“Satana, het eerste geschapen wezen” – column van Günther K. Holderer

Satana, het eerste geschapen wezen
 – door Günther K. Holderer –

Wij kennen de namen Lucifer, duivel en Satan. Zij duiden allen het eerste door God geschapen wezen aan. Maar dat wezen was niet van het begin af aan kwaadaardig of slecht. Het is van groot belang de oorspronkelijke situatie te bekijken, zodat we iets beter begrijpen wat de aard en de betekenis van dit schepsel is.Satana is de oorspronkelijke naam van dat geestelijke wezen en het is vrouwelijk. In deel 3 van de “Huishouding van God” o­nderwijst de aanwezige goddelijke engel enkele mensen, waaronder ook Henoch, over Satana; dit gebeurt in haar bijzijn.

God bestaat al sinds eeuwige tijden en straalde steeds zijn liefde uit. Wij kunnen o­ns dat zó voorstellen, dat de zon het vuur is; de van de zon uitgaande stralen zijn het licht. De stralen, die van de liefde van God uitgaan, zijn de wijsheid. Eens heeft God deze stralen verzameld en tot een geestelijk wezen gevormd; door zijn macht heeft Hij aan dat nieuwe geestelijke wezen de levensvrijheid gegeven. Deze vrijheid was heel belangrijk, omdat het nieuwe wezen zich een eigen mening moest kunnen vormen en zich ervan bewust moest zijn dat ze een volwaardig schepsel en kind was.

Wij moeten begrijpen, dat al deze stralen de hoogste goddelijke energie hebben en dat het eerste geestelijke wezen –Satana dus – daardoor een bijzonder volmaakte engel was. De plaats waar de straling vandaan komt, namelijk de liefde van God, stelt het mannelijke principe voor. De uitgezonden straling zelf is daarom vrouwelijk. Letterlijk horen wij daar: “zie, de vrouw of de eerste geschapen geest uit Mij is niet gelijk aan een vrouw op aarde en Ik heb haar niet nodig om uit Mijzelf kinderen te verwekken. Want als Ik deze eerste geest in Mijn volkomenheid  kon scheppen, dan zal Ik toch ook in de toekomst zonder deze geest talloze wezens kunnen verwekken. Deze geest is alleen geschapen om Mij als de enige God, schepper, Heer en bijzonder liefdevolle Vader te erkennen, Mij lief te hebben en Mij eeuwig in liefde te dienen.”

Wij horen dus, dat God Satana bijzonder volmaakt vormde en haar Zijn vrij en machtig leven gaf, dat vol met scheppingskracht zat. Daaruit heeft Satana toen talloze geesten verwekt – met goddelijke toestemming wel te verstaan. Zij werd zich daardoor van haar grote kracht bewust en begon eigengereid dingen te scheppen, die niet volgens de goddelijke orde waren. Dat was het begin van haar verandering. De goddelijke, machtige en zeer liefdevolle engel veranderde in een boze, eigengereide engel. Zij was en blijft een schepsel dat van God afhankelijk is, ook al wilde zij dat niet meer inzien. Zij begreep wel, dat het mannelijke principe overheerst: daarom heeft zij later niet alleen een mannelijke naam – namelijk Lucifer – aangenomen, maar ook gevraagd om in een mannelijke gestalte te mogen optreden als zij dat wilde.

Door de aanwezige engel horen wij wat God verder zegt: “Ik ben man en vrouw tegelijk in de diepte van Mijn Godheid. Als man ben Ik de liefde en ben Ik ook alle macht en daadkracht; daarom is ook in elke man, als het volledige evenbeeld van Mijn liefde, de echte liefde aanwezig.

Maar omdat Ik ook in de vrouw thuis ben, moet Ik dan niet ook het vrouwelijke volledig in Mij hebben? Derhalve is de vrouw in Mij het eeuwig stralende licht van de wijsheid, dat voortdurend in gelijkblijvende kracht en sterkte in de liefde wordt verwekt. Deze wijsheid is de echte vrouw van God, die voor eeuwig o­nafscheidelijk is.” Daarin herkennen wij het symbool van het bijbelse verhaal, dat de vrouw uit de rib van de man genomen werd. De rib is de plaats waar het hart zit, dat is de plaats waar de liefde van de man thuis is.

Satana had eens een gesprek met Cado en Robert. Dat gesprek lezen wij in “Van de hel naar de hemel”, in deel 2. Satana geeft toe dat zij de oergrond van al het kwade en vervolgens van de materie is. Zij weet ook, dat door haar toedoen miljarden van wezens in de grootste nood verkeren. Aan wijsheid heeft zij geen gebrek, maar wel aan goede wil.

Over Satana horen wij nog: “De verwekking heeft plaatsgevonden. Maar toch is de tijd van de volle rijpheid nog niet gekomen. Grote dingen hebben veel tijd nodig.“

*  *  *  *  *  *  *

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *