Indeling van de Lorberwerken naar de auteur – door Paul Arnauts

Indeling van de Lorberwerken naar de auteur
– door Paul Arnauts –

Men kan de werken van Lorber indelen volgens de herkomst ervan, ik bedoel: wie is de oorspronkelijke auteur. Zo kan men drie categorieën o­nderscheiden:
1. Bij een aantal werken is de Heer zelf de auteur. Zoals: “De Huishouding van God”, “Drie dagen in de tempel”, “Bisschop Martinus”, “Van de Hel tot de Hemel” …2. Bij een aantal werken is de (oorspronkelijke) auteur iemand anders. Zo is Jacobus de auteur van “De jeugd van Jezus”. En Paulus is de auteur van de “Brief van Paulus aan de gemeente in Laodicea”. Deze werken hebben vroeger bestaan (dit is zelfs historisch juist). Maar door omstandigheden waren deze werken verloren gegaan. Daar kon een goede reden voor zijn. Zo verdween “De Jeugd van Jezus” omdat, nadat het boek talrijke keren was naverteld of overgeschreven, er zoveel aan werd toegevoegd dat het meer op een sprookjesboek begon te lijken. Het oorspronkelijke werk ging dus verloren en het fantasierijke afkooksel werd terecht apocrief verklaard en uit de liturgie gebannen. Maar de Heer zelf vond dat het authentieke werk wel degelijk de moeite waard was om weer in zijn oorspronkelijke vorm aan de wereld terug te geven. Hij dicteerde dus dat werk van Jacobus aan Lorber. We beleven dus de kinderjaren van Jezus door de bril van Jacobus; dat betekent volgens de schrijftrant van die tijd én volgens de persoonlijke stijl van Jacobus én zoals Jacobus dit ervoer. Dus of men alles letterlijk moet nemen, durf ik betwijfelen. Toch vind ik het een schitterend boek omwille van de wijsheden die erin vervat liggen. De vele “straffe” situaties laat ik voor wat ze zijn. Ik zeg niet dat het niet kan zijn, maar dat is niet de essentie.
3. Een derde categorie van werken zijn thematische werken. Zoals: “Genezing en gezondheid” en “De wederkomst van Christus”.
Deze werken werden in die vorm niet aan Lorber gedicteerd, maar het zijn citaten of delen uit diverse “echte” werken die tot een nieuw boek werden gebundeld. Hier moet men ook even voorzichtig mee zijn, omdat de citaten uit hun context gehaald zijn. Je leest dan diverse stukjes over een thema in een heel geconcentreerde vorm. Iets uit zijn verband halen en over-accentueren kan een ander licht werpen dan oorspronkelijk bedoeld werd. Ik beweer niet dat deze categorie van werken slecht zijn, maar vorm je geen mening over de Openbaringen aan Lorber louter op basis van deze werken!
4. Er zijn nog een aantal dictaten die specifiek bestemd waren voor mensen uit de omgeving van Lorber. Het zijn mensen die aan Lorber een antwoord vroegen op een concreet probleem of concrete vraag. Dit is zoals je wilt nog een kleine aparte categorie.

                       *  *  *  *  *  *  *

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Controlesom *