Het opschrift op het kruis van Jezus – Prof. dr. Horst Krämer

Het opschrift op het kruis van Jezus

Een Duitse Lorberlezer plaatste in januari 2007 een tekst uit een Duits tijdschrift op de site van de “Lorber Freundeskreis”, waarin hij een artikel aanhaalt, dat een professor heeft geschreven over het opschrift op het kruis van Jezus. Uiteraard vormen de gedachten van de geciteerde professor Krämer geen afdoende bewijs voor het feit dat de Vader Zelf in Jezus mens was, maar  ze vormen wel stof tot overdenking.Het opschrift op het kruis van Jezus

Uit het Johannesevangelie is o­ns in hoofdstuk 19, vers 19-20 de volgende tekst overgeleverd: “Pilatus schreef echter een opschrift en plaatste deze op het kruis en er stond geschreven: ‘Jezus van  Nazareth, de Koning der joden’. Dit opschrift lazen veel joden, want de plaats, waar Jezus gekruisigd werd, lag dicht bij de stad. En het was geschreven in de Hebreeuwse, Latijnse en Griekse taal”.

In het Hebreeuws luidt het kruisopschrift:
“Jeschua hanozri wumelech hajehudim”.

Door de specifieke kenmerken van de Hebreeuwse taal bestaat het dus uit vier woorden. Dat hangt samen met de Hebreeuwse grammatica.

1. Het lidwoord ‘ha’ is telkens als het ware aan het hoofdwoord – in dit geval een zelfstandig naamwoord – vastgegroeid. “Hanozri” betekent dus “de Nazarener”, “hajehudim” betekent “van de joden”.

2. Het woordje ‘wu’ (betekent ‘en’) zit, typerend voor de Hebreeuwse zinsbouw, vast aan het volgende woord:
‘wumelech’ = ‘en ook koning’.

Wij weten uit het boek Exodus (Exodus 3:15) hoe God Zich aan Mozes openbaarde, namelijk met JHWH – Jahweh. Dat betekent: “IK BEN DIE IK BEN”.

Wie nu de beginletters van dit Hebreeuwse kruisopschrift achter elkaar zet, om precies te zijn JHWH, die ziet Wie daar aan het kruis hangt.

Prof. dr. Horst Krämer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *