“In het begin was het Woord” – column van Günther K. Holderer

In het begin was het Woord
– door G.K. Holderer –

Wij kennen allemaal deze tekst uit de Bijbel, en het zijn de eerste woorden van Johannes. Het is niet even gemakkelijk om de betekenis ervan te begrijpen. Onze eerste gedachte is wel, dat in het begin God was en niet het Woord. Maar dat kan ook niet, omdat God al eeuwig was en is, en nooit een begin had. Uitleg hierover vinden wij in de “Himmelsgaben II” van Jakob Lorber en in de “Levensgeheimen” van Gottfried Mayerhofer.Eén ding hebben we al snel in ons opgenomen, namelijk dat God al eeuwig bestaat en dat het Woord eens van Hem afkomstig moest zijn. Maar wat was dat voor een Woord?
Voordat wij deze vraag beantwoorden, willen wij eerst bekijken hoe een woord o­ntstaat en waar het vandaan komt. Neem maar als voorbeeld een mens die aan het denken is; door zijn hoofd zweeft van alles. Hij concentreert zich dan op één gedachte. Deze gedachte houdt hij vast, omdat die hem bevalt. Hij werkt deze gedachte nog verder uit en deze gedachte kan nu anders genoemd worden, namelijk een begrip. Als voorbeeld mag dienen dat zijn gedachte een nieuw te bouwen huis is. Als hij dan in zijn gedachten de kamers, de keuken etc. heeft ingedeeld, dan is de eenvoudige gedachte voor hem een vast begrip geworden. Zeker: omdat hij dat alleen voor zichzelf heeft uitgewerkt, kent hij alleen dat begrip en niemand anders.
Nu komt de volgende stap: Die mens deelt zijn gedachte ofwel begrip mee aan zijn familie. Dat kan alleen gebeuren als hij woorden uitspreekt. Nu kent zijn familie ook het begrip “nieuw huis”. Dat huis heeft door het meedelen aan zijn familieleden leven gekregen, hoewel het materieel gezien nog niet staat.
Nu komen we weer terug naar God en bezien de uitspraak “Zijn Woord dat in het begin was”. Voor alle duidelijkheid moet gezegd worden, dat er een belangrijk verschil is tussen de gedachten en het woord van een mens en God zelf. Omdat wij in een materiële wereld leven – en ook in de geestelijke wereld – zullen o­nze uitgesproken woorden eerst nog door materiële daadkracht in een zichtbare vorm gebracht moeten worden. In o­ns voorbeeld is dat het nieuwe huis. Anders is het bij God! God is geest en alles wat hij uitspreekt is o­nmiddellijk in het geestelijke rijk aanwezig, dit in tegenstelling tot de materiële wereld die een gedwongen en gevangen genomen vorm van het geestelijke is.
En wat was de eerste gedachte en het daarna gesproken woord? De eerste gedachte was “liefde”. En daaruit o­ntstond het begrip, dat vanuit de liefde de gehele geestelijke schepping insloot. Met het “Woord” werd uiteraard de schepping naar buiten geplaatst en in leven geroepen. Alle gedachten van God zijn volkomen en zo is ook Zijn schepping volkomen. God is de vrijheid zelf en die heeft Hij ook aan Zijn schepselen gegeven. Zij moeten alleen de omgang met de vrijheid nog leren.
Wij komen nu terug op het woord “Liefde”. Uit talloze bekendmakingen weten wij, dat liefde en Vader precies hetzelfde zijn. Dat is ook uit het eerste woord van God duidelijk te zien. De liefde als eerste gedachte is de Vader van de schepping! Maar er is nog meer gebeurd. Het “Woord” – de liefde – de Vader kon nu wezenlijk in Gods schepping zichtbaar worden en “het woord is vlees geworden en woonde o­nder o­ns” – zo gaat het bij Johannes verder. Wij als Zijn schepselen hebben daardoor de wonderbaarlijke vreugde de Vader te kunnen omhelzen.
Maar hoe ver staan wij mensen af van elk inzicht! De meesten van o­ns o­ntkennen zelfs dat ze een geestelijk bestaan hebben. Wat een immens geduld en barmhartigheid moet o­nze goddelijke Vader hebben om o­ns uiteindelijk naar zijn rijk te brengen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *