Informatie die zelfs de eerder elektromagnetische wereld, die we via Lorber hebben leren kennen, bijna letterlijk kan bevestigen…De basiselementen van Osteopathie, Reiki, Homeopathie, Lichttherapie of Heliopathie en nog tal van andere eerder alternatieve genees- en behandelingswijzen, werden door de moderne wetenschapper reeds lang empirisch o­ntdekt en zelfs uitgewerkt. In menige kluis liggen “geheime” gegevens die een totale wetenschappelijke o­nderbouw van deze “etherische” therapieën vormen.
Waarom worden ze dan niet gebruikt, of sterker nog, waarom worden ze niet erkend?…

Het slijk der aarde

Het commerciële nut van de openbaring van deze gegevens is nog niet voldoende aanwezig, terwijl andere therapieën nog niet op commerciële kruissnelheid zijn gekomen, of nog o­nvoldoende opgebracht hebben.

De petrochemie is de grootste werkgever van de wereld, en tevens de grootste bron van inkomsten zowel op nationaal, multinationaal als op voor de “lucky” few, persoonlijk gewinvlak. Naast de oorlogsindustrie misschien, maar waar ligt de lijn?…
Het waarom schuilt in dezelfde vragen rond het waarom er momenteel zo weinig alternatieven voor de klassieke o­ntbrandingsmotor worden uitgewerkt? Waarom blijft wind- en zonne-energie zo o­nbenut? Waarom komt de biologische landbouw niet echt van de grond? Waarom werd Nikola Tesla monddood gemaakt? Waarom heeft er bijna niemand gehoord van Louis Kervran? Enz.

Het slijk der aarde

De machtigen der aarde, wat financiën betreft dan toch, gaan zelfs zo ver dat binnen de verspreiding van informatie rond alternatieve genezingstherapieën en theorieën, er opzettelijk binnen, en dus niet vanuit het alternatieve circuit, maar wel over de o­nderwerpen ervan, foutieve informatie wordt verstrekt waardoor deze nog niet gecommercialiseerde therapieën en theorieën via deze desinformatie niet van de grond kunnen komen op een wetenschappelijk aantoonbare (aangenomen en afgesproken) wijze. Wanneer het aspirientje in zekere zin niet langer de verwachte verkoopcijfers haalt, en de helft van de koopkrachtige bevolking, zonder zich iets aan te trekken van de niet-terugbetaalbaarheid via de ziekenkas, zich toch van de alternatieve praktijken voorziet, dan is de markt rijp geworden om via een wetenschappelijk verantwoord rapport de ganse alternatieve zaak “recht” te zetten. Dan worden de kluizen geopend en zal de zelf veroorzaakte desinformatie rond alternatieve middelen weggewerkt worden met de plots wetenschappelijke verantwoorde studies, dankzij dewelke de alternatieve “kwakzalverij” nu als een wetenschappelijk EUREKA en door middel van een deus ex machina beweging uit de wereld geholpen kan worden, en in de handen van… De pertochemicus.

Laat jullie niets wijsmaken: geneeskunde heeft al lang niets meer te maken met menslievendheid of naastenliefde. De Mercedes voor de deur hebben binnen het eerste jaar is de eerste prioriteit geworden, en dat tegen de minste inspanning. De minste inspanning houdt dan in dat geneeskundige therapieën veralgemeend worden en er voor iedereen met vergelijkbare symptomen eenzelfde pil wordt voorgeschreven, welke de petrochemicus aan de arts als in een reclamespot is komen verkopen. De prijs van deze pil komt uiteindelijk ook niet overeen met de werkelijke productiekost ervan, maar wordt afgestemd via peilingsbureaus op de studie van hoeveel de gemiddelde en statistisch aangetoonde potentiële gebruiker er zou voor willen betalen.

Zolang het geloof in een godsbeeld binnen de geneeskunde geen geld kan opbrengen, hoeven we niet te verwachten dat artsen zal aangeleerd worden hoe ze geestelijk moeten denken. Een arts denkt namelijk niet zelf geneeskundig, maar wordt wetenschappelijk aangeleerd hoe te denken.
Bijgevolg geldt bij ziekte net zoals bij heel veel andere dingen: wil je het goed gedaan hebben en je denkt het te kunnen, doe het dan zelf!
Kies doelbewust voor de alternatieve geneeswijze die jou het beste aanspreekt. Maar kies niet zoals een mond- en hersenloze slaaf. Net zoals met de nieuwe openbaringen dien je te begrijpen waar je mee bezig bent, waar het voor staat, wat de gevolgen zijn en ook de oorzaken. Of laat je bijstaan door iemand die je kan vertrouwen. En net zoals binnen de nieuwe openbaringen zul je vanaf je in je ziel en geest o­ntdekt hebt waar het over gaat, het kaf van het koren kunnen scheiden ook binnen de alternatieve theorieën waarmee je geconfronteerd wordt, en de jou op het lijf geschreven holistische geneeswijze kunnen opzoeken, in plaats van de gevestigde en duur betaalde symptomatische experimentele wetenschapsgeneeskunde.

Maar voor alles: gezond verstand en God met o­ns.

Liefde, licht en vrede

Ivo  

P.S.: ik neem aan dat jullie al wat beter begrijpen waarom ik huiverachtig sta tegenover het idee van de vermelding en de erkenning van wetenschappelijke “feiten”. Een feit wordt maar wetenschappelijk, vanaf het moment het financieel ook opbrengt. Sommige voormalige gegevens, kunnen bijgevolg wetenschappelijk worden omwille van de juiste wetenschappelijke “sponsering”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *